Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1260 «Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку»

опубліковано 01 жовтня 2018 о 12:16

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1260 «Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку».

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття акта

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), посилення державного контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв (крім виноматеріалів), Державною податковою службою України розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2010 року № 1260 «Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку» (далі – постанова № 1260).

 Порядком проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку, затвердженого постановою № 1260 (далі – Порядок), визначено механізм розрахунку суми зменшення акцизного податку з отриманого спирту етилового неденатурованого на суму податку, розраховану з фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання, у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку.

Порядком передбачено, що під час отримання спирту етилового неденатурованого виробник, який є підприємством-векселедавцем, за участю представника державної фіскальної служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Зазначений акт є коригуванням вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні і зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у порядку, та фактично повернутого невиправного браку, що утворився у процесі виробництва готової продукції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 17.09.2018 по 20.09.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі, кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком, що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої та суми акцизного податку, на яку вони видані, а також суми погашення податкових векселів. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, склала 34. Кількість податкових векселів, виданих цими суб’єктами господарювання і взятих на податковий облік органами Державної фіскальної служби, складає  1 511 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становить 6 031 300 тис. гривень. Сума погашення податкових векселів за цей період становить 5 555 844 тис. грн. (у тому числі за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками втрат – 100 026 тис. гривень).

Протягом 8 місяців 2018 року кількість суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, склала 31, при цьому видано 975 податкових векселів на суму акцизного податку 4 201 403 тис. гривень. Сума погашення податкових векселів за цей період становила 4 173 647 тис. грн. (у тому числі за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками  втрат – 81 753 тис. гривень).

Отже, проведений аналіз підтверджує доцільність застосування Порядку як такого, що надає змогу контролювати зобов’язання платників податків щодо сплати акцизного податку до бюджету.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2010 року № 1260 «Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку» забезпечує виконання норм Кодексу, сприяє посиленню державного контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв (крім виноматеріалів), та надає можливість виробникам цієї продукції здійснювати коригування сум акцизного податку, на яку погашається вексель.

 
 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                О. ВЛАСОВ