Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену»

опубліковано 27 вересня 2018 о 16:59

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену».

2.   Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

3.  Цілі прийняття акта

Підпунктом 229.2.3 пункту 229.2 і підпунктом 229.3.3 пункту 229.3   статті 229 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що отримання або ввезення на митну територію України визначених нафтопродуктів за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва етилену, здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до підпункту 229.2.13 пункту 229.2 і підпункту 229.3.15 пункту 229.3 статті 229 Кодексу порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 10.09.2018 по 13.09.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 6.  Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, скрапленого газу та бутану, ізобутану що використовуються суб’єктами господарювання для виробництва етилену; суми акцизного податку, на яку вони видані; суми акцизного податку, яка платниками не сплачена до бюджету, задекларованої ними у додатку 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841).

 8.  Кількісні та якісні значення показників результативності

 Відповідно до задекларованих даних, наведених у додатку 4 до декларації акцизного податку, протягом вересня – грудня 2015 року та 2016 року підприємствами-виробниками (імпортерами) нафтопродуктів не здійснювалося відвантаження (ввезення) легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку за кодами пільг 14030031 та 14020043   відповідно до Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідника інших податкових пільг, затверджених Державною фіскальною службою України.

За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємством-виробником, який використовує нафтопродукти для виробництва етилену, взятих на податковий облік органами Державної фіскальної служби, складає  290 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 2 963 161,5 тис. гривень.

Протягом 8 місяців 2018 року кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємством-виробником, який використовує нафтопродукти для виробництва етилену, взятих на податковий облік органами державної фіскаальної служби, складає 550 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 3 564 559,62 тис. гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену» в цілому забезпечує виконання вимог Кодексу та надає можливість суб’єктам господарювання здійснювати видачу податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком, до отримання або ввезення на митну територію України визначених нафтопродуктів за нульовою ставкою акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва етилену, та погашення таких векселів шляхом підтвердження цільового використання отриманої на пільгових умовах підакцизної продукції.

 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                   О. ВЛАСОВ