Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю»

опубліковано 20 жовтня 2016 о 15:38

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю» (далі – постанова № 1066).

 

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна фіскальна служба України.

 

3. Мета прийняття регуляторного акта

Постановою № 1066 затверджено Порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, який визначає механізм обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – інформаційний обмін), між органами виконавчої влади.

Інформаційний обмін між органами виконавчої влади здійснюється відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України. Зокрема, для здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів коштів від сплати земельного податку та орендної плати за землю органи Державної служби України з питань геодезії та картографії надають органам Державної фіскальної служби України відомості щодо:

проведення нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом на міста обласного і районного значення, селища, села та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом землекористувачів за категоріями земель;

проведення інвентаризації земель у межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

переходу права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод із зазначенням їх площі.

Обмін інформацією визначений також іншими регуляторно-правовими актами. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386 (далі – постанова № 1386) затверджено Порядок подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів. У частині плати за землю зазначений порядок регламентує щомісячне надання територіальними органами Державної служби України з питань геодезії та картографії до органів ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки інформації щодо власників, які набули право власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових договорів або свідоцтв про право на спадщину, про землекористувачів відповідно до договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності.

Таким чином, постанова № 1066 не дублює постанову № 1386.

 

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи із відстеження проводилися з 01 січня 2016 року по 1 жовтня      2016 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Отримання результатів періодичного відстеження результативності постанови № 1066 здійснювалося методом аналізу частоти отримання інформації та використання її при адмініструванні плати за землю, зокрема під час надання податкових консультацій платникам податків, а також методом опитування працівників контролюючих органів щодо використання отриманої інформації при здійсненні документальних перевірок. 

 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання даних

Під час відстеження за основу взято випадки використання контролюючими органами даних інформаційного обміну.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформаційний обмін здійснюється щоквартально.

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта аналізувався процес проведення документальних перевірок регіональними контролюючими органами, надання податкових консультацій тощо.

Інформація, отримана відповідно до постанови № 1066,  використовувалася під час підготовки до проведення 100 відс. документальних перевірок, при підготовці 10 відс. податкових консультацій (зокрема щодо інвентаризації земель та проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів).

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі проведеного періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що шляхом упровадження цього регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                            Р.М. Насіров