Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 02.03.2016 №149 "Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування" (із змінами)

опубліковано 31 грудня 2020 о 14:30

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

 

від 2 березня 2016 р. N 149

 

Київ

 

Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування

 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2020 року N 630

 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Кабінет Міністрів України постановляє

Затвердити такі, що додаються: 

вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

(абзац другий постановляючої частини із змінами,

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України

 від 22.07.2020 р. N 630)

 

вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування; 

вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

(постановляючу частину доповнено абзацом згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

 

(постановляючу частину доповнено абзацом згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

 

 

Прем'єр-міністр України

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2016 р. N 149

 

 

 

ВИМОГИ

щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

 

(У назві та тексті вимог слова "купівлі-продажу іноземної валюти" замінено словами "торгівлі валютними цінностями в готівковій формі"; слова "надрукований реєстратором" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "створений в паперовій та/або електронній формі"; слово "конвертація" замінено словом "обмін"; слова "комісійної винагороди" замінено словом "комісії" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 630)

 

 

 

Загальні питання

 

1. Ці вимоги поширюються на реєстратори розрахункових операцій (далі - реєстратори), що застосовуються для реєстрації та обліку операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

 

2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

 

аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;

 

аварійне обнулення оперативної пам'яті - втрата інформації, що накопичується в оперативній пам'яті, внаслідок дії механічних, електромагнітних, кліматичних чи інших факторів;

 

зміна - період роботи реєстратора від реєстрації першої операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі після формування Z-звіту до формування наступного Z-звіту за період роботи одного касира;

 

керуючий пристрій - комп'ютерний засіб (персональний комп'ютер або інший електронний пристрій) комп'ютерно-касової системи, який керує роботою реєстратора за допомогою команд протоколу обміну даними;

 

код автентифікації повідомлення - блок інформації фіксованої довжини, що одержується з відкритого тексту і ключа, однозначно відповідний такому відкритому тексту, призначений для перевірки цілісності та достовірності пакета інформації реєстратора (у тому числі в контрольній стрічці в електронній формі), який формується і перевіряється модулями безпеки;

 

контрольна стрічка в електронній формі (далі - електронна стрічка) - копії розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих реєстратором в електронній формі;

 

модуль безпеки - пристрій, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує захист інформації від модифікації та перегляду;

 

нефіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовна реалізація ним фіскальних функцій;

 

носій електронної стрічки - функціональна частина реєстратора, яка призначена для зберігання створених ним пакетів інформації в електронній формі;

 

оперативна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, в якому зберігається поточна інформація, обчислена або занесена за допомогою програмного забезпечення реєстратора;

 

операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі - операції з купівлі у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту, продажу фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту, обміну готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

 

(абзац дванадцятий пункту 2 у редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

операція "сторно" - повернення клієнту відповідної суми готівкової національної або іноземної валюти у разі відмови від здійснення операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

опис валюти - код, курс купівлі-продажу, офіційний курс національної валюти до іноземної валюти;

 

(абзац чотирнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

періодичний звіт - створений в паперовій та/або електронній формі звіт, що містить інформацію про обсяги здійснених операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі за будь-який період роботи реєстратора;

 

підкріплення - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи протягом зміни;

 

службовий звіт - звіт, сформований керуючим пристроєм з використанням інформації, занесеної до оперативної та фіскальної пам'яті, та створений в паперовій та/або електронній формі, форма та зміст якого визначаються Національним банком;

 

фіскалізація - перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;

 

фіскальна інформація - інформація про обсяги операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, здійснених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, що заноситься до фіскальної пам'яті за підсумками зміни;

 

фіскальний блок - невід'ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечуються реєстрація обсягів операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та керування механізмом друкування розрахункових документів, контрольної стрічки (у разі наявності) і звітів;

 

фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом державної податкової служби під час реєстрації відповідного реєстратора;

 

(абзац двадцять перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

цінності - готівкова національна та іноземна валюта;

 

Z-звіт - фіскальний звіт з обнуленням інформації про операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в оперативній пам'яті, під час друкування якого інформація про обсяги таких операцій заноситься до фіскальної пам'яті реєстратора.

 

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про валюту і валютні операції".

 

(абзац пункту 2 у редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

Загальні вимоги до реєстратора

 

3. До складу реєстратора повинні входити такі основні функціональні блоки:

 

фіскальний блок;

 

механізм друкування розрахункових документів і звітів (далі - механізм друкування);

 

носій електронної стрічки;

 

вбудований модем, розташований під кожухом реєстратора;

 

індикатор клієнта;

 

інтерфейс зв'язку для забезпечення можливості передачі пакетів інформації, що розташовані в носії електронної стрічки, на зовнішні пристрої (персональний комп'ютер, зовнішній накопичувач тощо);

 

інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

 

Зазначені функціональні блоки (крім індикатора клієнта) повинні розміщуватися в єдиному корпусі.

