Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України»

опубліковано 12 вересня 2018 о 17:54

«    » вересень 2018 року

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за № 1081/14348 (далі – наказ № 728).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття наказу № 728 є удосконалення форм і методів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України експрес-перевізниками у міжнародних експрес-відправленнях; прискорення здійснення митних процедур щодо переміщуваних товарів, а також наближення цих процедур до міжнародних стандартів; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Вересень 2018 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних, отриманих від митниць ДФС за період з 01.01.2017 по 30.06.2018.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб. Діяльність з переміщення міжнародних експрес-відправлень здійснюють 20 експрес-перевізників, якими відкрито 23 центральні сортувальні станції (ЦСС) та 1 регіональну сортувальну станцію (РСС)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, громадян

Високий. Наказ № 728 оприлюднений в журналі «Офіційний вісник України», 2007, № 72 (05.10.2007), ст. 2713 та розміщений в мережі Інтернет, на офіційному сайті Державної митної служби України, Міндоходів, ДФС і на стендах митниць ДФС, у зоні діяльності яких розташовані центральні (регіональні) сортувальні станції

Час та кошти, витрачені суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта

Реалізація положень наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних експрес-відправленнях (далі – МЕВ), здійснюється митницями ДФС на безоплатній основі

Розмір надходжень платежів до державного бюджету

За інформацією, наданою митницями ДФС, обсяги МЕВ, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України

Період

Імпорт

Усього МЕВ, шт

Кількість МЕВ, шт., понад 150 євро, які оподатковуються

Митні платежі, грн.

І півріччя 2017 року

3 942 тис.

99 038

1 343 тис. грн.

І півріччя 2018 року

5 558 тис.

108 917

1 628 тис. грн.

Наведені відомості свідчать про наявність тенденції до збільшення кількості МЕВ, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, що підтверджує актуальність державного регулювання у сфері діяльності українських операторів експрес-перевезень та досягнення позитивних показників результативності регуляторного акта

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей.

Разом з цим положення регуляторного акта потребують перегляду та приведення у відповідність до норм чинного законодавства у зв’язку із втратою чинності Митним кодексом України і постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”, відповідно до вимог яких був розроблений цей регуляторний акт.

 

 

В.о. Голови

 

О. ВЛАСОВ