Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 805 „Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю”

опубліковано 13 листопада 2017 о 17:13

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 805 „Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю” (далі – постанова № 805).

 2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

 3. Цілі прийняття регуляторного акта

Постановою № 805 було забезпечено виконання пункту 77.5 статті 77 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з метою забезпечення однакового підходу до організації та проведення одночасних перевірок.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Листопад 2017 року.

 5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 6. Методи одержання результатів відстеження

Під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта використано статистичний метод відстеження.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання цих даних

Періодичне відстеження результативності постанови № 805 здійснювалося через три роки після проведення повторного відстеження шляхом проведення аналізу статистичних показників, зокрема щодо кількості проведених одночасних планових перевірок (ревізій).

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість проведених одночасних планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю за:

 2014 рік – 4;

2015 рік – 7;

2016 рік – 31;

2017 рік (станом на 01.11.2017) – 2.         

 Показником результативності постанови № 805 є:

забезпечення виконання норм, затверджених Кодексом;

забезпечення удосконалення роботи контролюючих органів та органів державного фінансового контролю, упорядкування процедур щодо узгодженості ними термінів початку перевірок при формуванні планів проведення планових виїзних перевірок;

зменшення втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання за рахунок одночасного виходу контролюючими органами та органами державного фінансового контролю на планову перевірку (ревізію).

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей.

 

Виконуючий обовязки Голови

Державної фіскальної служби України                                        М.В. Продан

 

„10” листопада 2017 року