Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів»

, опубліковано 17 листопада 2022 о 15:18

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів» (далі – Постанова).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття Постанови є врегулювання питання комплексного контролю за виробництвом та обігом пального.

Поставлена мета досягається шляхом створення багатофункціональної системи контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, калібровки резервуарів, відстеження в режимі онлайн наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, встановлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску пального залежно від типу заправної станції.

4. Строк виконання заходів із відстеження

01 – 30 листопада 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методичні рекомендації результатів відстеження

Під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта використано статистичний метод відстеження.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності цього регуляторного акта використовувались дані, які містяться в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників і рівнемірів лічильників рівня пального у резервуарі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Станом на 01.11.2022 кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, становить 5 818 суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, оброблення (перероблення), змішування навантаження-розвантаження та оптову торгівлю пальним, у тому числі оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі. З них 2 122 суб’єкти господарювання та/або фізичних особи зареєструвало в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників і рівнемірів лічильників рівня пального у резервуарі 50 624 рівнеміри-лічильники та 100 070 витратомірів-лічильників.

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності цього акта під час проведення періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Постанови удосконалило здійснення комплексного контролю за виробництвом та реалізацією пального для забезпечення запобігання ухилення від сплати акцизного податку.

За результатами відстеження встановлено стале досягнення регуляторним актом цілей під час його прийняття.

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                           Тетяна КІРІЄНКО