Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг»

, опубліковано 31 січня 2022 о 16:55

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (із змінами) (далі – постанова № 1233).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України (Департамент електронних сервісів).

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Забезпечення реалізації норм пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України у частині визначення порядку обліку суб’єктом господарювання сум податків та зборів, не сплачених таким суб’єктом – платником податків до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

4. Строк виконання заходів із відстеження

10 – 31 cічня 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних за певними показниками станом на 01.10.2021 порівняно з аналогічними даними відповідних періодів 2018, 2019, 2020 років.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Станом на 01.10.2021 кількість:

суб’єктів господарювання, що отримали податкові пільги - 42 714;

податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання - 160 254.

Сума не сплачених суб’єктами господарювання податків та зборів до державного та місцевих бюджетів у зв’язку з отриманням податкових пільг – 132 732 млн грн,  з яких питома вага податку на додану вартість – 36 відс. (48 549 млн грн), податку на прибуток –  45 відс. (60 6085 млн грн), акцизного податку – 7 відс. (8 718 млн гривень).

Аналогічні дані складають відповідно:

1)    станом на 01.10.2020 кількість:

суб’єктів господарювання, що отримали податкові пільги - 54 522;

податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання - 106 695.

Сума не сплачених податків та зборів у зв’язку з отриманням податкових пільг – 98 886 млн грн, питома вага податку на додану вартість –  30 відс. (29 381 млн грн), податку на прибуток – 33 відс. (32 874 млн грн), акцизного податку – 22 відс. (21 387 млн гривень);

2)    станом на 01.10.2019 кількість:

суб’єктів господарювання, що отримали податкові пільги - 60 851;

податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання - 80 754.

Сума не сплачених податків та зборів у зв’язку з отриманням податкових пільг – 257 000 млн грн, питома вага податку на додану вартість – 45 відс. (115 679 млн грн), податку на прибуток – 29 відс. (73 719 млн грн), акцизного податку – 23 відс. (59 806 млн гривень);

3) станом на 01.10.2018 кількість:

суб’єктів господарювання, що отримали податкові пільги - 57 714;

податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання - 75 892.

Сума не сплачених суб’єктами господарювання податків та зборів до державного та місцевих бюджетів у зв’язку з отриманням податкових пільг – 228 425 млн грн,  з яких питома вага податку на додану вартість – 49 відс. (112 885 млн грн), податку на прибуток – 25 відс. (56 792 млн грн), акцизного податку – 23 відс. (51 862 млн гривень).

Отже, результати періодичного відстеження свідчать про поступове збільшення кількості отриманих пільг (з 75 892 станом на 01.10.2018 до 160 254 станом на 01.10.2021, тобто на 111 відс.).

Разом з тим, суми не сплачених податків та зборів у зв’язку з отриманням податкових пільг за цей період зменшилися на 42 відсотка (з 228 425 млн грн станом на 01.10.2018 до 132 732 млн грн станом на 01.10.2021), що пов’язано із внесенням змін до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 та, як наслідок, виключенням з Довідника податкових пільг кодів пільг з податку на додану вартість 14060394, 14060395, 14060396,14060397, 14060399, 14060400, 14060401, 14060402.

Найбільшу суму податкових пільг протягом 2018-2019 років платники отримали з податку на додану вартість, протягом 2020-2021 – з податку на прибуток.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою № 1233, методологічно забезпечив практичну реалізацію вимог пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України.

Результатом реалізації регуляторного акта є надходження до органів державної податкової служби інформації від суб’єктів господарювання про суми податків та зборів, не сплачених ними до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

З використанням зазначеної інформації органи державної податкової служби на виконання пунктів 30.7, 30.8 статті 30 Податкового кодексу України здійснюють контроль за правильністю надання, обліку і цільовим використанням податкових пільг, а також складають зведену інформацію про суми податкових пільг юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг.

 

В.о. Голови Державної
податкової служби України                                                     Тетяна КІРІЄНКО