 

4. Конструкція реєстратора повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

 

5. Керування фіскальним режимом роботи реєстратора та виведення інформації на механізм друкування та індикатор клієнта повинні здійснюватися виключно через фіскальний блок.

 

6. Введення інформації у реєстратор повинно здійснюватися через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

 

7. Реєстратор повинен забезпечувати:

 

неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

 

неможливість занесення інформації до оперативної та/або фіскальної пам'яті або її зміни за допомогою власної клавіатури;

 

можливість зчитування його внутрішнього програмного забезпечення безпосередньо у машинних кодах або зашифрованому вигляді;

 

ідентичність інформації про обсяги операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в розрахункових документах та їх других примірниках (в електронній стрічці). Формування двох примірників розрахункового документа (запису електронної стрічки) повинно здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що виконуються реєстратором;

 

створення та зберігання електронної стрічки відповідно до вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, установлених Мінфіном;

 

передачу до ДПС контрольно-звітної інформації згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

 

(абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

8. Реєстратор повинен мати унікальний номер для однозначної ідентифікації його сервером обробки інформації.

 

Вимоги до фіскального блока та збереження інформації

 

9. Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів:

 

фіскальна пам'ять;

 

оперативна пам'ять або її частина, де зберігається опис валюти, фіскальна інформація, інформація, на основі якої формуються розрахункові документи та звіти реєстратора;

 

годинник-календар з елементом живлення;

 

процесор, який керує механізмом друкування, іншими вузлами реєстратора, виконує операції з формування розрахункових документів та звітів, а також занесення інформації до оперативної та фіскальної пам'яті;

 

запам'ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмну пам'ять);

 

модуль безпеки, що забезпечує контроль за відсутністю зміни або знищення інформації про здійснені розрахункові операції.

 

10. Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом нероз'ємного блока або розміщуватися в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до зазначених у пункті 9 цих вимог функціональних вузлів без зняття або пошкодження пломби.

 

11. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни або знищення інформації у фіскальній та оперативній пам'яті внаслідок дії механічних, електромагнітних, кліматичних чи інших факторів, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора.

 

12. Усі розрахункові документи та звіти, що друкуються реєстратором у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип виробника, зазначений в експлуатаційній документації на конкретну модель (модифікацію) реєстратора, який друкується після фіскальної інформації. Логотип виробника повинен друкуватися як графічне зображення. Не дозволяється друкування логотипа символами, що застосовуються для друкування документів.

 

Програмне забезпечення реєстратора повинно виключати можливість друкування розрахункових документів невстановленої форми.

 

13. Процесор фіскального блока повинен забезпечувати точність обчислення і округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.

 

14. Годинник-календар фіскального блока повинен працювати незалежно від електроживлення реєстратора. У разі відключення електроживлення інформація, що занесена до оперативної пам'яті та годинника-календаря, повинна зберігатися не менш як 1440 годин. У документації виробника мають бути встановлені строки та критерії заміни елемента живлення оперативної пам'яті та годинника-календаря.

 

15. Фіскальна інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті як окремі записи установлених формату, розрядності та кількості згідно з додатком.

 

16. Першим записом у фіскальній пам'яті повинен бути заводський номер реєстратора і дата його занесення. Повторне занесення такої інформації до фіскальної пам'яті повинно бути унеможливлене.

 

17. Накопичення та занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті повинно здійснюватися окремо для кожного найменування валюти, сум, одержаних від клієнта, та сум, виданих клієнту. Суми за операціями з видачі (повернення) коштів клієнту не повинні зменшувати будь-якого підсумку за сумами, одержаними від клієнта.

 

18. Фіскальна інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті до закінчення строку служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.

 

19. Реєстратор з непошкодженим та опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації, занесеної до оперативної і фіскальної пам'яті та годинника-календаря, у разі короткого замикання електричних контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі навколишнього природного середовища від -20 до +55° C.

 

Фіскалізація та блокування роботи реєстратора

 

20. Фіскалізація реєстратора повинна здійснюватися один раз за весь період його експлуатації. При цьому реєстратор повинен забезпечувати неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.

 

21. У нефіскальному режимі роботи функція із занесення інформації до фіскальної пам'яті повинна блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.

 

22. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті заноситься така інформація:

 

фіскальний номер;

 

дата занесення фіскального номера;

 

індивідуальний податковий номер платника;

 

дата занесення індивідуального податкового номера платника.

 

Програмне забезпечення реєстратора повинне забезпечувати неможливість первинного занесення зазначеної інформації без проведення фіскалізації.

