Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Протокол №1 засідання Податкового комітету Громадської ради при Державній фіскальній службі України

опубліковано 05 березня 2019 о 14:58

Дата та час проведення: 21 лютого 2019 року, 11 год. 00 хв.

Місце проведення заходу: м. Київ, Львівська площа, 8, приміщення Конгрес-холу Державної фіскальної служби України

Присутні від ДФС

1. Антоненко І.Л. – директор Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження;

2. Кулик Г.М. – заступник директора Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження;

3. Школьна Л.Й. – заступник директора Департаменту – начальник управління інтеграції обліково-звітних систем Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем;

4. Титюк В.М. – заступник начальника управління – начальник відділу прийняття рішень управління організації роботи щодо прийняття рішень Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем;

5. Кривонос О.В. – головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного забезпечення функціонування обліково-звітних систем управління інтеграції обліково-звітних систем Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем;

6. Тимощук С.В. – начальник відділу розгляду звернень управління координації роботи з вдосконалення податкової системи Департаменту методологічної та нормотворчої роботи;

7. Мельник І.Ю. – начальник відділу методології акцизного податку управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи;

8. Бескидевич С.А. – начальник управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

9. Філозоп А.І. – заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування акцизного податку управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

10. Мирза В.М. – заступник начальника управління – начальник відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

11. Похила Г.М. – заступник начальника відділу ліцензування управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

12. Шумський О.О. – заступник начальника управління – начальник відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

13. Веселова Н.В. – директор Департаменту комунікацій;

14. Донцова Л.І. – начальник відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій;

15. Романюта А.Ф. – заступник начальника відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій

Присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС): 41 член Податкового комітету Громадської ради при Державній фіскальній службі України, з яких 5 – за довіреністю (список додається).

Модератор: Дроговоз Ю.С. – заступник голови Громадської ради при ДФС 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Щодо актуальних поточних питань в адмініструванні податків:

1.1. Щодо нарахування пені –  практична реалізації ДФС України вимог пп. 129.1.3 п. 129.1, п. 129.4 ст. 129 ПКУ

1.2. Щодо адміністрування ПДВ – реалізація вимог постанови КМУ від 21.02.2018 № 117 та критеріїв ризиковості платників податку та операцій, а також перспектив їх удосконалення 

1.3. Щодо податку на прибуток – облік курсових різниць за кредитами від нерезидентів, облік резервів та забезпечень при переході на МСФЗ

1.4. Щодо адміністрування ПДВ  - нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/Розрахунків коригувань.

 2. Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з 01.01.2019, а саме:

2.1. Щодо складання декларації платниками єдиного податку четвертої групи в 2019 році;

2.2. Щодо законодавчих змін та практичних питань адміністрування акцизного податку з 01.07.2019;

3. Щодо статистики 2018 року розгляду справ за процедурами адміністративного оскарження.

4. Оподаткування страхових організацій.

5. Організаційні питання роботи Податкового комітету Громадської ради при ДФС:

5.1. Обрання голови, заступника голови, секретаря Податкового комітету та представника Комітету у Правлінні ГР при ДФС України.

 

СЛУХАЛИ:

Дроговоз Ю.С., яка привітала учасників засідання, оголосила порядок денний та запропонувала його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований порядок денний.

 

З питання 1.1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Дроговоз Ю.С., яка повідомила присутнім, що з 01.01.2019 нарахування пені у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок (подання уточненої декларації) починається після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. Але програмне забезпечення ДФС не дає можливості виконувати дану норму.

Школьну Л.Й., яка повідомила про внесення змін до програмного забезпечення ДФС України та проведення, починаючи з 15.02.2019 перерахунку пені по усіх уточнених деклараціях, що були подані після 01.01.2019, з 91 дня.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозицію взяти інформацію до уваги.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Взяти інформацію до уваги.

