Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1270 «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»

опубліковано 09 листопада 2022 о 10:29

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1270 «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – Постанова).

 

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України.

 

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю розробки Постанови є уточнення положень Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, з метою приведення їх у відповідність до підпунктів 4 – 5 пункту 18 розділу І Закону України від 20 вересня 2019 року № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», статей 13 та 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України».

Постанова сприяє скороченню переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, спрощенню включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), прискоренню і покращенню якості надання контролюючими органами адміністративних послуг.

 

4. Строк виконання заходів із відстеження

Листопад 2022 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта застосовано статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися дані обліково-звітних інформаційних систем Державної податкової служби України щодо динаміки показників Реєстру стосовно кількості включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основним показником результативності акта є кількісний аналіз даних показників Реєстру стосовно неприбуткових організацій, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Постанова стосується новостворених юридичних осіб – неприбуткових організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Кількість поданих реєстраційних заяв про включення до Реєстру становить 13 396 за 2019 рік, 12 319 за 2020 рік, 15 345 за 2021 рік та 11 828 за 2022 рік, за результатом розгляду яких:

кількість прийнятих рішень про включення до Реєстру – 12 422 за 2019 рік, 11 012 за 2020 рік, 13 978 за 2021 рік та 10 129 за 2022 рік;

кількість прийнятих рішень про повторне включення до Реєстру – 3 557 за 2019 рік, 2 345 за 2020 рік, 8 385 за 2021 рік та 1 678 за 2022 рік;

кількість прийнятих рішень про зміну ознаки неприбутковості – 1 135 за 2019 рік, 695 за 2020 рік, 301 за 2021 рік та 117 за 2022 рік.

Кількість поданих запитів про отримання витягу з Реєстру становить 5 198 за 2021 рік та 5 088 за 2022 рік, за результатом розгляду яких:

кількість виданих витягів з Реєстру – 5 177 за 2021 рік та 5 028 за 2022 рік;

кількість виданих повідомлень про відсутність відомостей про платника у Реєстрі – 21 за 2021 рік та 60 за 2022 рік.

Рівень поінформованості платників податку на прибуток підприємств та неприбуткових організацій щодо основних положень акта є високим – регуляторний акт розміщено на вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua).

Результативність акта характеризується ефективним застосуванням неприбутковими організаціями та контролюючими органами норм чинного податкового законодавства в частині адміністрування неприбуткових організацій, зокрема, шляхом спрощення наявних процедур та взаємодії.

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності цього акта під час проведення періодичних відстежень надалі.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності Постанови свідчить про досягнення достатнього рівня визначених цілей, а саме: скорочення переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, спрощення включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та покращення надання контролюючими органами адміністративних послуг.

За результатами відстеження встановлено стале досягнення регуляторним актом цілей, поставлених при його прийнятті.

 

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України


Тетяна КІРІЄНКО