Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 06.08.2020 № 479 «Про затвердження змін до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі»

опубліковано 23 серпня 2022 о 10:12

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства фінансів України від 06.08.2020 № 479 «Про затвердження змін до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі» (далі – наказ).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

 

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою актуалізації Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776, у частині уточнення назв центральних органів виконавчої влади, виключення положень щодо обов’язкової наявності печаток на документах, уточнення складу конкурсної комісії з визначення уповноважених бірж з продажу заставного майна, виключення окремої інформації про технічні можливості біржі (щодо наявності у біржі стаціонарних телефонів, фотокопії договорів про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, засвідчених копій кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації, гарантійних листів біржі про сплату комісійної винагороди за реалізацію майна).

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Серпень 2022 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалася за зведеною інформацією про суми зборів і надходжень платежів та податків ДПС станом на 01.01.2021 та 01.01.2022.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності є дані:

 

Загальні надходження від сплати податків до Зведеного бюджету України

 

 

За даними Державної казначейської служби України Державною податковою службою України забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.07.2021 – 453266,9 млн грн, станом на 01.07.2022 – 526119,7 млн гривень

Загальна кількість основних платників – юридичних осіб, які здійснюють діяльність

Відповідно до звіту «Про стан обліку платників» кількість основних платників податків – юридичних осіб, які здійснюють діяльність, станом на 01.07.2021 становила 1 623 282, станом на 01.07.2022 – 1 655 911

Кількість платників – бірж

Відповідно до звіту «Про стан обліку платників» кількість бірж, які є юридичними особами – суб’єктами господарської діяльності, станом на 01.07.2021 становила 632, станом на 01.07.2022 – 601. Станом на 01.01.2022 відповідали вимогам Закону України «Про товарні біржі» 3 біржі, які пройшли процедуру ліцензування у регулятора та отримали ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах

Кількість уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Відповідно до результатів конкурсу Державною податковою службою України надані повноваження у 2018 –2020 роках 28 біржам, у 2021 – 2023 – 16 біржам, з яких станом на 01.01.2022 відповідали вимогам Закону України «Про товарні біржі» 2 біржі, які отримали товарну ліцензію

Час та кошти, витрачені суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Витрати часу на пошук регуляторного акта та ознайомлення з його текстом працівниками органів ДПС та бірж становитимуть 4 хвилини з огляду на те, що для ознайомлення з текстом стандартного аркуша формату А-4 необхідно 2 хвилини, а текст регуляторного акта складається з 2 сторінок

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання

 

Високий. Наказ опубліковано у відповідних офіційних виданнях країни: Офіційному віснику України, 2020, № 83 (23.10.2020), ст. 2668; вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua);  вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердженими наказом положеннями, зокрема щодо уточнення назв центральних органів виконавчої влади, виключення положень щодо обов’язкової наявності печаток на документах, уточнення складу конкурсної комісії з визначення уповноважених бірж з продажу заставного майна, виключення окремої інформації про технічні можливості біржі (щодо наявності стаціонарних телефонів, фотокопії договорів про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, засвідчених копій кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації, гарантійних листів біржі про сплату комісійної винагороди за реалізацію майна), приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України та удосконалено Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей та про необхідність і доцільність існування такого наказу надалі.

 

В. о. Голови Державної податкової
служби України                                                                          Тетяна КІРІЄНКО