Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 15.09.2020 № 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки»

опубліковано 30 квітня 2024 о 10:48

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2020

№ 561

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2020 р. за № 1123/35406

 

Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

 

Відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Податкового кодексу України та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року № 1393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 44/20357, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Наказ набирає чинності через дев'ять місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

 Міністр

С. Марченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 вересня 2020 року № 561

Зміни
до
Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

 

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1:

абзаци перший, другий викласти у такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає загальні принципи організації надання документів (інформації), визначених пунктом 85.2 статті 85 Податкового кодексу України, в електронній формі великими платниками податків до контролюючих органів та формат і структуру таких документів при проведенні документальної перевірки.

Цей Порядок поширюється на контролюючі органи, а також великих платників податків.";

2) у пункті 1.2:

в абзаці третьому слова "електронні документи великого платника податків" замінити словами "електронні документи (інформація) великого платника податків";

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"контролюючі органи - податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім митних органів), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "Про електронний цифровий підпис" та" замінити словами "Про електронні довірчі послуги", а також".

2. У розділі II:

1) заголовок викласти у такій редакції:

"Загальні вимоги до надання електронних документів (інформації) ВПП";

2) у пункті 2.1:

в абзаці першому слово "подання" замінити словом "надання";

в абзаці другому слова "затвердженому форматі" замінити словами "визначеному цим Порядком форматі;";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"отримані у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) кваліфіковані сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та/або кваліфікованої електронної печатки (за наявності).";

3) у пункті 2.2:

абзац третій викласти у такій редакції:

"чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованим надавачем для контролюючого органу.";

4) у пункті 2.3:

в абзаці другому слово "затвердженому" замінити словами "визначеному цим Порядком";

абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції:

"підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов'язковими для документів у паперовій формі за умов, встановлених статтею 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги";

чинність кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на момент накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки;";

абзац п'ятий виключити;

5) у пункті 2.4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"надання відомостей про формат електронних документів (інформації) ВПП шляхом їх розміщення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України;";

доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"направлення ВПП запиту у довільній формі про надання електронних документів (інформації) ВПП та відомостей про можливі способи їх подання, електронну адресу та контактні телефони відповідальних осіб;".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"приймання електронних документів (інформації) ВПП відповідно до встановлених вимог;".

3. У розділі III:

1) заголовок викласти у такій редакції:

"Загальний формат та порядок надання електронних документів (інформації) ВПП";

2) пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. ВПП відповідно до пункту 85.2 статті 85 Податкового кодексу України зобов'язаний також надати електронні документи (інформацію) ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому цим пунктом форматі.

Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб'єкта господарювання за певний період. Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до цього Порядку.";

3) пункт 3.3 викласти у такій редакції:

"3.3. Формування електронного документа (інформації) ВПП завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) посадових осіб ВПП у такому порядку: першим - кваліфікований електронний підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікований електронний підпис керівника; другою - кваліфікована електронна печатка ВПП (за наявності).

Електронний документ (інформація) ВПП підписується з дотриманням вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.";

4) пункти 3.5, 3.6 викласти у такій редакції:

"3.5. Електронні документи (інформація) ВПП надсилаються до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв'язку.

3.6. При прийманні електронних документів (інформації) ВПП від платника податків контролюючим органом здійснюється їх розшифрування, перевіряється кваліфікований електронний підпис, визначається відповідність електронного документа (інформації) ВПП, надісланого засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженому формату.

При надходженні електронних документів (інформації) ВПП засобами телекомунікаційного зв'язку здійснюється також їх автоматизована перевірка відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.

Контролюючим органом забезпечується зберігання отриманих електронних документів (інформації) ВПП до закінчення процедури узгодження результатів перевірки або спливу строку, передбаченого для оскарження результатів в адміністративному та судовому порядках, але не менше строку зберігання акта документальної перевірки, при проведенні якої використовувались зазначені електронні документи (інформація) ВПП.";

5) абзац перший пункту 3.7 викласти у такій редакції:

"3.7. Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) ВПП є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку. У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв'язку для одержання від адресата відповідного повідомлення.";

6) пункт 3.8 викласти у такій редакції:

"3.8. У випадку виникнення у посадових осіб контролюючого органу під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні електронних документів (інформації) ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов'язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючого органу до електронних документів (інформації) ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати електронні документи (інформацію) ВПП, що належать або пов'язані з предметом перевірки, на вимогу контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, в порядку та обсязі, визначених у цьому запиті.".

4. У тексті Порядку:

слова "надійний засіб електронного цифрового підпису" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки" у відповідних відмінках та числах;

слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках замінити відповідно словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках;

слова "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінити відповідно словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках;

слова "електронні документи ВПП" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "електронні документи (інформація) ВПП" у відповідних відмінках;

слова "Про електронний цифровий підпис" замінити відповідно словами "Про електронні довірчі послуги".

5. Доповнити Порядок додатком у редакції, що додається.

 

 

Директор Департаменту податкової політики

Л. Максименко

 

 

 

Додаток
до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки
(пункт 3.2 розділу III)

Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA))

Розділ I. ЗАГОЛОВОК

Підрозділ 1.1. Загальна інформація ВПП1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

1.1.

