Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Постанова КМ України від 20.03.2013 № 217 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179"

опубліковано 11 квітня 2013 о 11:25

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. №  217

Київ

Про внесення змін до пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. № 179

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2007 р., № 10, ст. 363, № 53, ст. 2166; 2011 р., № 37, ст. 1523, № 83, ст. 3029; 2012 р., № 16,

Прем’єр-міністр України                                                                     М. АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. №  217

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179

1. Абзац перший після слів “територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі” доповнити словами “, міжрегіональних територіальних органів (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць)”.

2. Абзац третій викласти у такій редакції:

“У складі територіальних органів Міндоходів (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу)  можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, а також відділення і митні пости (чисельністю працівників не менш як шість одиниць), до складу яких входять відділи і сектори. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.”.

3. Доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“У складі державних податкових інспекцій Міндоходів (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись  управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади,  самостійні відділи з чисельністю працівників не менш як три одиниці та самостійні сектори з чисельністю працівників не менш як дві одиниці.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.