Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 23.10.2013 № 805 «Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю» (із змінами)

опубліковано 30 квітня 2024 о 10:46

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 23 жовтня 2013 р. № 805

Київ

 

Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 грудня 2017 року N 1109,
 від 9 червня 2021 року N 593

 

Відповідно до пункту 77.5 статті 77 Податкового кодексу України та частини четвертої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 19).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2013 р. N 805

 

 

 

 

ПОРЯДОК
координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю

1. Цей Порядок визначає механізм координації одночасного проведення документальних планових перевірок контролюючими органами та планових виїзних ревізій органами державного фінансового контролю (далі - перевірки).

2. Планування перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щороку контролюючими органами та щокварталу органами державного фінансового контролю.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1109)

3. У разі коли контролюючими органами та органами державного фінансового контролю планується проведення у звітному періоді перевірок одного і того самого суб'єкта господарювання, такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно.

Проведення органами державного фінансового контролю перевірок, запланованих на I квартал наступного року, погоджується до 20 грудня поточного року з відповідними контролюючими органами.

Планування органами державного фінансового контролю перевірок на II, III і IV квартали поточного року здійснюється з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДПС.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 593)

Про проведення перевірок, запланованих на II, III і IV квартали поточного року, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.

(абзац другий пункту 3 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1109)

4. Зміни, що вносяться контролюючими органами до планів перевірок, проведення яких передбачається одночасно з перевірками органами державного фінансового контролю, погоджуються з відповідними органами державного фінансового контролю.

5. Якщо передбачається одночасне проведення у звітному періоді перевірки одного і того самого суб'єкта господарювання, контролюючий орган інформує не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення документальної планової перевірки суб'єкта господарювання та орган державного фінансового контролю про дату її початку.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1109)

У разі неможливості з обґрунтованої причини проведення органом державного фінансового контролю планової виїзної ревізії одночасно з проведенням контролюючим органом документальної планової перевірки ревізія проводиться за згодою суб'єкта господарювання у погоджені з ним строки за умови, що це не перешкоджає провадженню ним господарської діяльності.

6. У разі виявлення органом державного фінансового контролю в ході проведення планової виїзної ревізії фактів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового або іншого законодавства, контроль за додержанням яких покладено на контролюючі органи, інформація про такі факти подається відповідному контролюючому органові.