*

Версія стандартного аудиторського файла

Визначення версії, що використовується суб'єктом господарювання (SAF-T UA)

1.2.

*

Країна аудиту

Двобуквений код країни (ISO 3166-1)

1.3.

*

Регіон аудиту

Код регіону країни

1.4.

*

Дата створення

Дата створення файлу SAF-T UA

1.5.

*

Найменування компанії програмного забезпечення

Найменування виробника програмного забезпечення, що формує SAF-T UA

1.6.

*

Ідентифікатор програмного забезпечення

Назва програмного забезпечення, що генерує файл аудиту

1.7.

*

Версія програмного забезпечення

Версія програмного забезпечення, за допомогою якого сформовано SAF-T UA

1.8.

*

Суб'єкт господарювання

Дані про суб'єкта господарювання

1.8.1.

*

Код ЄДРПОУ

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

1.8.2.

*

Найменування суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання, що надає SAF-T UA

1.8.3.

*

Місцезнаходження

Місцезнаходження суб'єкта господарювання

1.8.3.1.

*

Назва вулиці

Назва вулиці

1.8.3.2.

*

Номер будинку

Номер будинку

1.8.3.3.

*

Населений пункт

Назва населеного пункту (міста, селища, смт)

1.8.3.4.

*

Область

Назва області

1.8.3.5.

*

Поштовий індекс

Поштовий індекс

1.8.4.

*

Посадові (уповноважені) особи у періоді, за який сформовано SAF-T UA

Інформація про посадових (уповноважених) осіб суб'єкта господарювання за період господарської діяльності, за який сформовано SAF-T UA (заповнюється окремо щодо кожної такої особи)

1.8.4.1.

*

Посади

Посада особи суб'єкта господарювання

1.8.4.2.

*

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи суб'єкта господарювання

1.8.4.3.

 

Телефон

Номер телефону посадової (уповноваженої) особи суб'єкта господарювання

1.8.4.4.

 

E-mail

Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання

1.8.5.

*

Посадові (уповноважені) особи що підписали SAF-T UA

Інформація про посадових (уповноважених) осіб суб'єкта господарювання, що підписали SAF-T UA (заповнюється окремо щодо кожної такої особи)

1.8.5.1.

*

Посади

Посада особи суб'єкта господарювання

1.8.5.2.

*

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи суб'єкта господарювання

1.8.5.3.

 

Телефон

Номер телефону посадової (уповноваженої) особи суб'єкта господарювання

1.8.6.

*

Критерії відбору

 

1.8.6.1.

*

Дата початку2

Дата початку періоду, за який формується SAF-T UA

1.8.6.2.

*

Дата закінчення2

Дата закінчення періоду, за який формується SAF-T UA

___________
1 У розділі "Заголовок" необхідно відобразити загальні дані про суб'єкта господарювання, який подає SAF-T UA, у т. ч. про структурні підрозділи (за їх наявності).

2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

 

Розділ II. ДОВІДНИКИ

Підрозділ 2.1. Облікова політика1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.1.1

*

Елемент облікової політики

Опис застосовуваного варіанта (критерію), період дії

2.1.2

*

Дата, номер розпорядчого документа про застосування визначеного елемента облікової політики

2.1.3

*

Посилання на відповідну норму національних/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - ПСБО/МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ)

____________
1 У підрозділі "Облікова політика" зазначається інформація щодо елементів облікової політики суб'єкта господарювання у періоді, за який формується SAF-T UA, з наведенням реквізитів наказу(ів) про облікову політику (дата, номер) за відповідні звітні періоди (та про внесення змін до них - у разі наявності).

Також необхідно зазначити, які саме стандарти бухгалтерського обліку застосовуються суб'єктом господарювання для ведення бухгалтерського обліку - ПСБО/МСБО, та застосування класів рахунків.

Інформація заповнюється у табличному вигляді згідно з наведеним вище зразком, при цьому відображенню підлягає вся інформація, передбачена у наказі(ах) про облікову політику. У колонку "Елемент" переноситься показник щодо методів амортизації, порядку формування резервів, у тому числі резервів сумнівних боргів, методів оцінки вибуття запасів, визначення порогів суттєвості, проведення інвентаризації, порядку формування інших показників фінансової звітності тощо (відображення яких передбачено нормативно-правовими актами щодо облікової політики підприємства чи Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів (для - МСФЗ)).

В інформації "Опис застосовуваного варіанта (критерію)" наводиться опис кожного обраного суб'єктом господарювання показника, зазначеного в колонці "Елемент".

В інформації щодо "Посилання на відповідну норму ПСБО/МСБО, МСФЗ" наводиться, який саме стандарт є підставою при здійсненні бухгалтерських операцій (проведень) для вибору елемента облікової політики.

До цього підрозділу надаються копії розпорядчих документів про затвердження облікової політики суб'єкта господарювання в електронній формі (якщо суб'єкт господарювання не створював ці документи в електронній формі, надаються копії у форматі pdf).

Підрозділ 2.2. Довідники операцій1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.2.1

*

Тип операції

Умовне позначення операції2

2.2.2

*

Опис операції

Характеристика конкретного типу операції

____________
1 Підрозділ "Довідники операцій" передбачає опис типів господарських операцій, що здійснювалися суб'єктом господарювання, із наведенням відповідних умовних позначень операцій та їх характеристик.

