Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДПС України від 02.09.2019 № 52 "Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби" (із змінами)

опубліковано 10 жовтня 2023 о 10:11

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

 

02.09.2019                                                                   № 52

 

Із змінами, внесеними наказами ДПС
від 19.06.2020  № 290
від 25.01.2021  № 132
від 09.02.2021  № 194
від 19.03.2021  № 333
від 23.06.2021  № 635
від 03.10.2023  № 810

 

Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби

 

Відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, з метою встановлення та забезпечення дотримання загальних вимог до етичної поведінки працівників ДПС та її територіальних органів, формування корпоративної культури

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби (далі – Правила), що додаються.

2.  Керівникам структурних підрозділів ДПС забезпечити:

2.1. ознайомлення підлеглих працівників з Правилами шляхом підписання повідомлень про ознайомлення;

2.2. передачу до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу повідомлень про ознайомлення з Правилами для долучення їх до особових справ.

Термін – місяць;

2.3. вивчення та неухильне дотримання Правил підлеглими працівниками.

3. Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу (Шляхова Ольга) забезпечити:

3.1. долучення до особових справ працівників повідомлень про ознайомлення з Правилами, отриманих відповідно до підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього наказу;

3.2. включення до плану проведення занять (на відповідний період) працівників ДПС у системі професійного навчання без відриву від роботи окремої теми з вивчення Правил із залученням спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки ДПС.

4. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (Третяк Віталій) визначити спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки, на яких покласти обов’язки здійснення контролю за дотриманням Правил, надання працівникам роз’яснень і консультацій з питань їх застосування, а також пов’язаних з ними нормативно-правових актів, проведення занять щодо їх вивчення, та поінформувати структурні підрозділи ДПС.

Термін – місяць.

5. Керівникам територіальних органів ДПС у місячний строк з дня забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій забезпечити:

5.1. ознайомлення працівників з Правилами шляхом підписання повідомлень про ознайомлення;

5.2. долучення до особових справ працівників повідомлень про ознайомлення з Правилами;

5.3. визначення спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки, на яких покласти обов’язки здійснення контролю за дотриманням Правил, надання працівникам роз’яснень і консультацій з питань їх застосування, а також пов’язаних з ними нормативно-правових актів, проведення занять щодо їх вивчення.

6. Департаменту забезпечення роботи Служби (Венцковський Дмитро) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                            Сергій ВЕРЛАНОВ