Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків»

опубліковано 17 листопада 2017 о 16:29

«      » листопада 2017 року

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» (далі – наказ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1844/24376.

 2. Назва виконавця заходів з відстеження

 Державна фіскальна служба України (Департамент погашення боргу).

 3. Цілі прийняття акта

 Наказ затверджено з метою приведення Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків у відповідність до Податкового кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року № 404 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи») та практичної реалізації статті 101 Податкового кодексу України, зокрема щодо запровадження механізму списання безнадійного податкового боргу за визначеними підставами та необхідних для проведення процедури списання документів.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

 Листопад 2017 року.

 5. Тип відстеження

 Періодичне.

 6. Методи одержання результатів відстеження

 Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності акта здійснювалось на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась за зведеною інформацією про суми зборів та надходжень платежів та податків ДФС станом на 01.01.2017 та 01.01.2016.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

За даними ДКС, органами ДФС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2016 – 587 054,9 млн. грн., станом на 01.01.2017 – 664 090,0 млн. гривень.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб).

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Наказ опубліковано:

у Офіційному віснику України, 2013, № 89 (26.11.2013), ст. 3281; на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua); на сторінці Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Затвердження цього наказу надало можливість визначити єдиний механізм списання безнадійного податкового боргу платників податків та встановити форми відповідних документів.

Однак, Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до Кодексу, зокрема до  пункту 101.5 статті 101 (пункт 2 розділу І), та зобов’язано привести підзаконні акти у відповідність до вимог законодавства (пункт 5 розділу ІІ).

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, формування податкової політики покладено на Міністерство фінансів України.     Отже, з метою приведення підзаконного акта у відповідність до вимог законодавства, станом на сьогодні розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків».

Враховуючи викладене, проект буде затверджений Міністерством фінансів України у новій редакції.

Пунктом 2 проекту наказу передбачається визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків».

Державне регулювання у цьому випадку передбачає забезпечення реалізації державою регуляторної функції, яка полягає в обов’язковому за наявності законодавчих змін приведенні положень підзаконних актів у відповідність до законодавства.                                                

Прийняття проекту наказу не має на меті встановлення інших положень, пов’язаних із регулюванням таких відносин за ініціативою регуляторного органу.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей, необхідність і доцільність подальшої дії такого наказу, але до прийняття наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків».

 

В.о. Голови Державної фіскальної

служби України                                                                               М.В. Продан