Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Підприємець – єдиноподатник працює сам, але іноді він повинен відлучитися з робочого місця і для здійснення безперервної підприємницької діяльності він залучає найману особу. Як правильно скласти цивільно-правовий договір підприємця-єдиноподатника ...

опубліковано 27 травня 2014 о 16:12

Підприємець – єдиноподатник працює сам, але іноді він повинен відлучитися з робочого місця і для здійснення безперервної підприємницької діяльності він залучає найману особу. Як правильно скласти цивільно-правовий договір підприємця-єдиноподатника з цією найманою особою, щоб реалізація такою найманою особою товарів, які належать підприємцю, не вважалась порушенням законодавства?


Кодексом законів про працю України регулюються трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини

Так, відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Таким чином, підприємець має укласти трудовий договір з працівником, зокрема, зазначивши у останньому права та обов’язки сторін.