 

23. Усі функції реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:

 

відключення механізму друкування;

 

спроби зміни дати;

 

спроби зміни опису валюти після проведення першої реєстрації операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі до формування Z-звіту;

 

недостатності об'єму, несправності, відключення або заміни фіскальної пам'яті;

 

перевищення встановленої кількості аварійних обнулень оперативної пам'яті;

 

порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням реєстратора;

 

спроби занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього Z-звіту;

 

перевищення максимальної тривалості зміни;

 

відсутності паперового носія, на якому друкуються розрахункові та звітні документи (у разі їх друкування);

 

перевищення максимальної розрядності чисел, що обробляються;

 

зниження напруги до рівня, при якому не гарантуються достовірна обробка та зберігання інформації;

 

спотворення інформації у фіскальній пам'яті;

 

технічної несправності модема, крім несправності каналу передачі інформації;

 

неможливості передачі контрольно-звітної інформації протягом 72 годин;

 

неможливості формування коду автентифікації повідомлення, що повинен бути збережений в електронній стрічці;

 

переповнення, несправності або порушення цілісності носія електронної стрічки.

 

24. Блокування функцій реєстратора повинно супроводжуватися світловою індикацією та звуковим сигналом і не повинно призводити до втрати інформації, що друкується.

 

25. Блокування функцій реєстратора повинно зніматися після усунення причини його виникнення, крім причин, пов'язаних з перевищенням тривалості зміни та недостатності об'єму фіскальної пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.

 

26. Блокування функцій реєстратора внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни не повинно поширюватися на формування Z-звіту. Після формування та друкування Z-звіту блокування повинно зніматися.

 

27. У фіскальному режимі роботи реєстратор повинен забезпечувати:

 

тестування;

 

довгострокову установку;

 

початкову установку;

 

реєстрацію операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

підбиття підсумків операцій;

 

звітування.

 

28. Доступ до зазначених у пункті 27 цих вимог процесів повинен здійснюватися з використанням відповідних засобів (паролі, спеціальні ключі, картки). Для здійснення довгострокової установки повинен бути передбачений окремий засіб доступу.

 

29. Під час тестування повинно забезпечуватися проведення перевірки працездатності реєстратора. Перехід до тестування може здійснюватися за допомогою відповідної кнопки (клавіші) управління реєстратора або за окремою командою через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

 

30. Під час довгострокової установки повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам'яті інформації про:

 

код іноземної валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів;

 

вид операції (купівля, продаж, обмін, операція "сторно");

 

(абзац третій пункту 30 у редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

прізвище, ім'я та по батькові, коди персональних засобів доступу касирів;

 

суму комісії.

 

(абзац п'ятий пункту 30 у редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

31. Під час початкової установки повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам'яті інформації про:

 

аванс одержаних цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

 

курси торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

курси продажу іноземної валюти;

 

офіційний курс національної валюти до іноземної валюти.

 

32. Під час реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам'яті інформації про:

 

підкріплення за кожним найменуванням валюти окремо;

 

інкасацію цінностей (передачу касиром цінностей уповноваженій особі) за кожним найменуванням валюти окремо;

 

операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

операції з продажу іноземної валюти;

 

операції з обміну іноземної валюти;

 

операції "сторно" за кожним найменуванням валюти окремо.

 

абзац восьмий пункту 32 виключено

 

(згідно з постановою Кабінету

 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

33. Під час підбиття підсумків операцій повинно забезпечуватися внесення до оперативної пам'яті загальної інформації за кожним видом операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, здійснених у період виходу з ладу реєстратора або у разі відключення електроенергії (у разі застосування суб'єктом господарювання резервного реєстратора). При цьому до оперативної пам'яті повинна включатися така інформація (окремо за кожним курсом купівлі-продажу іноземної валюти):

 

сума купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

сума проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

сума виданої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

сума отриманої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

сума повернутої за операціями "сторно" клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

сума повернутої за операціями "сторно" клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

кількість виданих розрахункових документів за період;

 

курси купівлі-продажу іноземної валюти;

 

дата встановлення (зміни) курсів.

 

Після внесення зазначеної інформації повинно забезпечуватися друкування довідки з вказаною інформацією із зазначенням дати та часу друкування.

 

(пункт 33 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

34. Під час звітування повинно забезпечуватися формування та друкування звітів за встановленою формою. Для формування керуючим пристроєм службових звітів повинно забезпечуватися зчитування інформації, занесеної до оперативної і фіскальної пам'яті, про виконані операції через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм без їх зміни.

 

Звіти реєстратора

 

35. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування Z-звіту, фіскального, службового і періодичного звітів, які містять таку загальну інформацію:

 

найменування суб'єкта господарювання, який здійснює операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

місцезнаходження підрозділу установи;

 

(абзац третій пункту 35 у редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

фіскальний номер, перед яким друкуються великі літери "ФН";

 

заводський номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери "ЗН";

 

дата і час друкування документа;

 

логотип виробника.

 

Суми національної валюти у звітах зазначаються у гривнях, іноземної валюти - у відповідних грошових одиницях. У разі повернення коштів за операціями "сторно" суми за такими операціями зазначаються у звітах із знаком "-" або написом "сторно".

 

36. Формування та друкування фіскального, періодичного і службового звітів повинно здійснюватися без обнулення оперативної пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати передачу за відповідним запитом через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм періодичного і службового звітів для їх відображення на екрані монітора.