2 Наводиться відповідне умовне позначення або кодування операцій. При наведенні типу та опису операцій, пов'язаних з придбанням/продажем товарів, робіт/послуг здійснюється відповідне розмежування зазначених операцій з урахуванням того, яка подія (перерахування коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "С", або отримання чи постачання товарів, робіт/послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "П")), відбулася першою (у разі, якщо суб'єктом господарювання застосовуються інші ознаки або кодування операцій, які дозволяють здійснити вищенаведене розмежування, можуть бути застосовані такі ознаки або коди операцій).

 

Підрозділ 2.3. Власники (засновники)1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.3.1

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП власника (засновника)

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

2.3.2

*

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) власника (засновника)

2.3.3

*

Сума внеску в національній валюті

Грошова оцінка внеску в національній валюті

2.3.4

 

Сума внеску2

Грошова оцінка внеску

2.3.5

 

Код валюти2

Трибуквений код валюти

2.3.6

*

Форма внеску

Грошові кошти, ТМЦ, цінні папери тощо

2.3.7

*

Частка (доля) у статутному капіталі

Відсотковий еквівалент частки

2.3.8

*

Місцезнаходження

Місцезнаходження (адреса) власника (засновника)

2.3.8.1

*

Назва вулиці

Назва вулиці

2.3.8.2

*

Номер будинку, квартири

Номер будинку, квартири

2.3.8.3

*

Місто Населений пункт

Назва населеного пункту (міста, селища, смт)

2.3.8.4

 

Область

Назва області

2.3.8.5

*

Країна

Назва країни

2.3.8.6

 

Поштовий індекс

Поштовий індекс

2.3.9

 

Посадові (уповноважені) особи власника (засновника)

Контактні дані власника (засновника)

2.3.9.1

 

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи

2.3.9.2

 

 

Посада особи (зазначається у випадку, якщо засновник юридична особа)

2.3.9.3

 

Телефон

Номер телефону

2.3.9.4

 

E-mail

Адреса електронної пошти

 

 

Рахунок бухгалтерського обліку

2.3.10

*

Код

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, на якому обліковуються господарські операції з власником

2.3.10.1

*

Назва

Найменування рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку суб'єкта господарювання для цього власника

2.3.10.2

*

Початкове дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на початок періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.3.10.3

*

Початкове кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на початок періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.3.10.4

*

Кінцеве дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на кінець періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.3.10.5

*

Кінцеве кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на кінець періоду3 (розгорнуте сальдо)

____________
1 У підрозділі "Власники (засновники)" розкривається інформація про власника(ів) (засновника(ів)) суб'єкта господарювання, заповнюється окремо в розрізі кожного суб'єкта (юридичної/фізичної особи) з описом їхніх реєстраційних (загальних) даних.

2 Інформація заповнюється у випадку здійснення внеску в іноземній валюті.

3 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 2.4. Сальдові/оборотні відомості1

Пункт 2.4.1. По рахунках/субрахунках

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.4.1

*

Код рахунку/субрахунку

Номер рахунку/субрахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.4.1.1

*

Назва рахунку/субрахунку

Назва рахунку/субрахунку згідно з Планом рахунків суб'єкта господарювання

2.4.1.2

*

Дата створення

Дата створення облікового запису програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

2.4.1.3

*

Початкове дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку/субрахунку на початок періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.1.4

*

Початкове кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку на початок періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.1.5

*

Дебетовий оборот

Сума записів по дебету рахунку/субрахунку за період2

2.4.1.6

*

Кредитовий оборот

Сума записів по кредиту рахунку/субрахунку за період2

2.4.1.7

*

Кінцеве дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку/субрахунку на кінець періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.1.8

*

Кінцеве кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку/субрахунку на кінець періоду2 (розгорнуте сальдо)

Пункт 2.4.2. По аналітичних рахунках1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.4.2

*

Код аналітичного рахунку

Номер аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.4.2.1

*

Назва аналітичного рахунку

Назва аналітичного рахунку згідно з Планом рахунків суб'єкта господарювання

2.4.2.2

*

Дата створення

Дата створення облікового запису програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

2.4.2.3

*

Початкове дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету аналітичного рахунку на початок періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.2.4

*

Початкове кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту аналітичного рахунку на початок періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.2.5

*

Дебетовий оборот

Сума записів по дебету аналітичного рахунку за період2

2.4.2.6

*

Кредитовий оборот

Сума записів по кредиту аналітичного рахунку за період2

2.4.2.7

*

Кінцеве дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету аналітичного рахунку на кінець періоду2 (розгорнуте сальдо)

2.4.2.8

*

Кінцеве кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту аналітичного рахунку на кінець періоду2 (розгорнуте сальдо)

____________
1 У підрозділі "Сальдові/оборотні відомості" по рахунках/субрахунках відображається інформація про застосовувані рахунки/субрахунки бухгалтерського обліку для ведення господарської діяльності суб'єкта господарювання із зазначенням в розрізі кожного рахунку та субрахунку їх номерів, найменувань, дат створення облікових записів та розгорнутого сальдо на початок та кінець періоду, з розбивкою по дебету та кредиту цих рахунків/субрахунків (у випадку, якщо програмний продукт, що застосовується ВПП для ведення бухгалтерського обліку, не здійснює формування оборотно-сальдових відомостей, зазначений підрозділ формується із зазначенням відповідних даних оборотів по дебету та кредиту цих рахунків/субрахунків замість зазначення початкового та кінцевого сальдо, про що здійснюється відповідна відмітка при формуванні опису).

