Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 року № 10 «Про внесення змін до Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

, опубліковано 10 листопада 2022 о 14:59

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 року № 10 «Про внесення змін до Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – постанова № 10).

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна податкова служба України (Департамент контролю за підакцизними товарами).

3. Цілі прийняття акта

Окремі положення Порядку, який визначає механізм застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481), потребували конкретизації та доповнень.

Регуляторний акт було прийнято з метою вдосконалення Порядку, який визначає механізм застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону № 481.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.11.2022 по 10.11.2022.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта використано статистичний метод відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу результативності статистичних показників:

інформації щодо застосування до суб’єктів господарювання фінансових санкцій відповідно до статті 17 Закону № 481;

інформації щодо суми сплати суб’єктами господарювання фінансових санкцій, застосованих відповідно до статті 17 Закону № 481, до Державного бюджету України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності акта є сума фінансових санкцій, які застосовані відповідно до статті 17 Закону № 481.

ДПС та її територіальними органами протягом 2021 року за порушення норм Закону № 481 до суб’єктів господарювання застосовано фінансових санкцій на суму 399 700 тис. гривень. Сума фінансових санкцій за такі порушення, сплачена суб’єктами господарювання до Державного бюджету України протягом 2021 року, становить 70 952 тис. гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови № 10 забезпечило приведення норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року № 790 «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у відповідність до вимог чинного законодавства; сприяло своєчасному, оперативному реагуванню на порушення норм Закону № 481 як у частині застосування штрафних санкцій, так і в частині контролю за надходженням таких штрафів до бюджету.

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                                Тетяна КІРІЄНКО