 

37. Усі звіти, крім періодичного і службового, повинні формуватися на підставі інформації про обсяги операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що занесена до оперативної пам'яті.

 

38. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування фіскального звіту, який додатково містить таку інформацію (усі суми обчислюються від початку зміни до моменту формування звіту):

 

загальну суму купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму повернутої за операціями "сторно" клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму повернутої за операціями "сторно" клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму авансу, підкріплення та інкасованих цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму комісії за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму отриманої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму виданої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

номери першого та останнього розрахункових документів, надрукованих з початку зміни;

 

курси торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

абзац дванадцятий пункту 38 виключено

 

(згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

дата і час друкування чека звіту.

 

39. Формування та друкування Z-звіту повинно здійснюватися у такій послідовності:

 

друкування інформації, що міститься у Z-звіті, крім повідомлення про обнулення оперативної пам'яті за зміну та номера Z-звіту;

 

занесення інформації до фіскальної пам'яті;

 

обнулення оперативної пам'яті за зміну;

 

друкування інформації, що підтверджує обнулення оперативної пам'яті за зміну, та номера Z-звіту.

 

Z-звіт повинен додатково містити зазначену у пункті 38 цих вимог інформацію (суми обчислюються за зміну), а також повідомлення про обнулення оперативної пам'яті за зміну та порядковий номер Z-звіту.

 

40. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування періодичного звіту за будь-який період з початку його експлуатації, який додатково містить таку інформацію (усі суми обчислюються за визначений період):

 

період, за який формується звіт, із зазначенням номера і дати першого та останнього Z-звіту за період;

 

загальну суму купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму повернутої за операціями "сторно" клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму повернутої за операціями "сторно" клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму комісії за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму отриманої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму виданої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну кількість створених в паперовій та/або електронній формі та виданих розрахункових документів за період;

 

дати аварійних обнулень оперативної пам'яті за період.

 

Періодичні звіти повинні формуватися на підставі фіскальної інформації про обсяги операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що занесена до фіскальної пам'яті.

 

41. Під час друкування службових звітів реєстратор для кожного з них повинен формувати унікальний ідентифікатор, який заноситься до фіскальної пам'яті і друкується в такому звіті. Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається розробником програмного забезпечення реєстратора.

 

 

Додаток

до вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

 

 

 

ФОРМАТ І РОЗРЯДНІСТЬ

записів, що зберігаються у фіскальній пам'яті

 

Зміст запису

 

Розрядність запису

 

Кількість записів

 

1. Заводський номер реєстратора

 

не менш як 7

 

один

 

2. Дата занесення заводського номера реєстратора

 

6

 

- " -

 

3. Фіскальний номер реєстратора

 

10

 

не менш як чотири

 

4. Дата занесення фіскального номера реєстратора

 

6

 

- " -

 

5. Індивідуальний податковий номер платника

 

12

 

не менш як шість

 

6. Дата занесення індивідуального податкового номера платника

 

6

 

- " -

 

7. Дата аварійного обнулення оперативної пам'яті

 

6

 

не більш як 100

 

8. Загальна сума прийнятої національної валюти

 

не менш як 8 (2)

 

не менш як 3000

 

9. Загальна сума купленої іноземної валюти

 

- " -

 

- " -

 

10. Загальна сума виданої національної валюти

 

- " -

 

- " -

 

11. Загальна сума проданої іноземної валюти

 

- " -

 

- " -

 

12. Загальна сума повернутої за операціями "сторно" клієнтами національної валюти

 

- " -

 

- " -

 

13. Загальна сума повернутої за операціями "сторно" клієнтами іноземної валюти

 

- " -

 

- " -

 

14. Загальна сума повернутої за операціями "сторно" клієнтам національної валюти

 

- " -

 

- " -

 

15. Загальна сума повернутої за операціями "сторно" клієнтам іноземної валюти

 

- " -

 

- " -

 

16. Загальна сума отриманої іноземної валюти за операціями з обміну

 

не менш як 8 (2)

 

не менш як 3000

 

17. Загальна сума виданої іноземної валюти за операціями з обміну

 

- " -

 

- " -

 

18. Загальна кількість зареєстрованих розрахункових документів

 

не менш як 4

 

- " -

 

19. Номер запису про підсумки операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

 

- " -

 

- " -

 

20. Дата запису про підсумки операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

 

не менш як 6

 

- " -

 

21. Ідентифікатор службового звіту

 

- " -

 

- " -

 

 

 

 

 

Примітки: 1. Загальні суми за операціями з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі обчислюються за зміну.

 

2. Запис формується у літерних або цифрових розрядах, при цьому в дужках зазначено кількість знаків після коми.

 

Формат запису дати - "ддммрр", де "дд" - день, "мм" - місяць, "рр" - останні дві цифри року.

 

Формат запису часу - "ггхх", де "гг" - година, "хх" - хвилина.