У підрозділі "Сальдові/оборотні відомості" по аналітичних рахунках вносяться передбачені в підрозділі дані в розрізі кожного аналітичного рахунку.

2 Зазначаються дані на початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, та визначений в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 2.5. Контрагенти1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.5.1

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи2

2.5.2

*

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування контрагента/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)2

2.5.3

*

Індивідуальний податковий номер

Номер платника податку на додану вартість у реєстрі платників податку на додану вартість

2.5.4

*

Код

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб'єктом господарювання для цього контрагента

2.5.5

*

Назва

Найменування рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку, що застосовується суб'єктом господарювання для цього контрагента

2.5.6

*

Початкове дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на початок періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.5.7

*

Дата виникнення заборгованості

Дата виникнення дебіторської заборгованості

2.5.8

*

Початкове кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на початок періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.5.9

*

Дата виникнення заборгованості

Дата виникнення кредиторської заборгованості

2.5.10

*

Дебетовий оборот

Сума записів по дебету рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку за період3

2.5.11

*

Кредитовий оборот

Сума записів по кредиту рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку за період3

2.5.12

*

Кінцеве дебетове сальдо

Залишок коштів по дебету рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на кінець періоду3

2.5.13

*

Дата виникнення заборгованості

Дата виникнення дебіторської заборгованості

2.5.14

*

Кінцеве кредитове сальдо

Залишок коштів по кредиту рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку на кінець періоду3 (розгорнуте сальдо)

2.5.15

*

Дата виникнення заборгованості

Дата виникнення кредиторської заборгованості

____________
1 У підрозділі "Контрагенти" відображається інформація щодо контрагентів, з якими суб'єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням сальдо розрахунків та розкриттям інформації, передбаченої таблицею цього підрозділу SAF-T UA.

2 Якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається умовний код таких операцій, що застосовується.

3 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 2.6. Продукція (товари/роботи, послуги)1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.6.1

*

Код продукції (товару/роботи, послуги)

Код УКТ ЗЕД / ДКПП (за наявності) або унікальний ідентифікатор продукції (товару/роботи, послуги), який застосовується суб'єктом господарювання

2.6.2

*

Ідентифікатор категорії продукції (товару/роботи, послуги)

Індикатор, що дає можливість ідентифікувати продукцію на предмет чи продукція є товаром, або роботою, послугою

2.6.3

*

Опис продукції (товару/роботи, послуги)

Найменування продукції (товару/роботи, послуги)

 

 

Бухгалтерський рахунок / субрахунок / аналітичний рахунок

2.6.4

*

Код

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.6.5

*

Назва

Найменування рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.6.6

*

Метод оцінки

Метод визначення вартості продукції (товару/роботи, послуги)

2.6.7

*

Залишок на початок періоду2

 

2.6.7.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

2.6.7.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

2.6.7.3

*

Ціна

Ціна за одиницю продукції (товару/роботи, послуги)

2.6.7.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)

2.6.7.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

2.6.8

*

Залишок на кінець періоду2

 

2.6.8.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

2.6.8.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

2.6.8.3

*

Ціна

Ціна за одиницю продукції (товару/роботи, послуги)

2.6.8.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)

2.6.8.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Продукція (товари/роботи, послуги)" відображається інформація щодо характеристики продукції (товару/роботи, послуги) (опис виробничого процесу, властивості і призначення для використання (господарська/негосподарська діяльність), що вироблені/отримані/реалізовані суб'єктом господарювання з обов'язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків/аналітичних рахунків, на яких обліковується цей вид продукції (товару/роботи, послуги), їх кількості, одиниці вимірювання, ціни та вартості, на початок та на кінець періоду, за який формується SAF-T UA.

2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 2.7. Запаси1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.7.1

*

Код запасу

Код УКТ ЗЕД (за наявності) або інший унікальний ідентифікатор запасу, визначений суб'єктом господарювання

2.7.2

*

Опис запасу

Найменування запасу

2.7.3

*

Код складу

Ідентифікатор складу

2.7.4

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.7.5

*

Назва рахунку

Назва рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.7.6

*

Метод оцінки

Метод визначення вартості при вибутті (списанні) запасу

2.7.7

*

Залишок на початок періоду2

 

2.7.7.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

2.7.7.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

2.7.7.3

*

Ціна

Ціна за одиницю запасу

2.7.7.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості запасу

2.7.7.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

2.7.8

*

Залишок на кінець періоду2

 

2.7.8.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

2.7.8.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

2.7.8.3

*

Ціна

Ціна за одиницю запасу

2.7.8.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості запасу

2.7.8.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Запаси" відображається інформація про матеріальні цінності (відмінні від основної продукції), що очікують вступу у процес виробничого або особистого споживання з обов'язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків, на яких вони обліковуються, їх кількості, ціни та вартості, на початок та на кінець періоду, за який формується SAF-T UA.

