Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 936 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244»

опубліковано 01 листопада 2017 о 10:17

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 936 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244» (далі – постанова).

 2. Назва виконавця заходів з відстеження

 Державна фіскальна служба України (Департамент погашення боргу).

 3. Цілі прийняття акта

 Метою прийняття постанови було приведення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» у відповідність до вимог Закону України від 24 травня 2012 року № 4834-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм».

 4. Строк виконання заходів з відстеження

 Жовтень 2017 року.

 5. Тип відстеження

 Періодичне.

 6. Методи одержання результатів відстеження

 Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась за зведеною інформацією про суми зборів та надходжень платежів та податків ДФС станом на 01.01.2016 та 01.01.2017.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

 

За даними ДКС органами ДФС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2016 – 587 054,9 млн. грн., станом на 01.01.2017 – 664 090,0 млн. гривень.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як  на юридичних, так і на фізичних осіб)

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Постанову опубліковано:  у Офіційному віснику України, 2012, № 77 (19.10.2012), ст. 3126; в Урядовому кур'єрі, 2012, 10, 31.10.2012 № 199; на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на  офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua); на сторінці Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Затвердження зазначеної постанови надало можливість органам державної фіскальної служби компенсувати витрати, пов’язані з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та з оплатою банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

Результати періодичного відстеження регуляторного акта свідчать, що постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей.

На підставі викладеного та за результатами проведеного відстеження можна зробити висновок, що цілей прийняття регуляторного акта досягнуто.

 
 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                М.В. Продан