 

3. Кількість записів, зазначена у позиціях 6 - 18, повинна бути забезпечена у визначеному для кожної позиції обсязі.

 

4. Кількість записів сум іноземної валюти повинна забезпечуватися у визначеному обсязі за кожним найменуванням валюти окремо.

 

5. У позиціях 19 і 20 зазначаються номер і дата кожного набору записів, зазначених у позиціях 8 - 18, 21, про підсумки операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі окремо.

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2016 р. N 149

 

 

 

ВИМОГИ

щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування

 

1. Ці вимоги поширюються на реєстратори розрахункових операцій (далі - реєстратор), що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - платіжні комплекси).

 

Для реєстрації операцій з приймання та переказу готівкових коштів через платіжні комплекси застосовуються вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори (далі - вбудований реєстратор), реалізація фіскальних функцій якими здійснюється відповідно до вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. N 199, з урахуванням особливостей, визначених цими вимогами.

 

2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

 

дані про отримувача - найменування або прізвище, ім'я та по батькові отримувача, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер рахунка в банку, найменування і код банку;

 

керуючий пристрій - комп'ютерний засіб платіжного комплексу, який керує роботою вбудованого реєстратора за допомогою команд протоколу обміну даними та програмне забезпечення якого призначене для збереження та обробки даних про операції з переказу коштів, інші операції, формування службових звітів, реалізації протоколу обміну даними з вбудованим реєстратором та іншим обладнанням платіжного комплексу;

 

опис послуги - дані про код, найменування, вартість одиниці виміру послуги, літерне позначення ставки податку на додану вартість.

 

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

 

3. До складу вбудованого реєстратора повинні входити такі основні функціональні блоки:

 

фіскальний блок;

 

механізм друкування чеків і звітів згідно із встановленими формою та змістом, який працює безпосередньо під управлінням процесора фіскального блока;

 

носій контрольної стрічки в електронній формі;

 

модем для передачі контрольно-звітної інформації до органів доходів і зборів;

 

інтерфейс зв'язку вбудованого реєстратора з керуючим пристроєм.

 

4. Усі блоки вбудованого реєстратора повинні розміщуватися під єдиним кожухом.

 

Конструкція вбудованого реєстратора повинна забезпечувати опломбування його зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

 

5. У фіскальному режимі роботи вбудований реєстратор повинен забезпечувати:

 

занесення до оперативної пам'яті фіскального блока описів послуг та даних про отримувачів;

 

накопичення в оперативній пам'яті сум переказів коштів за кожним отримувачем окремо;

 

формування розрахункових документів згідно із встановленою формою на підставі даних, що зберігаються в оперативній пам'яті, або інших даних, які надходять до нього з керуючого пристрою, та друкування таких документів після завершення процедури ініціювання переказу коштів;

 

створення контрольної стрічки в електронній формі відповідно до вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, установлених Мінфіном;

 

передачу до ДПС контрольно-звітної інформації згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

 

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

щоденне формування фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій та друкування (у разі потреби):

 

- усіх звітів, які формуються платіжним комплексом;

 

- X-, Z-звіту, звіту про переказ коштів та інших звітів з моменту фіскалізації вбудованого реєстратора автономно без його підключення до керуючого пристрою.

 

6. Чек звіту про переказ коштів повинен додатково містити дані про підсумок коштів, що прийняті для переказу отримувачам, за кожним отримувачем окремо із зазначенням даних про отримувача та загальний підсумок коштів, що прийняті для переказу.

 

Чеки періодичних повного та скороченого звітів повинні, крім загальних та додаткових даних, також містити дані про суму комісії за надання послуг з переказу коштів у гривнях за звітний період.

 

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

7. Ємність оперативної пам'яті повинна бути достатньою для реалізації фіскальних функцій, а також забезпечення реєстрації не менш як 50 описів послуг (при кількості символів у найменуванні опису послуги не менш як 24 символи) та даних не менш як про 1 тис. отримувачів.

 

8. Вбудований реєстратор повинен забезпечувати:

 

неможливість виконання команд (спеціальних кодів (інструкцій), які не передбачені затвердженим виробником документом, що містить їх вичерпний перелік та параметри протоколу обміну даними між фіскальним блоком вбудованого реєстратора та керуючим пристроєм, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

 

неможливість занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті або її зміни за допомогою власної клавіатури;

 

блокування роботи платіжного комплексу в разі нереалізації вбудованим реєстратором фіскальних функцій.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2016 р. N 149

 

 

 

ВИМОГИ

щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

 

 

Загальні питання

 

1. Ці вимоги поширюються на програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - програмні реєстратори), що застосовуються для реєстрації та обліку операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

 

2. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), постановах Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону, нормативно-правових актах Національного банку, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

 

Загальні вимоги до програмних реєстраторів

 

3. Програмний реєстратор повинен забезпечувати:

 

можливість передачі до фіскального сервера контролюючого органу (далі - фіскальний сервер) відповідної інформації, визначеної Законом, для довгострокового зберігання;

 

неможливість здійснення будь-яких дій щодо реєстрації розрахункових операцій і створення та/або друкування будь-яких документів за умови відсутності зв'язку з фіскальним сервером;

 

неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює програмний реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

 

ідентичність інформації про обсяги розрахункових операцій в електронній та паперовій формі розрахункового документа. Формування двох примірників розрахункового документа для роздрукування та/або збереження його в електронній формі повинно здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що здійснюються програмним реєстратором;

 

точність обчислення та округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.