2 Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 2.8. Необоротні активи1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

2.8.1

*

Код активу

Код УКТ ЗЕД (за наявності) або унікальний ідентифікатор активу, визначений суб'єктом господарювання

2.8.2

*

Опис активу

Найменування активу

2.8.3

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.8.4

*

Назва рахунку

Назва рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

2.8.5

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП постачальника/покупця

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

2.8.6

*

Дата придбання

Дата оприбуткування активу

2.8.7

*

Дата початку роботи

Дата введення в експлуатацію

2.8.8

 

Дата виведення з експлуатації

Дата виведення з експлуатації, у т. ч. у зв'язку з консервацією або переведенням до складу активів, які призначаються для продажу

2.8.9

*

Група відповідно до облікової політики

Група, до якої належить актив відповідно до облікової політики суб'єкта господарювання

2.8.10

*

Група відповідно до ПКУ

Група, до якої належить актив згідно з Податковим кодексом України

2.8.11

*

Строк корисного використання (експлуатації)

Очікуваний період часу, протягом якого актив буде використовуватися суб'єктом господарювання

2.8.12

*

Первісна вартість

Загальні витрати на придбання та/або виготовлення активу
Вартість активу як внеску до статутного капіталу

2.8.13

 

Транспортно-заготівельні витрати

Витрати на транспортування та доведення активу до стану, придатного до експлуатації

2.8.14

*

Балансова вартість

Сума, за якою актив обліковується у балансі

2.8.15

 

Дата вибуття

Дата вибуття активу (продажу, ліквідації, внеску до статутного капіталу іншого підприємства тощо)

2.8.16

*

Метод амортизації

Метод нарахування амортизації активу

2.8.17

*

Норма амортизації

Встановлений річний (квартальний) відсоток відшкодування вартості зношення частини активу

2.8.18

*

Амортизація за період

Сума амортизації за звітний період2

2.8.19

*

Накопичена амортизація

Загальна сума амортизації, нарахованої протягом строку використання активу, відображена у періоді, за який формується SAF-T UA

2.8.20

 

Активи, на які не нараховується амортизація

Перелік активів, на які у звітному періоді не нараховувалась амортизація з урахуванням норм законодавства (інвестиційна нерухомість, земля)

2.8.21

 

Вартість активів, на які не нараховується амортизація

Вартість активів, на які у звітному періоді не нараховувалась амортизація з урахуванням норм законодавства (інвестиційна нерухомість, земля)

2.8.22

 

Переоцінка активу

 

2.8.22.1

 

Метод дооцінки/уцінки

Спосіб проведення переоцінки

2.8.22.2

 

Сума дооцінки/уцінки

Сума збільшення/зменшення вартості активу

2.8.22.3

 

Код валюти

Трибуквений код валюти

2.8.23

 

Справедлива вартість активу

Зазначається для інвестиційної нерухомості, а також для інших видів активів, по яких визначається справедлива вартість (наприклад, при переоцінці, внесенні до статутного капіталу, по нематеріальних активах)

2.8.24

 

Ліквідаційна вартість

Вартість матеріальних цінностей, отриманих у результаті ліквідації активу

____________
1 У підрозділі "Необоротні активи" відображається інформація щодо обліку основних фондів, які належать суб'єкту господарювання або закріплюються за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління та забезпечують провадження (функціонування) його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік, а також нематеріальних активів. При цьому зазначається опис активу, на якому рахунку/субрахунку обліковує суб'єкт господарювання актив, строк його корисності, балансова, залишкова, ліквідаційна вартість та інші показники по кожному окремому активу із обов'язковим відображенням всіх бухгалтерських проведень, пов'язаних з цим активом, а також з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA. Зазначені дані відображаються в розрізі окремого кожного необоротного активу.

2 Звітним періодом вважається період діяльності суб'єкта господарювання, за який формується SAF-T UA.

Розділ III. ЖУРНАЛ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ЗАПИСІВ

Підрозділ 3.1. Бухгалтерські операції1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

3.1.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

3.1.2

*

Дата операції

Дата здійснення операції

3.1.3

*

Номер документа

Номер первинного документа бухгалтерського обліку, яким суб'єктом господарювання оформлено операцію

3.1.4

*

Тип операції

Умовне позначення операції відповідно до пункту 2.2 розділу II цього додатка

3.1.5

*

Обліковий період

Звітний період, до якого належить операція2

3.1.6

*

Дата облікового запису

Дата, якою здійснюється суб'єктом господарювання обліковий запис у бухгалтерському обліку

3.1.7

*

Системна дата

Фактична дата внесення інформації, зафіксована системою

3.1.8

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається умовний код таких операцій, що застосовується)

3.1.9

*

Найменування (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) контрагента

Найменування (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) контрагента (якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається "кінцевий споживач")

3.1.10

*

Сума без податку на додану вартість

Грошова оцінка вартості продукту за вирахуванням податку

3.1.11

*

Податок на додану вартість

Грошова оцінка величини податку

3.1.12

*

Сума всього

Грошова оцінка загальної вартості продукту

3.1.13

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

3.1.14

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

3.1.14.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

3.1.14.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єктів господарювання

3.1.14.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

3.1.14.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

3.1.15

*

Сума

Грошова оцінка господарської операції

3.1.16

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

3.1.17

*

Додаткові елементи

Заповнюються за необхідності3

____________
1 У підрозділі "Бухгалтерські операції" розкривається інформація щодо бухгалтерських проведень суб'єкта господарювання в розрізі кожної окремої господарської операції з деталізацією здійсненої операції, із зазначенням її типу, суми, інформації щодо унікального ідентифікаційного номеру контрагента юридичної (фізичної) особи (у разі, якщо операція здійснюється з контрагентом) та розкривається дані про бухгалтерські проведення по цій операції, а також інша інформація відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA в розрізі кожного бухгалтерського проведення.

