Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Меморандум про партнерство та співробітництво між Державною фіскальною службою України та Антикризовою радою громадських організацій України

опубліковано 24 вересня 2015 о 11:31

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво між

Державною фіскальною службою України та

Антикризовою радою громадських організацій України 

  

м. Київ

23 вересня 2015 року

 

 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС), в особі Голови ДФС Насірова Романа Михайловича, та Антикризова рада громадських організацій України (далі – Антикризова рада), в особі голови Антикризової ради, президента Всеукраїнської громадської організації „Український союз промисловців і підприємців” (далі – УСПП) Кінаха Анатолія Кириловича (далі – Сторони), з метою налагодження партнерських відносин та використання ефективних форм співпраці, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, поліпшення інвестиційного клімату в державі, запобігання правопорушенням у сфері податкових і митних відносин уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об’єднання можливостей Сторін (далі – Меморандум).

 

І. Загальні положення

Метою підписання Меморандуму є забезпечення захисту законних прав та інтересів платників, підвищення їх соціальної відповідальності, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвитку партнерських відносин між владою та бізнесом.

Сторони погодились розглядати співробітництво як інструмент реалізації послідовної державної політики розвитку вітчизняної економіки, спрямованої на покращення умов ведення підприємницької діяльності та спрощення сплати податків.

 

ІІ. Предмет Меморандуму

Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони зобов’язуються співпрацювати з таких питань:

напрацювання узгоджених пропозицій щодо удосконалення фіскальної системи України;

дотримання при взаємовідносинах між платниками податків та органами ДФС принципів справедливості, розумності, обов’язковості, прозорості та неупередженості;

боротьби з „тіньовою” економікою та зловживаннями при адмініструванні податку на додану вартість;

створення умов для прозорого та справедливого адміністрування податку на додану вартість з урахуванням пріоритетів розвитку виробничого сегменту економіки, опрацювання разом з громадськістю пропозицій щодо удосконалення справляння цього податку;

формування належних умов для суб’єктів господарювання для переміщення товарів через митний кордон (митного контролю та митного оформлення), прозорості та правомірності визначення митної вартості товарів тощо;

забезпечення розгляду скарг платників податків, зборів і митних платежів із дотриманням положень чинного законодавства;

підготовки пропозицій щодо спрощення порядку адміністрування податків, зборів та митних платежів з урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні, економічної доцільності як для платників податків, так і Держави;

зменшення податкового тиску на суб’єктів малого та середнього бізнесу з урахуванням сучасного стану економіки України;

залучення представників Сторін до опрацювання розроблених проектів нормативно-правових актів;

формування єдиної позиції з питань застосування спірних норм законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

розробки, прийняття та впровадження зрозумілого, прозорого, гармонізованого податкового та митного законодавства;

реагування та ініціювання спільного розгляду конфліктних ситуацій, що виникають між платниками та органами ДФС.

 

ІІІ. Права та обов’язки Сторін

Для практичної реалізації Меморандуму Сторони:

провадитимуть спільну роботу, спрямовану на удосконалення податкового та митного законодавства, а також практики його застосування;

співпрацюватимуть як на центральному, так і на регіональному рівнях з метою спільного вирішення проблемних питань;

розглядатимуть питання, пов’язані з діяльністю членів Антикризової ради, що належать до сфери компетенції ДФС;

залучатимуть представників Антикризової ради до роботи консультативних, дорадчих органів, створених при ДФС;

за необхідності створюватимуть робочі групи для прийняття узгоджувальних рішень щодо проблемних питань, розгляду та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення справляння податків і зборів, платежів, тощо.

 

IV. Прикінцеві положення

Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Жодна зі Сторін не має права передавати третій особі свої права та обов’язки за цим Меморандумом без письмової згоди інших Сторін.

Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві.

Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та набирають чинності з моменту підписання Сторонами.

Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підписано 23 вересня 2015 року

 

Голова Державної фіскальної служби України

 

 

 

04655, м. Київ,

Львівська пл., 8

Голова Антикризової ради громадських організацій України,

Президент УСПП

 

 

01001, м. Київ,

вул. Хрещатик, 34

 

_________________Р.М. Насіров

 

_______________________ А.К. Кінах