Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація щодо взаємодії Державної податкової служби України з Верховною Радою України по законопроєктах в IV кварталі 2020 року.

Державна податкова служба України з метою всебічного розгляду проєктів законодавчих актів з питань податкового законодавства, а також законодавства з питань адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, постійно взаємодіє під час опрацювання законопроєктів з Верховною Радою України.

ДПС постійно проводиться моніторинг законопроєктів, які реєструються на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, визначаються законопроєкти в межах компетенції ДПС та в подальшому відповідно до функціональних обов’язків надаються структурним підрозділам ДПС для опрацювання.

Так ДПС протягом IV кварталу 2020 року було проведено попередню експертизу 410 законопроєктів, які були зареєстровані Верховною Радою України IX скликання, з них близько 70 стосуються повноважень ДПС, або 17 % від загальної кількості зареєстрованих проєктів законів. Всі законопроєкти, що стосуються повноважень ДПС, опрацьовуються фахівцями податкової служби та готуються пропозиції ДПС щодо кожного законопроєкту з формуванням позиції про підтримання, не підтримання чи надання зауважень та пропозицій до проєктів законодавчих актів з метою їх доопрацювання та приведення до норм чинного законодавства, а також в межах компетенції визначається вплив законопроєкту на показники бюджету (економічні розрахунки).

Позиція ДПС за результатами опрацювання законопроєктів постійно направляється до Міністерства фінансів України та вноситься до Модуля взаємодії з Верховною Радою України, що створений Секретаріатом Кабінету Міністрів України на базі автоматизованої системи документообігу «АСКОД», а також направляється до Верховної Ради України у відповідь на запитувану інформацію.

Представники та керівництво ДПС постійно приймають участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України та на постійній основі співпрацюють з профільним Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

У зв‘язку з пандемією та введенням карантинних заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). На виконання Закону України від 30 березня 2020 року № 543-IX «Про внесення змін до Закону України  «Про комітети Верховної Ради України», засідання профільних комітетів відбувається в режимі відеоконференцій (засідання проводяться за допомогою платформ Microsoft Teams, ZOOM, WebEx, Skype тощо) в тому числі за участю керівництва та фахівців ДПС.

Так у звітному періоді за участю керівництва та фахівців ДПС відбулось 9 засідань комітетів, на яких розглянуто 10 законопроєктів та 4 питання, які стосуються повноважень ДПС.

Фахівцями ДПС в IV кварталі 2020 року з метою  обговорення проблемних питань, розгляду та надання пропозицій до правок народних депутатів, опрацюванні та напрацюванні нових законопроєктів, що відносяться до компетенції ДПС було прийнято участь близько як у 30 засіданнях робочих груп, круглих столах та нарадах, що проводились у комітетах Верховної Ради України, зокрема:

у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики:

- у засіданнях робочих груп та круглих столів під час опрацювання та обговорення законопроєктів:

«Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» (реєстр №3761) щодо підготовки законопроєкту до другого читання;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг таксі» щодо обговорення норм проєкту;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 4101-д);

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні» ( реєстр. № 4240);

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (реєстр. №3656), щодо обговорення та опрацювання 545 правок народних депутатів України зазначених в порівняльній  таблиці до другого читання;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (реєстр. № 4065), щодо обговорення 184 правок народних депутатів України зазначених в порівняльній  таблиці до другого читання, зокрема в частині акцизного податку та РРО;

«Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (реєстр. №4429 від 26.11.2020);

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (реєстр. №4430 від 26.11.2020);

- у робочій нараді під керівництвом н.д. Гетманцева Д.О. щодо обговорення питань оподаткування будівництва;

- у Круглому столі щодо обговорення теми «Удосконалення екологічного оподаткування»;

- у Круглому столі щодо обговорення теми «Удосконалення законодавства щодо функціонування і обігу аграрних розписок» у форматі онлайн обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до закону України «Про аграрні розписки» і інших законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок»;

- у Круглому столі на тему: «Щодо дерегуляції деяких процесів, пов’язаних з виготовленням виноградних вин малими виробниками виноробної продукції»;

- у робочій групі щодо розроблення проєкту Закону щодо розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією;

- у робочій групі з питань оподаткування земель АТ «Укрзалізниця» (існуючий стан та нетипові зобов’язання Укрзалізниці, податок на землю Укрзалізниці, скасування/зменшення податку на землю із врахуванням інтересів громад);

у Круглому столі на тему: ««Бюджет -2020: чому не вистачає на виплати та що з цим робити»;

у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів:

у слуханнях на тему: «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення»;

у Комітеті ВРУ з питань  прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин:

-  у засіданні робочої групи щодо розробки змін до законодавства зі скасування Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», та розробки проєкту Закону України «Про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території з дотриманням стандартів прав людини»;

