Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність пов’язану з контрольованими іноземними компаніями

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

Стаття 39-2. Контрольовані іноземні компанії

Стаття 102. Строки давності та їх застосування

Стаття 133. Платники податку

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності

   П. 120.7. Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії (відповідальність)

Стаття 134. Об’єкт оподаткування

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

   П. 170.13. Оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній

   П. 170.13-1. Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

   Пункт 14 Підрозділу 1 розділу XX Правила безподаткової ліквідації

 

Підзаконні нормативно-правові акти

1. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» від 22.09.2021 № 512, дата та номер реєстрації у Міністерстві юстиції 22.11.2021  № 1525/37147

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 25.08.2022 № 254, дата та номер реєстрації у Міністерстві юстиції 11.10.2022 № 1219/38555     

3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючої особи» від 01.11.2022 № 360, дата та номер реєстрації  у Міністерстві юстиції 18.11.2022 № 1432/38768       

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи на вимогу контролюючого органу письмового підтвердження щодо відповідності умовам, передбаченим підпунктом 39-2.1.5.1 підпункту 39-2.1.5 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу І Податкового кодексу України» від 30.11.2022 № 408, дата та номер реєстрації  у Міністерстві юстиції 24.01.2023 № 157/39213 

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення» від 11.01.2023 № 16, дата та номер реєстрації у Міністерстві юстиції 06.03.2023 № 399/39455

6. Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, примірник форми розміщено на вебпорталі ДПС (подається за формою J1610101 розміщено на вебпорталі ДПС