Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю»

, опубліковано 31 жовтня 2022 о 13:08

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю» (далі – постанова № 1066).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України (Департамент оподаткування юридичних осіб).

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Метою прийняття постанови № 1066 є забезпечення вимог п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України щодо інформаційного обміну між органами виконавчої влади.

Постановою № 1066 затверджено Порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, який визначає механізм обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – інформаційний обмін), між органами виконавчої влади.

Зокрема, органи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) надають «органам Державної фіскальної служби України» (згідно з редакцією постанови № 1066) відомості щодо:

проведення нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом на міста обласного і районного значення, селища, села та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом землекористувачів за категоріями земель;

проведення інвентаризації земель у межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;

фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо.

Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами надається інформація відповідним територіальним органам ДФС щодо відчуження земельних ділянок цілісних майнових комплексів разом з об’єктами приватизації державного майна.

Держекоінспекцією та її територіальними органами відповідним територіальним органам ДФС надається інформація щодо:

фактів самовільного зайняття земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

фактів використання земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні, не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок та їх площі.

Крім цього, постановою № 1066 регламентовано надання ДФС щороку інформації щодо величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахованого виходячи із середньорічного індексу інфляції за рік, що передує звітному.

Обмін інформацією визначено також іншими регуляторно-правовими актами. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 (далі – постанова № 1386) затверджено Порядок подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів. У частині плати за землю зазначений порядок регламентує щомісячне надання територіальними органами Держгеокадастру до органів ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки інформації щодо земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів, а також про землевласників або землекористувачів цих земельних ділянок.

Таким чином, постанова № 1066 не дублює постанову № 1386.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи із відстеження проводилися з 01 січня по 23 лютого та з 01 травня по 01 жовтня  2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта застосовано аналітичний, статистичний методи.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Під час відстеження за основу взято випадки використання контролюючими органами даних інформаційного обміну. Враховуючи цілі регулювання, відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу таких статистичних показників: 

частота використання інформації при адмініструванні плати за землю, зокрема при наданні індивідуальних податкових консультацій платникам податків, розгляді звернень тощо;

частота використання отриманої інформації при здійсненні камеральних перевірок; 

частота використання інформації при нарахуванні плати за землю  фізичним особам.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Інформаційний обмін здійснюється щоквартально.

Інформація, отримана відповідно до постанови № 1066,  використовувалася при 100 відс. нарахувань плати за землю фізичним особам, при підготовці 60 відс. індивідуальних податкових консультацій та відповідей на звернення платників плати за землю та інших зацікавлених осіб (зокрема, щодо інвентаризації земель та проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів), при проведенні 10 відс. камеральних перевірок податкової звітності з плати за землю.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оскільки інформація, що отримується  відповідно до постанови № 1066, створює умови для забезпечення ефективного адміністрування плати за землю, прийняття регуляторного акта опосередковано впливає на розмір надходжень до місцевих бюджетів.

Результатом реалізації регуляторного акта є надходження достовірної інформації від органів виконавчої влади для забезпечення справляння плати за землю. 

На підставі проведеного періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що постанова № 1066 досягає визначеної мети.

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                     Тетяна КІРІЄНКО