2 Звітним періодом вважається період діяльності суб'єкта господарювання, за який формується SAF-T UA.

3 Заповнюється у разі, якщо суб'єкт господарювання вважає, що у зв'язку зі специфікою ведення бухгалтерського обліку та/або особливостями роботи автоматизованого програмного забезпечення, яке використовується суб'єктом господарювання, доцільно внести додаткові елементи обліку та дані, які забезпечать більш повне та достовірне відображення інформації щодо обліку доходів, витрат, фінансового результату та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, повнотою та своєчасністю сплати податків.

 

Розділ IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Підрозділ 4.1. Відомості про продаж1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.1.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

4.1.2

*

Вид документа

Назва первинного документа (договори з додатковими угодами і специфікаціями до нього, рахунок фактура, видаткова накладна, рахунки фактури, платіжні доручення, сертифікати тощо)

4.1.3

*

Код документа

Унікальний ідентифікатор документа, визначений суб'єктом господарювання

4.1.4

*

Дата

Дата здійснення операції

4.1.5

*

Тип операції

Умовне позначення операції, відповідно до довідника операцій2

4.1.6

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП покупця

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається умовний код таких операцій, що застосовується)

4.1.7

*

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) покупця (якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається "кінцевий споживач")

4.1.8

*

Код рахунку

Номер рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (покупцем/отримувачем платежу)

4.1.9

*

Назва рахунку

Назва рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (покупцем/отримувачем платежу)

4.1.10

*

Джерело

Посилання на договір, усну домовленість тощо

4.1.11

*

Код продукції

Унікальний ідентифікатор товару, роботи та послуги (код УКТ ЗЕД, код відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 або інший унікальний ідентифікатор, визначений суб'єктом господарювання)

4.1.12

*

Опис продукції (товару/роботи, послуги)

Найменування продукції (товару/роботи, послуги)

4.1.12.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

4.1.12.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

4.1.12.3

*

Ціна

Ціна за одиницю продукції (товару/робіт/послуг)

4.1.13

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.1.13.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.1.13.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.1.13.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.1.13.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.1.14

*

Сума без податку на додану вартість

Грошова оцінка вартості продукту за вирахуванням податку

4.1.15

*

Акцизний податок

Грошова оцінка величини податку

4.1.16

*

Податок на додану вартість

Грошова оцінка величини податку

4.1.17

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)

4.1.18

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Відомості про продаж" на підставі первинних документів зазначається інформація щодо фактичних обсягів реалізованих матеріальних цінностей, робіт та послуг, їх кількості та вартості, в розрізі господарських операцій з продажу (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA). Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

2 При наведенні типу операцій зазначається умовне позначення операції відповідно до Довідника операцій (підрозділ 2.2 розділу 2 SAF-T UA) з обов'язковим наведенням додаткової ознаки з урахуванням того, яка подія відбулася раніше (отримання коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "С"), або постачання товарів, робіт/послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "П")).

Підрозділ 4.2. Відомості про придбання/закупівлю1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.2.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

4.2.2

*

Вид документа

Назва первинного документа (договори з додатковими угодами і специфікаціями до нього, рахунок фактура, прибуткова накладна, рахунки фактури, платіжні доручення, сертифікати тощо)

4.2.3

*

Код документа

Унікальний ідентифікатор документа

4.2.4

*

Дата

Дата здійснення операції

4.2.5

*

Тип операції

Умовне позначення операції відповідно до довідника операцій2

4.2.6

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП продавця

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

4.2.7

*

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) продавця

4.2.8

*

Код рахунку

Номер рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (продавцем/отримувачем платежу)

4.2.9

*

Назва рахунку

Назва рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (продавцем/отримувачем платежу)

4.2.10

*

Джерело

Посилання на договір, рахунок, усну домовленість тощо

4.2.11

*

Код продукції

Унікальний ідентифікатор товару, роботи та послуги (код УКТ ЗЕД, код відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 або інший унікальний ідентифікатор, визначений суб'єктом господарювання)

4.2.12

*

Опис продукції (товару/роботи, послуги)

Найменування продукції (товару/роботи, послуги)

4.2.12.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

4.2.12.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

4.2.12.3

*

Ціна

Ціна за одиницю продукції (товару/робіт/послуг)

4.2.13

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.2.13.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.2.13.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.2.13.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.2.13.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.2.14

*

Сума без податку на додану вартість

Грошова оцінка вартості продукту за вирахуванням податку

4.2.15

*

Податок на додану вартість

Грошова оцінка величини податку

4.2.16

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)

4.2.17

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Відомості про придбання/закупівлю" на підставі первинних документів зазначається інформація щодо фактичних обсягів придбаних матеріальних цінностей, робіт та послуг, їх кількості та вартості, в розрізі господарських операцій з придбання/закупівлі (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA). Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

2 При наведенні типу операцій зазначається умовне позначення операції відповідно до Довідника операцій (підрозділ 2.2 розділу 2 SAF-T UA) з обов'язковим наведенням додаткової ознаки з урахуванням того, яка подія відбулася раніше (перерахування коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "С"), або отримання товарів, робіт/послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "П")).

