Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 № 680/108 «Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень»

опубліковано 13 листопада 2018 о 09:24

«30» жовтня 2018 року

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 № 680/1 «Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.1999 за № 791/4084 (далі – наказ № 680/108).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення).

 

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття наказу № 680/108 є встановлення порядку митного контролю і митного оформлення товарів, які переміщуються в міжнародних поштових відправленнях підприємствами поштового зв’язку.

 

4. Строк виконання заходів із відстеження

Жовтень 2018 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалося на основі статистичних даних, отриманих від митниць ДФС за період з 01.01.2017 по 30.09.2018.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб. Станом на жовтень 2018 року діяльність з переміщення міжнародних поштових відправленнях здійснюють
8 операторів поштового зв’язку, якими відкрито 11 місць міжнародного поштового обміну

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, громадян

Високий. Наказ № 680/108 оприлюднений у журналі «Офіційний вісник України», 1999, № 46 (03.12.99), ст. 2288, розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної митної служби України (Міндоходів, ДФС) та на стендах митниць ДФС, у зоні діяльності яких розташовані місця міжнародного поштового обміну

Час та кошти, витрачені суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта

Реалізація положень наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях (далі – МПВ), здійснюється митницями ДФС на безоплатній основі

Розмір надходжень платежів до державного бюджету

За інформацією, наданою митницями ДФС, обсяги МПВ, які переміщувались (пересилались) на територію України, складають:

Період

Імпорт

Усього МПВ, тис. шт.

Кількість МПВ, шт., вартістю понад 150 євро (підлягають оподаткуванню)

Митні платежі, млн. грн.

9 місяців 2017 року

15042,7

21276

34,77

9 місяців 2018 року

25194,9

19728

34,98

Наведені відомості свідчать про тенденцію до збільшення кількості МПВ, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, що підтверджує актуальність державного регулювання у сфері діяльності українських операторів поштового зв’язку та досягнення позитивних показників результативності регуляторного акта

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей.

Положення регуляторного акта потребують перегляду та приведення до норм чинного митного законодавства у зв’язку із втратою чинності Митним кодексом України від 11 липня 2002 року № 92-ІV, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1948 «Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях», відповідно до вимог яких був розроблений цей регуляторний акт.В.о. Голови Державної фіскальної служби України

 

 

О. ВЛАСОВ