Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

опубліковано 01 листопада 2018 о 10:46

1.  Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

 2.  Цілі прийняття акта

Підпунктом 229.4.1 пункту 229.4, підпунктом 229.5.1 пункту 229.5, підпунктом 229.6.1 пункту 229.6, підпунктом 229.7.1 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості, здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до підпункту 229.4.13 пункту 229.4, підпункту 229.5.15 пункту 229.5, підпункту 229.6.12 пункту 229.6, підпункту 229.7.14 пункту 229.7 статті 229 Кодексу порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу та систематизації (уніфікації) нормативно-правових актів Уряду зведено в єдину постанову постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1068 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості» та від 04 лютого 2013 року № 69 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості». Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Отже, метою прийняття зазначеного регуляторного акта є усунення чисельності однотипних нормативно-правових актів Уряду, що забезпечить зручність використання законодавства для суб’єктів господарювання.

 3.  Строк виконання заходів з відстеження

З 09.10.2018 по 12.10.2018.

 4. Тип відстеження

Базове відстеження.

 5. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

 6.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, суми акцизного податку, на яку вони видані; суми акцизного податку, яка платниками не сплачена до бюджету, задекларованої ними у додатку 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841).

 7.  Кількісні та якісні значення показників результативності

 Відповідно до задекларованих платниками податку даних, наведених у додатку 4 до декларації акцизного податку, протягом 8  місяців 2018 року суб’єктами господарювання – виробниками хімічної продукції здійснювалося отримання (ввезення) нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості за кодами пільг 14030033, 14030035, 14020046 відповідно до Довідника інших податкових пільг, затвердженого Державною фіскальною службою України.

При цьому сума акцизного податку, не сплачена з операцій, наведених у п.п. 229.5.1 п. 229.5, п.п. 229.6.1 п. 229.6, п.п. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодексу, яка задекларована платниками податків станом на 01.09.2018, становила  77 527,19 тис. гривень.

Протягом 8 місяців 2018 року кількість податкових векселів, авальованих банком, взятих на податковий облік органами державної фіскальної служби, складає 126 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 88 119,73 тис. гривень.

 8.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Положення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України в цілому забезпечує виконання вимог Кодексу та надає можливість суб’єктам господарювання  (виробникам хімічної промисловості) здійснювати видачу податкових векселів, авальованих банком, до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та речовин, які використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості, та погашення таких векселів шляхом підтвердження цільового використання отриманої на пільгових умовах підакцизної продукції.

 

В.о. Голови Державної

фіскальної служби України                                                                   О. ВЛАСОВ