Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ПАМ’ЯТКА щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

, опубліковано 16 вересня 2021 о 16:03

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової служби України

14.07.2021 № 687


ПАМ’ЯТКА

щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

 

Викривач – особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

Важливо!

викривач – це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач має такі права:

- бути повідомленим про його права та обов’язки;

- на отримання інформації про стан та результати розгляду;

- подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

- на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

- на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;

- на конфіденційність та анонімність;

- на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів;

- на винагороду відповідно до чинного законодавства;

- на отримання психологічної допомоги;

- на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.

 

Викривач має такі гарантії:

Захист трудових прав викривача: заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про корупцію.

Виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав

Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС

для забезпечення захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва
Національного агентства з питань запобігання корупції для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями
Правоохоронних органів для захисту життя, житла, здоров’я та майна
Центрів безоплатної правової допомоги для отримання безоплатної вторинної правової допомоги
Суду для захисту своїх прав і свобод