Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену»

опубліковано 01 жовтня 2021 о 14:25

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену».

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Підпунктом 229.2.3 пункту 229.2 і підпунктом 229.3.3 пункту 229.3 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що отримання або ввезення на митну територію України визначених нафтопродуктів за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва етилену, здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до підпункту 229.2.13 пункту 229.2 і підпункту 229.3.15 пункту 229.3 статті 229 Кодексу порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 13.09.2021 по 21.09.2021. 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності вказаного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, скрапленого газу та бутану, ізобутану що використовуються суб’єктами господарювання для виробництва етилену та суми акцизного податку, на яку вони видані.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємством-виробником, який використовує нафтопродукти для виробництва етилену, взятих на податковий облік органами державної податкової служби, у 2019 році становило 1406 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 3 787 324,2 тис. гривень.

У 2020 році кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємством-виробником, який використовує нафтопродукти для виробництва етилену, взятих на податковий облік органами державної податкової служби, становило 944 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 2 039 383,8 тис. гривень.

Протягом 8 місяців 2021 року кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємством-виробником, який використовує нафтопродукти для виробництва етилену, взятих на податковий облік органами державної податкової служби, становило 1181 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 1 889 148,6 тис. гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену» в цілому забезпечує виконання вимог Кодексу та надає можливість суб’єктам господарювання здійснювати видачу податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком, до отримання або ввезення на митну територію України визначених нафтопродуктів за нульовою ставкою акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва етилену, та погашення таких векселів шляхом підтвердження цільового використання отриманої на пільгових умовах підакцизної продукції.

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                      Євген ОЛЕЙНІКОВ