Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу ДПА України від 12.12.2006 № 771 «Про затвердження Порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності»

опубліковано 27 грудня 2022 о 09:55

 1.  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.12.2006 № 771 «Про затвердження Порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності» (далі – наказ № 771).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України (Департамент контролю за підакцизними товарами).

3. Цілі прийняття акта

Одним зі способів ухилення від сплати податків до бюджету є виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, для яких може бути використаний необлікований етиловий спирт, спирт технічний денатурований та спиртовмісні рідини. Проблемним питанням була відсутність нормативно-правового акта, яким би було встановлено порядок пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств –виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності.

З метою удосконалення контролю за виробництвом та обігом спирту етилового Державною податковою адміністрацією України розроблено наказ № 771.

Метою прийняття зазначеного регуляторного акта було:

затвердження порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності;

забезпечення єдиного порядку здійснення перевірок технічного стану приладів контролю виробництва спирту етилового;

унеможливлення несанкціонованого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах;

унеможливлення виготовлення необлікованого спирту;

збільшення надходження коштів до бюджету.

Покращення ефективності боротьби з нелегальним виробництвом спирту, спиртовмісних рідин, добавок на основі біоетанолу та забезпечення сплати податків і зборів у повному обсязі.

4. Строк виконання заходів відстеження

01 – 22 грудня 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методичні рекомендації результатів відстеження

Під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта використано статистичний метод відстеження (Єдиний державний реєстр витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового та результати виїздів на підприємства – виробники спирту та спиртовмісної продукції).

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу результативності статистичних  показників за допомогою відстеження реєстру та виїздів щодо здійснення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів шляхом пломбування місць можливого доступу до спирту та спиртовмісної продукції:

інформація щодо обсягів виробництва та реалізації спирту постійно аналізується та використовується для всебічного контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Затверджений наказом № 771 Порядок пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності визначає механізм пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції.

Зокрема, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств проводиться спеціалістами ДПС згідно з переліком місць накладання пломб із метою забезпечення державного контролю за виробництвом спирту етилового та спиртовмісної продукції.

Показниками результативності акта є дотримання затвердженого Порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції, що унеможливлює доступ до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств, крім спеціалістів ДПС, та сприяє збільшенню виробництва та реалізації спирту та спиртовмісної продукції. 

За 2021 рік вироблено спирту етилового ректифікованого 7 370,01 тис. дал; спирту етилового технічного, денатурованого – 912,94 тис. дал. Реалізовано спирту етилового ректифікованого 7 367,29 тис. дал; спирту етилового технічного, денатурованого – 823,7 тис. дал.  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація єдиної державної політики у сфері виробництва спирту, спиртовмісної продукції та добавок на основі біоетанолу.

Здійснення державного контролю за виробництвом спирту, спиртовмісної продукції та добавок на основі біоетанолу, своєчасністю та повнотою надходження акцизного податку до бюджету.

Суттєве зменшення обсягів тіньового обігу спирту, спиртовмісної продукції та добавок на основі біоетанолу.

Дія наказу поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту, спиртовмісної продукції та добавок на основі біоетанолу всіх форм власності.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як високий.

Наказ дав можливість органам державної податкової служби здійснювати системний контроль за обсягами виробництва спирту і спиртовмісної продукції та пломбування комунікацій і обладнання з метою унеможливлення доступу до спирту при його виробництві на підприємствах усіх форм власності і відповідно збільшення надходження коштів до бюджету.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», зокрема, Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 (далі – Порядок), викладено в новій редакції.

Наказ № 771 буде приведено у відповідність до норм абзацу третього пункту 12 Порядку, яким передбачено, що Порядок пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин на обладнанні, устаткуванні, спиртових комунікаціях та приладах його обліку на території акцизних складів, витратомірів спирту та витратомірів продукції у місцях отримання спирту та відпуску продукції на території суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції затверджується Мінфіном.

 

В. о. Голови Державної

податкової служби України                                                         Тетяна КІРІЄНКО