 

4. Усі розрахункові документи та звіти, що створюються програмним реєстратором в електронній та/або паперовій формі у фіскальному режимі роботи, повинні мати усі обов'язкові реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

 

Програмний реєстратор повинен створювати та/або забезпечувати можливість друкування розрахункового документа виключно у встановленій законодавством формі.

 

Фіскальний режим роботи програмного реєстратора

 

5. Фіскальна функція програмного реєстратора реалізується через фіскальний сервер за умови переведення програмного реєстратора у фіскальний режим роботи.

 

6. Переведенню у фіскальний режим роботи підлягає лише програмний реєстратор, який включений до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій і якому присвоєно фіскальним сервером унікальний фіскальний номер під час його реєстрації.

 

Програмний реєстратор вважається переведеним у фіскальний режим роботи після присвоєння фіскальним сервером номера зміні, протягом якої здійснюється реєстрація розрахункових операцій таким програмним реєстратором.

 

Програмний реєстратор перебуває у фіскальному режимі роботи протягом зміни до моменту передачі фіскального звіту за підсумками проведених операцій протягом такої зміни до фіскального сервера та реєстрації такого фіскального звіту фіскальним сервером.

 

7. У фіскальному режимі роботи програмний реєстратор забезпечує:

 

створення електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітів;

 

створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків у паперовій формі;

 

відтворення на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор, QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсилання електронного розрахункового документа на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця;

 

створення денних звітів;

 

застосування електронних підписів та/або печаток у процесі створення, надіслання, передачі, одержання, зберігання, оброблення, використання електронних документів та обміну інформацією про здійснені розрахункові операції із фіскальним сервером.

 

8. Документи, що надходять до фіскального сервера від програмного реєстратора, який не переведено у фіскальний режим роботи, не реєструються фіскальним сервером та не є розрахунковими документами та фіскальними звітами.

 

Блокування роботи програмного реєстратора

 

9. Робота програмного реєстратора повинна блокуватися у разі:

 

скасування/блокування сертифіката відкритого ключа удосконаленого електронного підпису та/або печатки особи, що здійснює розрахункову операцію, в тому числі закінчення строку дії такого сертифіката;

 

спроби зміни опису валюти після проведення першої реєстрації операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі до формування фіскального звіту;

 

порушення послідовності здійснення операцій, передбачених програмним забезпеченням програмного реєстратора.

 

10. Блокування роботи програмного реєстратора знімається після усунення причин його виникнення. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.

 

Блокування роботи програмного реєстратора повинно супроводжуватися світловою та/або звуковою індикацією та/або відповідним повідомленням.

 

11. Блокування функцій програмного реєстратора внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни не повинно поширюватися на створення фіскального звіту. Після створення та реєстрації фіскального звіту фіскальним сервером блокування повинно зніматися.

 

Основні функціональні режими роботи програмного реєстратора

 

12. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість роботи у таких основних функціональних режимах:

 

режим попереднього програмування;

 

режим реєстрації;

 

режим звітування.

 

13. У режимі попереднього програмування програмний реєстратор забезпечує програмування:

 

найменування послуг;

 

цін послуг;

 

кількості послуг;

 

коду іноземної валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів;

 

виду операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція "сторно");

 

суми комісії;

 

авансу одержаних цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

 

курсу купівлі іноземної валюти;

 

курсу продажу іноземної валюти;

 

офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти.

 

14. У режимі реєстрації програмний реєстратор забезпечує:

 

надіслання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів до фіскального сервера створеного та належним чином підписаного електронного розрахункового документа, електронного фіскального звіту для реєстрації та довгострокового зберігання;

 

проведення операції "сторно" у випадках, передбачених нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів, затвердженим відповідно до статті 7 Закону;

 

проведення перевірки наявності/відновлення зв'язку програмного реєстратора з фіскальним сервером перед формуванням електронного розрахункового документа;

 

створення та надіслання засобами телекомунікацій до фіскального сервера повідомлень, передбачених нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів, затвердженим відповідно до статті 7 Закону;

 

проведення перевірки строку дії та дійсності сертифіката відкритого ключа, що застосовується програмним реєстратором, та інформування про закінчення такого строку.

