Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація щодо взаємодії Державної податкової служби України з Верховною Радою України по законопроєктах в IIІ кварталі 2020 року.

Державна податкова служба України з метою всебічного розгляду проєктів законодавчих актів з питань податкового законодавства, а також законодавства з питань адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, постійно взаємодіє під час опрацювання законопроєктів з Верховною Радою України.

ДПС постійно проводиться моніторинг законопроєктів, які реєструються на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, визначаються законопроєкти в межах компетенції ДПС та в подальшому відповідно до функціональних обов’язків надаються структурним підрозділам ДПС для опрацювання.

Так ДПС протягом ІIІ кварталу 2020 рокубуло проведено попередню експертизу 520 законопроєктів, які були зареєстровані Верховною Радою України IX скликання, з них близько 110 стосуються повноважень ДПС, або 20% від загальної кількості зареєстрованих проєктів законів. Всі законопроєкти, що стосуються повноважень ДПС, опрацьовуються фахівцями податкової служби та готуються пропозиції ДПС щодо кожного законопроєкту з формуванням позиції про підтримання, не підтримання чи надання зауважень та пропозицій до проєктів законодавчих актів з метою їх доопрацювання та приведення до норм чинного законодавства, а також в межах компетенції визначається вплив законопроєкту на показники бюджету (економічні розрахунки).

Позиція ДПС за результатами опрацювання законопроєктів постійно направляється до Міністерства фінансів України та вноситься до Модуля взаємодії з Верховною Радою України, що створений Секретаріатом Кабінету Міністрів України на базі автоматизованої системи документообігу «АСКОД», а також направляється до Верховної Ради України у відповідь на запитувану інформацію.

Представники та керівництво ДПС постійно приймають участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України та на постійній основі співпрацюють з профільним Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

У зв‘язку з пандемією та введенням карантинних заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). На виконання Закону України від 30 березня 2020 року № 543-IX «Про внесення змін до Закону України  «Про комітети Верховної Ради України», засідання профільних комітетів з квітня 2020 року відбувається в режимі відеоконференцій (засідання проводяться за допомогою платформ Microsoft Teams, ZOOM, WebEx, Skype тощо) в тому числі за участю керівництва та фахівців ДПС.

Так у звітному періоді за участю керівництва та фахівців ДПС відбулось засідань комітетів, на яких розглянуто 34 законопроєкти та питання, які стосуються повноважень ДПС.

Представники та керівництво ДПС постійно приймають участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України та на постійній основі співпрацюють з профільним Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

У зв‘язку з пандемією та введенням карантинних заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). На виконання Закону України від 30 березня 2020 року № 543-IX «Про внесення змін до Закону України  «Про комітети Верховної Ради України», засідання профільних комітетів з квітня 2020 року відбувається в режимі відеоконференцій (засідання проводяться за допомогою платформ Microsoft Teams, ZOOM, WebEx, Skype тощо) в тому числі за участю керівництва та фахівців ДПС.

Фахівцями ДПС в ІIІ кварталі 2020 року з метою  обговорення проблемних питань, розгляду та надання пропозицій до правок народних депутатів, опрацюванні та напрацюванні нових законопроєктів, що відносяться до компетенції ДПС було прийнято участь близько як у 15 засіданнях робочих груп, круглих столах та нарадах, що проводились у комітетах Верховної Ради України. Засідання Комітетом проводились в режимі відеоконференції, у зв‘язку з введенням карантинних заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:

у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики:

у засіданнях комітетів, робочих груп та круглих столів під час опрацювання та обговорення законопроектів:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів)» реєстр. №3016-д.

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії інформаційних технологій» (реєстр. № 3933 від 23.07.2020), «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України (щодо заходів стимулювання розвитку індустрії інформаційних технологій в Україні)» (реєстр. № 3933-1 від 10.08.2020) та (реєстр. № 3933-доопрацьований від 25.08.2020) щодо відпрацювання норм та пропозицій  законопроєктів;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвесторів за угодами про розподіл продукції», (реєстр. № 3791), зокрема в частині застосування правил трансфертного ціноутворення;

«Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» (реєстр № 3761) (30.09.2020). Законопроєктом пропонується тимчасово, до 01 січня 2035 року, надати податкові преференції суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору, які сприятимуть стимулюванню залучення в економіку України стратегічних інвестицій, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проєктів, а саме:

- звільнити від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, визначених підпунктом 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;

- звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом п’яти послідовних років (але не більше строку дії спеціального інвестиційного договору), починаючи з першого числа місяця календарного кварталу, який визначено платником податку, але не раніше дати введення в експлуатацію об’єкта, побудованого в межах реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями;

- встановити, що об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, у разі здійснення контрольованої операції, є перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) або перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки»;

- надати право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності у меншому розмірі або звільняти від сплати земельного податку;

Законопроєкт 03.09.2020 Верховною Радою України був прийнятий за основу у першому читанні. Станом на 01.10.2020 профільним Комітететом за участі фахівців ДПС проводиться робота щодо підготовки законопроєкту до другого читання та опрацювання правок народних депутатів України до проєкту Закону України;

у засіданні Підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу під головуванням НДУ Марусяка О.Р.  про перегляд прийнятого рішення Комітету від 17 червня 2020 року (протокол №36) щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей» (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020) (22.09.2020).

у Комітеті з питань бюджету:

у засіданні  Підкомітету з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу щодо підготовки до розгляду Верховною Радою України проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (реєстр. № 4000 від 14.09.2020) (25.09.2020).

ДПС також здійснюється контроль за станом проходженням проєктів законодавчих актів з питань, що стосуються повноважень ДПС на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Зокрема, у IІІ кварталі 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (реєстр. № 2524),який було опрацьовано (141 правка від народних депутатів України) членами комітету за участі керівництва та фахівців ДПС на засіданні комітету, що відбулося 30.06.2020у форматі ZOOM відеоконференції.

Прийнятий Закон підписано Президентом України за №786-ІХ, метою вказаного Закону є удосконалення роботи електронного кабінету, спрощення роботи фізичних осіб-підприємців та скасування деяких вимог, які втратили актуальність в податковій сфері. Передбачається удосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.

Крім того, ДПС у разі прийняття Верховною Радою України важливих для ДПС  Законів України проводиться робота по роз‘ясненню платникам податків нововведень та змін до податкового законодавства. Така інформація обов‘язково розміщується на вебпорталі ДПС. Так з метою чіткого і якісного інформування платників податків щодо змін у законодавстві (в тому числі під час карантинних заходів) ДПС у ІІІ кварталі було  підготовлено такі інформаційні листи:

1. щодо змін в адмініструванні ПДВ, пов’язаних з набуттям чинності Закону України «Про Митний тариф України», а саме інформаційний лист від 10.08.2020 №14 «ПДВ і нові коди УКТ ЗЕД відповідно до нового Закону України «Про Митний тариф України»

https://tax.gov.ua/data/material/000/337/429352/Informaciyniy_list_14.pdf;

2. щодо змін до Податкового кодексу України, що запроваджені Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»від 16 січня 2020 року №466-ІХ, а саме інформаційний лист від 10.08.2020 №15 «Сплата частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку: Закон №466»

https://tax.gov.ua/data/material/000/337/429459/Informaciyniy_list_15.pdf;

3. щодо змін до Податкового кодексу України, що запроваджені Законом №786-ІХ, а саме інформаційний лист від 02.09.2020 №16 «Нововведення запроваджені Законом №786, щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців»

https://tax.gov.ua/data/material/000/339/432244/Informaciyniy_list_16.pdf.