Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»

опубліковано 21 вересня 2022 о 11:20

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України» (далі – постанова).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України (Департамент методології).

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 46.5 статті 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Постановою затверджені:

Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку (далі – Порядок);

форма спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Порядок регулює питання переходу суб’єктів господарювання –  платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним  пунктом 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, і мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений Кодексом  для річного звітного (податкового) періоду.

4. Строк виконання заходів із відстеження

З 01.08.2022 по 30.08.2022.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методичні рекомендації результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані обліково-звітних інформаційних систем Державної податкової служби України щодо платників, які оподатковувались за ставкою 0 відсотків та склали  спрощену податкову декларацію з податку на прибуток підприємств.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним  пунктом 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків та зобов’язані за результатами кожного звітного (податкового) періоду складати спрощену податкову декларацію.

Основним показником результативності акта є кількість платників податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків та подали спрощену податкову декларацію з цього податку згідно з даними автоматизованої системи ІС «Податковий блок».

За результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року кількість платників, які застосували ставку 0 відсотків податку на прибуток підприємств і подали спрощену податкову декларацію з цього податку, становить 57 суб’єктів господарювання.

Наказ не впливає на інтереси інших суб’єктів господарювання – платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення поставлених цілей 

Видання постанови відповідає реалізації положень пункту 46.5 статті 46 Кодексу у частині встановлення Кабінетом Міністрів України форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств та порядку переходу платників податків на подання такої декларації.

Прийнятою постановою затверджено порядок та форма спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Форма подається платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків.

Ставка нуль відсотків застосовується на період до 31 грудня 2021 року для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із  критеріїв, передбачених пунктом 44 підрозділу 4 розділу  ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Оскільки ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток застосовувалась на період до 31 грудня 2021 року, відстеження надалі нормативно-правового акта втратить актуальність.

 

В. о. Голови Державної податкової

служби України                                                                              Тетяна КІРІЄНКО