 

15. У режимі звітування:

 

програмний реєстратор повинен щодня створювати в електронній формі фіскальний звіт у разі здійснення розрахункової операції та подавати його до фіскального сервера для реєстрації та довгострокового зберігання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів;

 

фіскальний звіт програмного реєстратора може створюватися на підставі даних розрахункових документів, що збережені в пам'яті пристрою, на який встановлено програмний реєстратор, та/або на підставі даних фіскального сервера за запитом програмного реєстратора. Програмний реєстратор та фіскальний сервер повинні забезпечувати можливість одержання від фіскального сервера в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи, необхідних для формування засобами програмного реєстратора та передачі до фіскального сервера електронних фіскальних звітів за відповідний період.

 

16. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (у разі потреби) фіскального, службового і періодичного звітів, які містять таку загальну та додаткову інформацію:

 

найменування суб'єкта господарювання, який здійснює операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

 

місцезнаходження структурного підрозділу установи;

 

фіскальний номер, перед яким зазначаються великі літери "ФН";

 

загальну суму купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму повернутої за операціями "сторно" клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму авансу, підкріплення та інкасованих цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму комісії за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму отриманої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

загальну суму виданої за операціями з обміну іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

 

курси купівлі-продажу іноземної валюти;

 

дату і час формування документа.

 

Суми національної валюти у звітах зазначаються у гривнях, іноземної валюти - у відповідних грошових одиницях. У разі повернення коштів за операціями "сторно" суми за такими операціями зазначаються у звітах із знаком "-" або написом "сторно".

 

17. Програмний реєстратор повинен забезпечувати відображення створених звітів на екрані монітора.

 

18. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (у разі потреби) періодичного звіту за будь-який період з початку застосування такого програмного реєстратора.

 

(постанову доповнено вимогами згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2016 р. N 149

 

 

 

ВИМОГИ

щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування

 

 

Загальні питання

 

1. Ці вимоги поширюються на програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - програмні реєстратори), що застосовуються для реєстрації та обліку операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

 

2. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), постановах Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону, нормативно-правових актах Національного банку, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

 

Загальні вимоги до програмного реєстратора

 

3. Програмний реєстратор повинен забезпечувати:

 

можливість передачі до фіскального сервера контролюючого органу (далі - фіскальний сервер) відповідної інформації, визначеної Законом, для довгострокового зберігання;

 

неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює програмний реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

 

ідентичність інформації про обсяги розрахункових операцій в електронній та паперовій формі розрахункового документа. Формування розрахункового документа повинно здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що здійснюються програмним реєстратором;

 

точність обчислення та округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.

 

4. Усі розрахункові документи та звіти, що створюються програмним реєстратором в електронній та/або паперовій формі у фіскальному режимі роботи, повинні мати усі обов'язкові реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

 

Програмний реєстратор повинен створювати та/або забезпечувати можливість друкування розрахункового документа виключно у встановленій законодавством формі.

 

Фіскальний режим роботи програмного реєстратора

 

5. Фіскальна функція програмного реєстратора реалізується через фіскальний сервер за умови переведення програмного реєстратора у фіскальний режим роботи.

 

6. Переведенню у фіскальний режим роботи підлягає лише програмний реєстратор, який включений до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій і якому присвоєно фіскальним сервером унікальний фіскальний номер під час його реєстрації.

 

Програмний реєстратор вважається переведеним у фіскальний режим роботи після присвоєння фіскальним сервером номера зміні, протягом якої здійснюється реєстрація розрахункових операцій таким програмним реєстратором.

 

Програмний реєстратор перебуває у фіскальному режимі роботи протягом зміни до моменту передачі фіскального звітного чеку за підсумками проведених операцій протягом такої зміни до фіскального сервера та реєстрації такого фіскального звітного чеку фіскальним сервером.

 

7. У фіскальному режимі роботи програмний реєстратор забезпечує:

 

створення електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків;

 

створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків у паперовій формі;

 

відтворення на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор, QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсилання електронного розрахункового документа на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця;

 

створення денних звітів;

 

застосування електронних підписів та/або печаток у процесі створення, надіслання, передачі, одержання, зберігання, оброблення, використання електронних документів та обміну інформацією про здійсненні розрахункові операції із фіскальним сервером.

 

8. Документи, що надходять до фіскального сервера від програмного реєстратора, який не переведено у фіскальний режим роботи, не реєструються фіскальним сервером та не є розрахунковими документами та фіскальними звітними чеками.

 

9. Розрахункові документи, створені програмним реєстратором у паперовій та/або електронній формі, повинні відповідати формі та змісту, визначеним відповідним нормативно-правовим актом про форму та зміст розрахункових документів, що затверджується відповідно до статті 8 Закону.