Підрозділ 4.3. Відомості про платежі, не пов'язані з продажем/придбанням товарів, робіт та послуг1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.3.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

4.3.2

*

Код документа

Унікальний ідентифікатор документа

4.3.3

*

Дата

Дата оформлення документа

4.3.4

*

Назва документа

Назва документа

4.3.5

*

Сума всього

Грошова оцінка загальної вартості продукту

4.3.6

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

4.3.7

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

4.3.8

*

Найменування платника / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування платника / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

4.3.9

*

Код рахунку

Номер рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (отримувачем/надавачем платежу)

4.3.10

*

Назва рахунку

Назва рахунку бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, по якому здійснюються операції з цим контрагентом (отримувачем/надавачем платежу)

4.3.11

*

Спосіб оплати

Спосіб перерахування коштів

4.3.12

*

Дата валютування

Дата реального зарахування/списання коштів

4.3.13

*

Призначення платежу

Посилання на документ, на підставі якого здійснюється транзакція

4.3.14

*

Вид платежу

Інформація, що деталізує платіж

4.3.15

*

Коди бюджетних платежів

У разі перерахування коштів до бюджету

4.3.16

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.3.16.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.3.16.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.3.16.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.3.16.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.3.17

*

Сума

Загальна сума операції

4.3.18

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Відомості про платежі, не пов'язані з продажем/придбанням товарів, робіт та послуг" на підставі первинних документів зазначається інформація щодо отриманих/перерахованих грошових коштів суб'єкта господарювання за операціями, що не пов'язані з продажем/придбанням товарів, робіт та послуг з наведенням способів оплати, кореспондуючих рахунків та іншої інформації щодо характеристики проведених розрахунків в розрізі платежів (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA).

Початок та кінець періоду, за який формується SAF-T UA, визначаються в запиті контролюючого органу.

Підрозділ 4.4. Операції із запасами1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.4.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

4.4.2

*

Дата

Дата здійснення операції

4.4.3

*

Номер документа

Номер первинного документа бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, яким оформлено операцію

4.4.4

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

4.4.5

*

Найменування контрагента/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування контрагента/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

4.4.6

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.4.7

*

Назва рахунку

Назва рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.4.8

*

Код запасу

Код УКТ ЗЕД (за наявності) або інший унікальний ідентифікатор запасу, визначений суб'єктом господарювання

4.4.9

*

Опис запасу

Найменування запасу

4.4.10

*

Надходження за період2

 

4.4.10.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

4.4.10.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

4.4.10.3

*

Ціна

Ціна за одиницю запасу

4.4.10.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості запасу

4.4.10.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

4.4.11

*

Списання за період2

 

4.4.11.1

*

Кількість

Числова величина, визначена в одиницях виміру

4.4.11.2

*

Одиниця виміру

Фізична величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або інших натуральних показниках кількості продукції (товару/роботи, послуги), прийнята для їх кількісного відображення

4.4.11.3

*

Ціна

Ціна за одиницю запасу

4.4.11.4

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості запасу

4.4.11.5

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

4.4.12

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.4.12.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.4.12.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.4.12.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.4.12.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.4.13

*

Сума

Грошова оцінка господарської операції

4.4.14

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Операції із запасами" на підставі первинних документів зазначається інформація в розрізі операцій, проведених з матеріальними цінностями (відмінними від основної продукції), що очікують вступу у процес виробничого або особистого споживання з обов'язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків/субрахунків, на яких вони обліковуються, їх кількості, ціни та вартості, а також з розкриттям іншої інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA.

2 Для цілей заповнення цього підрозділу періодом слід вважати період, який визначається в запиті контролюючого органу, та за який формується SAF-T UA.

Підрозділ 4.5. Операції з необоротними активами1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.5.1

*

Код активу

Інвентарний номер або інший унікальний ідентифікатор активу, що застосовується суб'єктом господарювання в бухгалтерському обліку

4.5.2

*

Опис активу

Найменування активу

4.5.3

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.5.4

*

Назва рахунку

Назва рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.5.5

*

Тип операції

Умовне позначення операції, відповідно до довідника операцій2

4.5.6

*

Дата

Дата здійснення операції

4.5.7

*

Номер документа

Номер первинного документа бухгалтерського обліку, яким суб'єкт господарювання оформив операцію

4.5.8

*

Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента

Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

4.5.9

*

Найменування контрагента/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Найменування контрагента/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

4.5.10

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.5.10.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.5.10.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.5.10.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.5.10.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.5.11

*

Сума без податку на додану вартість

Грошова оцінка вартості продукту за вирахуванням податку

4.5.12

*

Податок на додану вартість

Грошова оцінка величини податку

4.5.13

*

Сума

Грошова оцінка загальної вартості продукції (товару/роботи, послуги)

4.5.14

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Операції з необоротними активами" відображається інформація в розрізі господарських операцій з нематеріальними активами суб'єкта господарювання (крім операцій, що відображені у підрозділі 2.9 цього файлу), з наведенням опису такого активу, кореспондуючих рахунків/субрахунків, по яких здійснено проведення, контрагентів та розкриттям іншої інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA. Така інформація наводиться за період діяльності суб'єкта господарювання, за який формується SAF-T UA.

