Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 618 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1231»

опубліковано 18 серпня 2021 о 17:17

«18» серпня 2021 року

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 618 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1231» (далі – постанова).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

 

3. Цілі прийняття акта

Прийняття постанови обумовлено необхідністю приведення постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством» у відповідність до вимог Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та Закону України від 15 травня 2003 року № 755-VII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (у редакції Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII).

Постанову розроблено з метою актуалізації положень підзаконного акта, необхідність якої пов’язана з:

адміністративною реформою органів ДФС, згідно з якою уточнено найменування органів, на які покладено повноваження щодо списання непогашених грошових зобов’язань та/або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством, у разі недостатності у нього майна;

лібералізацією процедури державної реєстрації припинення в результаті ліквідації та запровадженням взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, згідно з якими оновлено перелік документів (відомостей, інформації), що підтверджують ліквідацію;

актуалізацією у зв’язку із зазначеним форми рішення про списання безнадійного податкового боргу.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Серпень 2021 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалася за зведеною інформацією про суми зборів і надходжень платежів та податків ДПС станом на 01.01.2020 та 01.01.2021.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

 

За даними Державної казначейської служби України органами ДПС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2020 – 732905,2 млн грн, станом на 01.01.2021 – 848021,6 млн гривень

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб,  у яких у результаті їх ліквідації залишаються непогашеними грошові зобов’язання та/або податковий борг

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Витрати часу на пошук регуляторного акта та ознайомлення з його текстом становитимуть близько 8 хвилин з огляду на те, що для ознайомлення з текстом стандартного аркуша формату А-4 необхідно 2 хвилини, а текст акта має 4 сторінки

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Постанову опубліковано  в Офіційному віснику України, 2017, № 69 (05.09.2017), ст. 2080; на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); на сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття постанови забезпечило приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством (зокрема щодо актуалізації переліку документів, на підставі яких здійснюється списання, найменування органів, на які покладено відповідні повноваження, форми рішення про списання безнадійного податкового боргу).

Таким чином, оцінювання результативності постанови свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей та про необхідність і доцільність існування такої постанови надалі.

 

В. о. Голови Державної податкової

служби України                                                                    Євген ОЛЕЙНІКОВ