Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»

опубліковано 21 вересня 2018 о 10:17

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України» (далі – постанова).

 

2. Виконавець заходів із відстеження 

Державна фіскальна служба України.

 

3. Цілі прийняття акта 

Постанову розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Основною метою розробки постанови є затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

 

4. Строк виконання заходів із відстеження 

Травень 2018 року.

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження.

 

6. Методичні рекомендації результатів відстеження 

Для одержання результатів базового відстеження застосовувались статистичні дані.

 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних 

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані обліково-звітних інформаційних систем органів Державної фіскальної служби щодо платників, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків та подали контролюючому органу спрощену податкову декларацію з податку на прибуток підприємств.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основним показником результативності акта є кількість платників податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків та подали спрощену податкову декларацію з цього податку згідно з даними автоматизованої системи ІС «Податковий блок».

За результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року кількість платників, які застосували ставку 0 відсотків податку на прибуток підприємств і подали спрощену податкову декларацію з цього податку, становить 42 суб’єкти господарювання малого підприємництва.

Рівень поінформованості платників податку на прибуток підприємств щодо основних положень акта є високим – регуляторний акт розміщено для оприлюднення на офіційному веб-порталі  Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua).

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності цього акта під час проведення подальших повторного та періодичних відстежень. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення поставлених цілей  

Видання постанови відповідає реалізації положень п. 46.5 ст. 46 Кодексу у частині встановлення Кабінетом Міністрів України форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств та порядку переходу платників податків на подання такої декларації.

Прийнятою постановою затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу  ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

За результатами звітного (податкового) періоду 2017 року, 42 суб’єкти господарювання склали спрощену податкову декларацію з податку на прибуток підприємств і подали її контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом для річного звітного (податкового) періоду.

 

 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                    М.В. Продан