-  у засіданні робочої групи з питань удосконалення законодавства в сфері банкрутства на тему: «Оподаткування в процедурі банкрутства фізичних осіб»;

у Комітеті ВРУ з питань екологічної політики та природокористування:

у Круглому столі на тему: «Щодо найкращих практик утилізації відходів промисловості» де було обговорено питання актуального стану поводження з відходами промисловості в Україні (проблема розміщення та накопичення), переробки відвалів відходів різних виробництв використання відходів у різних сферах діяльності (інфраструктура, будівництво) та про можливості експорту та імпорту сировини з відходів промисловості;

у Комітеті ВРУ з питань антикорупційної політики:

у Комітетських слуханнях щодо обговорення питань про:

- наслідки та можливі корупційні ризики від запровадження обов’язкового використання РРО ФОП-спрощенцями (вартість, проблеми, програми Уряду);

- механізми, які використовуються правоохоронними та контролюючими органами для боротьби із «тіньовим» бізнесом та зловживаннями великими торговельними мережами, які використовують ФОПів для ухилення від сплати податків;

- захист ФОП – платників єдиного податку, які здійснюють свою діяльність у правовому полі та сплачують, передбачені законом податки та збори від «тіньових» підприємців.

 

ДПС також здійснюється контроль за станом проходженням проєктів законодавчих актів з питань, що стосуються повноважень ДПС на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Зокрема, у ІV кварталі 2020 року Верховною Радою України було прийнято як Закони такі важливі законопроєкти:

«Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей адміністрування податків у цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-33 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 4120 від 18.09.2020). Закон підписано Президентом України за № 1005-IX від 17 листопада 2020 року;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»  реєстр №4065. Закон підписано Президентом України за № 1117-IX від 17 грудня 2020 року. Метою закону є впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19);

У зв‘язку з пандемією (коронавірусна хвороба COVID-19), що виникла у світі, в Україні були запроваджені карантинні заходи з метою протидії поширенню захворюванню. З метою підтримки державою платників податків у період поширення (COVID-19), яке може призвести до зниження економічної активності в країні та світі, Верховною Радою України разом із державними органами виконавчої влади в тому числі за участю фахівців ДПС було напрацьовано проєкти законів, які вносять зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), в частині встановлення норм тимчасового характеру, що направлені на захист як малого так і великого бізнесу від негативних наслідків. Це Закони України:

- „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій" (реєстр №4439-д.). Закон підписано Президентом України за № 1017-IX від 1 грудня 2020 року. Проєкт передбачає відмінити кеш-бек, попереднє програмування товарів, штрафи за неподання звітності по програмному РРО для ФОП, штрафи в тому числі за невідповідність готівки в касі. Відкладено до 01.01.2022 року обов‘язкове застосування РРО для платників єдиного податку другої  - четвертої групи (крім ризикових груп – складних побутових товарів, лікарських та медичних засобів та ювелірних виробів). Оплата послуг в безготівковій формі здійснюється без РРО;

- „Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" (реєстр. №4429). Закон підписано Президентом України за
№ 1071-IX від 4 грудня 2020 року. Проєкт передбачає продовження ліцензій на роздрібний продаж алкогольних напоїв на період карантину, а також протягом трьох місяців з дня його закінчення, надання за заявою одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн. застрахованим особам, найманим працівникам суб’єкта господарювання, суб’єктам господарювання (юридичним особам), тощо;

- „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" (реєстр. №4430). Закон підписано Президентом України за № 1072-IX від 4 грудня 2020 року.

Вказаним законом передбачається:

податковий борг платника податків, сума якого не перевищує 3060 гривень, не стягується;

списання податкового боргу платникам податків у сумі, що не перевищує 3060 грн., станом на 01 листопада 2020 року;

списання пені та штрафні санкції, у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу, за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків);

відстрочення до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що не перевищує 6800 гривень;

звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021року;

звільнення від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе та визначено, що такі періоди включаються до страхового стажу;

продовжено до 1 березня 2021 року строк для списання заборгованості з єдиного внеску фізичним особам-підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність;

не оподатковується податком на доходи фізичних осіб одноразова матеріальна допомога застрахованим особам, суб’єктам господарювання;

зменшення фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, на суми отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання та списання штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього закону.

ДПС у разі прийняття Верховною Радою України таких важливих Законів України проводиться робота по роз‘ясненню платникам податків нововведень та змін до податкового законодавства. Така інформація обов‘язково розміщується на вебпорталі ДПС.

Так наприклад у зв‘язку із прийняттям Верховною Радою України Законів України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» від 4 грудня 2020 року No1071-IX та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 4 грудня 2020 року N 1072-ІХ та з метою чіткого і якісного інформування платників податків щодо змін у законодавстві під час карантинних заходів ДПС було  підготовлено інформаційний лист від 10.12.2020 №17 «Щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів»

https://www.tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf