Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

, опубліковано 01 листопада 2022 о 13:35

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Підпунктом 229.4.1 п. 229.4, п.п. 229.5.1 п. 229.5, п.п. 229.6.1 п. 229.6, п.п. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, які використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості, здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до п.п. 229.4.13 п. 229.4, п.п. 229.5.15 п. 229.5, п.п. 229.6.12 п. 229.6, п.п. 229.7.14 п. 229.7 ст. 229 Кодексу порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу та систематизації (уніфікації) нормативно-правових актів Уряду зведено в єдину постанову постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1068 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості» та від 04 лютого 2013 року № 69 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості». Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову.

Отже, метою прийняття зазначеного регуляторного акта є усунення чисельності однотипних нормативно-правових актів Уряду, що забезпечить зручність використання законодавства для суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Із 17.10.2022 по 21.10.2022.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, суми акцизного податку, на яку вони видані; суми акцизного податку, яка платниками не сплачена до бюджету, задекларованої ними у додатку 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою» до декларації акцизного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (зі змінами) (далі – Декларація).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Відповідно до задекларованих платниками податку даних, наведених у додатку 4 до Декларації, протягом 2020 року суб’єктами господарювання – виробниками хімічної продукції здійснювалося отримання (ввезення) речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості за кодами пільг 14030035 (п.п. 229.7.1 п. 229.7), 14020046 (п.п. 229.6.1 п. 229.6) ст. 229 Кодексу відповідно до Довідника інших податкових пільг, затвердженого Державною податковою службою України (далі – Довідник).

Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, наведених у п.п. 229.6.1 п. 229.6, п.п. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодексу (речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, можуть бути реалізовані або ввезені в Україну як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку), яка задекларована платниками податків у 2020 році, становила 250 473,9 тис. гривень.

Протягом 2021 року та 8 місяців 2022 року суб’єктами господарювання – виробниками хімічної продукції здійснювалося отримання нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, за нульовою ставкою акцизного податку для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості за кодами пільг 14020045 (п.п. 229.4.1 п. 229.4), 14020046 (п.п. 229.6.1 п. 229.6) ст. 229 Кодексу відповідно до Довідника.

Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, наведених у п.п. 229.4.1 п. 229.4, п.п. 229.6.1 п. 229.6 ст. 229 Кодексу (нафтопродукти та/або речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку), яка задекларована платниками податків, становила:

у 2021 році – 117 738 тис. гривень;

за 8 місяців 2022 року – 337 75,9 тис. гривень.

Протягом 2020 – 2021 років та 9 місяців 2022 року кількість податкових векселів, авальованих банком, взятих на податковий облік органами державної податкової служби, становить 671 шт., при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 446 085,7 тис. гривень. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Положення Постанови в цілому забезпечують виконання вимог Кодексу та надають можливість суб’єктам господарювання (виробникам хімічної промисловості) здійснювати видачу податкових векселів, авальованих банком, до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та речовин, які використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості, та погашення таких векселів шляхом підтвердження цільового використання отриманої на пільгових умовах підакцизної продукції.

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                       Тетяна КІРІЄНКО