 

Блокування роботи програмного реєстратора

 

10. Робота програмного реєстратора повинна блокуватися у разі:

 

настання граничних строків застосування режиму офлайн (36 годин підряд або 168 годин протягом календарного місяця);

 

скасування/блокування сертифіката відкритого ключа удосконаленого електронного підпису та/або печатки особи, що здійснює розрахункову операцію, в тому числі закінчення строку дії такого сертифіката;

 

використання у період відсутності зв'язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером усіх отриманих фіскальних номерів та неотримання нової порції фіскальних номерів, що видаються ДПС з діапазону фіскальних номерів, сформованого фіскальним сервером (далі - діапазон) згідно з нормативно-правовим актом про визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора в режимі офлайн, затвердженим відповідно до статті 5 Закону;

 

порушення послідовності здійснення операцій, передбачених програмним забезпеченням програмного реєстратора;

 

передачі не в повному обсязі пакета даних, сформованих програмним реєстратором у режимі офлайн, до фіскального сервера.

 

11. Блокування роботи програмного реєстратора знімається після усунення причин його виникнення. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.

 

Блокування роботи програмного реєстратора повинно супроводжуватися світловою та/або звуковою індикацією та/або відповідним повідомленням.

 

Основні функціональні режими роботи програмного реєстратора

 

12. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість роботи у таких основних функціональних режимах:

 

режим попереднього програмування;

 

режим реєстрації;

 

режим звітування.

 

13. У режимі попереднього програмування програмний реєстратор забезпечує програмування:

 

найменування послуг;

 

цін послуг;

 

кількості послуг;

 

тарифів комісії за здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

 

14. У режимі реєстрації програмний реєстратор забезпечує:

 

надіслання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів до фіскального сервера створеного та належним чином підписаного електронного розрахункового документа, електронного фіскального звітного чека для реєстрації та довгострокового зберігання;

 

присвоєння електронному розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку фіскального номера з діапазону у разі здійснення розрахункової операції через програмний реєстратор у період відсутності зв'язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером та зазначення у такому розрахунковому документі про здійснення розрахункової операції у режимі офлайн;

 

формування за допомогою одностороннього алгоритму гешування контрольної суми (значення), що зазначається в електронних розрахункових документах, створених програмним реєстратором у режимі офлайн;

 

створення та зберігання контрольної стрічки на програмному реєстраторі у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн до передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера, яка завершується отриманням від контролюючого органу підтвердження про доставку документів;

 

створення та надіслання засобами телекомунікацій до фіскального сервера повідомлень, передбачених нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим відповідно до статті 7 Закону;

 

передачу до фіскального сервера пакета копій створених програмним реєстратором розрахункових документів та фіскальних звітних чеків з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами з діапазону;

 

проведення перевірки наявності/відновлення зв'язку програмного реєстратора з фіскальним сервером перед формуванням кожного електронного розрахункового документа в режимі офлайн;

 

проведення перевірки допустимих строків застосування режиму офлайн, строку дії та дійсності сертифіката відкритого ключа, що застосовується програмним реєстратором, та інформування про закінчення таких строків.

 

Переведення програмного реєстратора з режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером повинно здійснюватися автоматично у момент відновлення зв'язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером.

 

15. У режимі звітування програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість:

 

щоденного створення в електронній формі фіскального звітного чеку у разі здійснення розрахункових операцій та передачі його до фіскального сервера для реєстрації та довгострокового зберігання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів;

 

створення денного та у разі потреби службового, періодичного звітів.

 

Фіскальний звітний чек програмного реєстратора може створюватися на підставі даних розрахункових документів, що збережені в пам'яті пристрою, на який встановлено програмний реєстратор, та/або на підставі даних фіскального сервера за запитом програмного реєстратора. Програмний реєстратор та фіскальний сервер повинні забезпечувати можливість одержання від фіскального сервера в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи, необхідних для формування засобами програмного реєстратора та передачі до фіскального сервера електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.

 

16. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (у разі потреби) фіскального, службового і періодичного звітних чеків, які містять таку загальну інформацію:

 

найменування та адресу господарської одиниці, де застосовується програмний реєстратор;

 

найменування суб'єкта господарювання, який здійснює операції з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування;

 

для суб'єктів господарювання, що зареєстровані як платники податку на додану вартість, - індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, перед яким зазначаються великі літери "ПН";

 

для суб'єктів господарювання, що не є платниками податку на додану вартість, - податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), перед яким зазначаються великі літери "ІД";

 

фіскальний номер програмного реєстратора, перед яким зазначаються великі літери "ФН";

 

дані про підсумок коштів, що прийняті для переказу отримувачам, за кожним отримувачем окремо із зазначенням даних про отримувача та загальний підсумок коштів, що прийняті для переказу, за кожною формою оплати (готівкова та/або безготівкова);

 

загальну суму авансу, підкріплення та інкасованих цінностей;

 

загальну суму комісії за надання послуг з переказу коштів;

 

дату і час формування документа.

 

17. Програмний реєстратор повинен забезпечувати відображення створених звітних чеків на екрані монітора.

 

18. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (на вимогу уповноваженої особи) періодичного звіту за будь-який період з початку застосування такого програмного реєстратора.

 

(постанову доповнено вимогами згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 630)

 

____________