Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 № 696 «Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік»

опубліковано 13 грудня 2017 о 15:02

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 № 696 «Про  затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2013 за № 2077/24609 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент аудиту).

3. Цілі прийняття акта

Забезпечення реалізації норм пункту 64.5 статті 64 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо затвердження форми акта, який складається контролюючим органом у разі встановлення за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Листопад 2017 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

  Під час повторного відстеження результативності регуляторного акта використано статистичний метод відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання цих даних

Відстеження результативності акта здійснювалося на основі статистичних  показників, зокрема щодо взятих на податковий облік нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність через постійне представництво на території України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У 2013 році на момент набрання чинності наказом частка  взятих на податковий облік нерезидентів, які здійснювали господарську діяльність через постійне представництво на території України, загальної кількості представництв нерезидентів становила 65 відсотків.

На сьогодні частка взятих на податковий облік нерезидентів збільшилася до 67 відсотків.

Показником результативності наказу є забезпечення виконання норм, затверджених Кодексом, збільшення кількості взятих на податковий облік нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність через постійне представництво на території України.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження цього наказу надало можливість реалізувати вимоги  пункту 64.5 статті 64 Кодексу.

Водночас Законом України  від 21 грудня 2016 року № 1797-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до Кодексу, згідно з якими форма Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня
2014 року № 375, та Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, формування податкової політики покладено на Міністерство фінансів України. Отже, з метою приведення підзаконного акта у відповідність до вимог законодавства, на сьогодні розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік».

Враховуючи викладене, проект буде затверджено Міністерством фінансів України у новій редакції.

Пунктом 2 проекту наказу передбачається визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 № 696 «Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік».

Державне регулювання у цьому випадку передбачає забезпечення реалізації державою регуляторної функції, яка полягає в обов’язковому за наявності законодавчих змін приведенні положень підзаконних актів у відповідність до законодавства.

Прийняття проекту наказу не має на меті встановлення інших положень, пов’язаних із регулюванням таких відносин за ініціативою регуляторного органу.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей, необхідність і доцільність подальшої дії такого наказу, але до прийняття наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік».

 

В.о. Голови Державної фіскальної служби України                                  М.В. Продан