Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України

опубліковано 30 грудня 2016 о 12:30

Звіт про періодичне відстеження результативності

наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України від 15.06.2009 № 551/439/425/413/695/308/28 «Про затвердження Переліку пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року за № 564/16580

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України від 15.06.2009 №  551/439/425/413/695/308/28 «Про затвердження Переліку пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року за № 564/16580.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю).

 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ розроблено відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів  України від 9 липня 2008 року № 636 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», з метою визначення переліку пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З листопада 2013 року по листопад 2016 року.

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних 

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

1) кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта;

2) додаткові кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення акта;

4) додаткові надходження до Державного бюджету України не передбачаються.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Державною фіскальною службою України здійснено аналіз ефективності застосування положень регуляторного акта.

Акт поширюється на всіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України, що підлягають державним видам контролю відповідно до вимог статті 319 Митного кодексу України.

Інформація про кошти та додатковий час, які витрачаються суб’єктами господарювання та фізичними особами, відсутня, оскільки відповідних звернень зазначених осіб до ДФС не надходило.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення регуляторного акта – високий. Наказ оприлюднено в «Офіційному віснику України» від 13.07.2009 , № 50, стаття 1718  й розміщено на Урядовому порталі та офіційному порталі Верховної Ради України.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Реалізацією регуляторного акта з боку органів доходів і зборів та інших контролюючих органів, що здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон України, забезпечено оптимальну процедуру контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України, з метою недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлено заборони та/або обмеження, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки. 

 

 

Голова Державної фіскальної

служби України

 

Р.М. Насіров