Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Постанова КМ України від 29.08.2002 №1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" (із змінами)

опубліковано 26 липня 2019 о 10:26

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 29 серпня 2002 р. N 1302

Київ


Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 950 від 18.07.2007

N 809 від 02.09.2010

N 862 від 10.08.2011

N 730 від 26.09.2013

N  56 від 30.01.2019

N 493 від 12.06.2019 }

 

{У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" і "Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у відповідному відмінку згідно з  Постановою КМ N 809 від 02.09.2010}

{У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 862 від 10.08.2011}

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ  N 493 від 12.06.2019 }

2. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади затверджується Державним комітетом телебачення і радіомовлення разом з Державним агентством з питань електронного урядування. {Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N  493 від 12.06.2019 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 493 від 12.06.2019}

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ  N  493 від 12.06.2019}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 493 від 12.06.2019}

5. Державному агентству з питань електронного урядування щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в Україні.

{Пункт  5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 493 від 12.06.2019}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 56 від 30.01.2019}

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування офіційних веб-сайтів (веб-порталів) з дотриманням вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57);

обов’язкове розміщення на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) інформації, вимоги до якої визначені законодавством;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, доступ до  неопублікованих  статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необґрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через Інтернет;

доступність інформації на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями  порушень відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57).

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 493 від 12.06.2019}

8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків, призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 493 від 12.06.2019}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950 від 18.07.2007}

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування дотримуватися вимог цієї постанови.

12. Контроль за виконанням  цієї постанови покласти на Прем'єр-міністра України. 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                         А.КІНАХ

 

 

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 809 від 02.09.2010 }

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 809 від 02.09.2010}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 809 від 02.09.2010}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 809 від 02.09.2010}

{Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 809 від 02.09.2010}

 


 

Додаткові матеріали