Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»

опубліковано 27 вересня 2018 о 17:02

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції».

 2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

 3.  Цілі прийняття акта

Підпунктом  229.1.2 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу за нульовою ставкою акцизного податку виробниками для виробництва окремих видів продукції здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до підпункту 229.1.10 пункту 229.1 статті 229 Кодексу Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу Державною податковою службою України розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято постанову  від 27 грудня 2010 року № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції» (далі – Порядок).

 4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11.09.2018 по 14.09.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції; суми акцизного податку, на яку вони видані; суми акцизного податку, яка платниками не сплачена до бюджету, задекларованої ними у додатку 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841).

 8.  Кількісні та якісні значення показників результативності

Відповідно до задекларованих платниками податку даних, наведених у додатку 4 до декларації акцизного податку, протягом серпня – грудня  2015 року, 2016-2017 років та 8  місяців 2018 року у зв’язку із застосуванням до операцій, наведених у п.п. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 Кодексу, нульової ставки акцизного податку до бюджету не надійшло:

у серпні – грудні 2015 року – 2 857 173 801,8 грн;

у 2016 році – 3 405 996 912,59 грн;

у 2017 році – 3 246 871 453,84 грн;

протягом 8  місяців 2018 року – 1 065 526 248, 37 гривень.

У цілому застосування норм Порядку сприяє підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання за цільове використання спирту етилового при виробництві окремих видів продукції та створює належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва і ефективної системи контролю за сплатою акцизного податку виробниками, які отримують з акцизного складу спирт етиловий або біоетанол, призначений для переробки на іншу продукцію.

Отже, проведене відстеження підтверджує доцільність застосування Порядку.

9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції» забезпечує виконання вимог Кодексу та надає можливість суб’єктам господарювання отримувати спирт етиловий або біоетанол за нульовою ставкою акцизного податку шляхом видачі та погашення податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком.

 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                О. ВЛАСОВ