Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

МЕМОРАНДУМ про партнерство та співробітництво між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Державною фіскальною службою України

опубліковано 04 липня 2017 о 11:27

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво між

Всеукраїнською громадською організацією

«Асоціація платників податків України»

та Державною фіскальною службою України

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація) в особі Президента Грігола Катамадзе, який діє на підставі Статуту та Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) в особі В.о. Голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана, в подальшому іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», з метою подальшої розбудови конструктивної взаємодії влади та громадськості, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками та органами виконавчої влади, на засадах об'єднання можливостей Сторін уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей.

 

І. Загальні положення

Податкові та митні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян» та іншим законодавством України, міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників.

Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці ДФС України та ВГО «Асоціація платників податків України» щодо посилення ролі громадського суспільства у реалізації державної політики у сфері проведення економічних реформ, в реалізації державної податкової і митної політики та запобігання правопорушенням у сфері податкових та митних відносин.

Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення захисту законних прав та інтересів платників у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, сприяння створенню в Україні умов для пріоритетного розвитку національного підприємництва, державності, культури та міжнародних зв’язків, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення соціальної відповідальності платників.

З метою реалізації положень Меморандуму Сторони:

визначають відповідальних осіб з обох сторін для розробки Плану спільних дій, проведення консультацій і підготовки пропозицій щодо його реалізації;

взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС та керівних органах Асоціації;

розміщують інформацію про партнерство та співробітництво у друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах;

здійснюють контроль за виконанням спільних домовленостей Меморандуму.

 

II. Зобов'язання Сторін

Погоджуючись розглядати співпрацю як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони беруть на себе такі зобов'язання:

1. Взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС та керівних органах Асоціації:

представник ДФС може входити до складу керівного органу Асоціації, представники обласних (територіальних) органів ДФС можуть входити до складу керівних органів територіальних відділень Асоціації та брати участь у засіданнях керівних органів Асоціації;

Президент Асоціації може входити до складу Колегії ДФС, керівники органів територіальних відділень Асоціації можуть входити до складу відповідних колегій обласних органів ДФС;

представник Асоціації може входити до складу Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС та до складу постійних, тимчасових, експертних комісій або робочих груп за напрямами діяльності ДФС України.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового і митного законодавства:

Асоціація здійснює експертизу та надає ДФС пропозиції до проектів регуляторних актів, головним розробником яких є ДФС;

Сторони організовують консультації з громадськістю та платниками у формі публічного громадського обговорення (конференції, форуми, засідання «круглих столів» тощо):

а)     проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, що мають
важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов'язків
громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи
встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів
громадянського суспільства;

б)    проектів державних програм соціально-економічного розвитку, рішень щодо їх виконання;

Сторони вивчають громадську думку шляхом проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

Сторони залучають експертів з числа громадськості для надання коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією у сферах діяльності органів ДФС, яка становить взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;

Сторони розміщують інформацію про співпрацю та діяльність у власних друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах;

Асоціація та її територіальні відділення здійснюють збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками податкових і митних органів та сприяють взаємодії платників з органами ДФС.

3. Організація масово-роз'яснювальної, навчальної та консультативної роботи:

Сторони проводять масово-роз'яснювальну, навчальну та консультативну роботу щодо застосування законодавчих норм та положень у формі навчальних семінарів;

відповідно до планів спільних дій Сторони проводять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників, впровадження ідеології партнерства між ДФС та платниками.

III. Прикінцеві положення

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для створення на рівні Центрального апарату ДФС України та на місцях постійно діючих або тимчасових Узгоджувальних комісій, робочих груп тощо для вирішення спірних питань з платниками податків-членами ВГО АППУ.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення планів спільних дій.

Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник – для ДФС, інший – для Асоціації.

 

Підписано _«29» червня 2017 року.

 

Президент Асоціації платників податків України

 

 

________________Грігол Катамадзе

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

 

 

________________Мирослав Продан