Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом»

опубліковано 31 жовтня 2018 о 15:30

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1007 (далі – постанова № 1245).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент обслуговування платників).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови № 1245 є забезпечення реалізації пунктів 73.2 та 73.3 статті 73 Податкового кодексу України та Закону України від 02 грудня 2010 року № 2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», затвердження єдиного порядку отримання органами державної фіскальної служби (далі – органи ДФС) періодично або за письмовим запитом таких органів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань та функцій.

Законом України від 07 липня 2011 року № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі – Закон) доповнено абзац шостий пункту 73.3 статті 73 Кодексу переліком підстав щодо надання органами ДФС письмових запитів суб’єктам інформаційних відносин.

Для забезпечення реалізації Закону 28 вересня 2011 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1007 «Про внесення зміни до пункту 12 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом», якою внесено відповідні зміни до постанови № 1245.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Жовтень 2018 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних за період І півріччя 2018 року у порівнянні зі схожими даними та однаковою тривалістю проміжку часу 2015 року.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Основною ціллю прийняття регуляторного акта передбачалось визначити  єдиний порядок отримання органами ДФС від суб’єктів інформаційних відносин періодично або за письмовим запитом органу ДФС інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань та функцій.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів інформаційних відносин.

Рівень поінформованості суб’єктів інформаційних відносин про періодичне подання органам ДФС податкової інформації або подання інформації за письмовим запитом органу ДФС є високим. Регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Основним показником результативності акта є реалізація єдиної державної політики в частині здійснення податкового контролю шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДФС.

Підвищення забезпеченості органів ДФС податковою інформацією, необхідною для виконання покладених на такі органи завдань та функцій, за рахунок подання суб’єктами інформаційних відносин інформації періодично або за письмовими запитами органів ДФС вплинуло на покращення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності постанови № 1245 свідчить про досягнення достатнього рівня визначених цілей, зокрема, визначення єдиного порядку отримання органами ДФС від суб’єктів інформаційних відносин періодично або за письмовим запитом органу ДФС податкової інформації, чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів інформаційних відносин та забезпечення органів ДФС інформацією, необхідною для виконання покладених на них завдань та функцій.

 

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України

 

О. ВЛАСОВ