2 При наведенні типу операцій зазначається умовне позначення операції відповідно до Довідника операцій (підрозділ 2.2 розділу 2 SAF-T UA) з обов'язковим наведенням додаткової ознаки з урахуванням того, яка подія відбулася раніше (перерахування/отримання коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "С"), або отримання/постачання нематеріальних активів (додаткова ознака при умовному позначенні операції - "П")).

Підрозділ 4.6. Інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

4.6.1

*

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

4.6.2

*

Код документа

Унікальний ідентифікатор документа

4.6.3

*

Дата

Дата оформлення документа

4.6.4

*

Назва документа

Назва документа

4.6.5

*

Опис операції

Характеристика сутності операції

4.6.6

*

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

4.6.6.1

*

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

4.6.6.1.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.6.6.2

*

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

4.6.6.2.1

*

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

4.6.7

*

Сума без податку на додану вартість

Грошова оцінка вартості продукту за вирахуванням податку

4.6.8

*

Податок на додану вартість

Грошова оцінка величини податку

4.6.9

*

Сума

Грошова оцінка господарської операції

4.6.10

*

Код валюти

Трибуквений код валюти

____________
1 У підрозділі "Інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи" зазначаються дані, що відображені у складених і проведених в бухгалтерському обліку суб'єкта господарювання бухгалтерських (службових) довідках, складених у довільній формі посадовими особами суб'єкта господарювання, та інших первинних документах, які містять інформацію про деталі господарської операції, які не включені до попередніх підрозділів цього файлу SAF-T UA. Така інформація наводиться за період діяльності суб'єкта господарювання, за який формується SAF-T UA.

 

Розділ 5. ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Підрозділ 5.1. Податкові різниці, що виникли у суб'єкта господарювання1

Номер елемента

Обов'язковість заповнення

Елемент

Характеристика елемента

5.1.1

 

Елемент податкових різниць

Код різниці відповідно до додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток

5.1.2

 

Період

Податковий звітний період відповідно до додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток, в якому задекларовано цю різницю2

5.1.3

 

Назва податкової різниці

Назва податкової різниці відповідно до додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток

5.1.4

 

Сума

Сума різниці

5.1.5

 

Порядок обрахунку

Наводяться дані, що застосовувались для обрахунку різниці, та порядок її розрахунку

5.1.6

 

Код операції

Унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб'єктом господарювання

5.1.7

 

Код документа

Унікальний ідентифікатор документа

5.1.8

 

Дата

Дата оформлення документа

5.1.9

 

Назва документа

Назва документа

5.1.10

 

Опис операції

Характеристика сутності операції

5.1.11

 

Кореспондуючі рахунки

Рахунки, що використовуються для відображення господарської операції шляхом подвійного запису

5.1.11.1

 

Дебет

Ліва сторона бухгалтерського рахунку

5.1.11.1.1

 

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

5.1.11.2

 

Кредит

Права сторона бухгалтерського рахунку

5.1.11.2.1

 

Код рахунку

Номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб'єкта господарювання

5.1.12

 

Сума

Грошова оцінка господарської операції

5.1.13

 

Код валюти

Трибуквений код валюти

5.1.14

 

на які збільшується фінансовий результат

Відображається загальна сума та перелік кодів податкових різниць, на які збільшується фінансовий результат

5.1.15

 

на які зменшується фінансовий результат

Відображається загальна сума та перелік кодів податкових різниць, на які зменшується фінансовий результат

5.1.16

 

Примітки

Наводиться додаткова інформація, яка, на думку платника податків, забезпечує більш повне та достовірне відображення даних щодо податкових різниць

____________
1 У розділі "Податкові різниці" заповнюються дані щодо податкових різниць, на які збільшується/ зменшується фінансовий результат у розрізі кожного показника, визначеного Податковим кодексом України, що в періоді, за який надається інформація на запит контролюючого органу, мав вплив на фінансовий результат суб'єкта господарювання (як у бік зменшення, так і бік збільшення). При цьому відображається кожний елемент податкових різниць зі стислим описом характеристики сутності операції, її обґрунтування відповідно до вимог ПСБО / МСБО, МСФЗ, відображення проведених операцій в бухгалтерському обліку (бухгалтерські проведення) суб'єкта господарювання, загальна сума податкових різниць.

2 Інформація заповнюється за кожний податковий звітний період у межах періоду господарської діяльності суб'єкта господарювання, за який формується SAF-T UA.

3 Інформація у розділі таблиці щодо деталей обрахунку заповнюється залежно від типу різниці та наявності даних.

У стовпчику "Обов'язковість заповнення" по всіх розділах цього додатка наявність позначки "*" означає, що показник (інформація) повинна обов'язково бути заповнена, відсутність такої позначки означає, що показник може бути заповнений у разі його наявності.