 

З питання 1.2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Дроговоз Ю.С., яка розповіла, що станом на кінець грудня 2018 року понад 30 тис. платників ПДВ віднесені до ризикових. У той же час платник податку не знає, чи він включений до переліку ризикових платників податків. Платник податку не має можливості оскаржити факт та підстави його включення до переліку ризикових платників податків, оскільки йому не надсилаються ніякі документи, які можна оскаржити.

Нещодавно була оприлюднена інформація, що в Електронному кабінеті платникам надано он-лайн доступ до інформації щодо відповідності платника податку критеріям ризиковості, але насправді така послуга поки не працює.

Звернулась до представників ДФС з проханням повідомити про стан роботи щодо нормативного закріплення Критеріїв ризиковості платника податку та критеріїв ризиковості здійснення операцій та перспектив їх удосконалення.

Титюка В.М., який повідомив, що внесені зміни до критеріїв ризиковості платника податку, інформація про включення платника до переліку ризикових підприємств/відповідність платника ризиковості наявна у Електронному кабінеті платника податків. На рівні нормативного забезпечення питання врегульовано, зараз доопрацьовується програмне забезпечення. Також готуються зміни до постанови КМУ від 21.02.2018 № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Потопальську Т.В., яка запропонувала залучити представників Громадської ради при ДФС Дроговоз Ю.С. і Потопальську Т.В. до роботи з удосконалення критеріїв ризиковості платника податку та критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла наступні пропозиції:

взяти до уваги отриману інформацію;

делегувати представників Громадської ради при ДФС Дроговоз Ю.С. і Потопальську Т.С. для співпраці з ДФС з питання доопрацювання переліку критеріїв ризиковості платників податків.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

-         взяти до уваги отриману інформацію;

-         делегувати представників Громадської ради при ДФС Дроговоз Ю.С. і Потопальську Т.С. для співпраці з ДФС України з питання доопрацювання переліку критеріїв ризиковості платників податків.

 

З питання 1.3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 Шевцову Т.С., яка звернулась з проханням надати роз’яснення щодо обліку курсових різниць для господарських одиниць, що знаходяться за межами України.

Тимощук С.В., яка розповіла, що методологічне супроводження бухгалтерського обліку належить до компетенції Міністерства фінансів України, тому ДФС України звернулась до Міністерства фінансів України з відповідним запитом. Відповідь очікується найближчим часом і буде направлена для інформування платників податків.

Шевцову Т.С., яка звернулась з проханням надати роз’яснення щодо методології визначення правильності відображення в обліку довгострокових/короткострокових заборгованостей під час проведення перевірок платників податку на прибуток.

Циганка Ю.В., який звернув увагу, що дисконтування довгострокової фінансової допомоги регулюється Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (Далі - П(С)БУ) 10 і 13, які надають різні рекомендації, і звернувся з проханням надати роз'яснення, яким стандартом і за яких обставин керуватись для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

Шевцову Т.С., яка звернула увагу на ризики відображення трансформаційних різниць у податковому обліку та податковій звітності при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (Далі – МСФЗ).

Тимощук С.В., яка звернула увагу присутніх на відсутність окремих різниць, на які збільшується/зменшується фінансовий результат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, пов’язаних із переходом на МСФЗ.

Зацерковну Т.М., яка повідомила про проблемні питання обліку кредитних ризиків.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозицію звернутись до Міністерства фінансів України з запитами щодо:

методології обліку курсових різниць та довгострокових/короткострокових заборгованостей;

відображення трансформаційних різниць при переході на МСФЗ у податковому обліку та податковій звітності;

методології обліку кредитних ризиків.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Звернутись до Міністерства фінансів України з запитами щодо:

методології обліку курсових різниць та довгострокових/короткострокових заборгованостей;

відображення трансформаційних різниць при переході на МСФЗ у податковому обліку та податковій звітності;

методології обліку кредитних ризиків.

 

 

З питання 1.4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Смердова В.Ю., який розповів про спірні випадки застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних (далі – ПН), які не видаються покупцям. Положення п. 120-1  Податкового кодексу Україниу редакції до 01.01.2019 припускають неоднозначне тлумачення, про що свідчить і неоднозначна судова практика. Зокрема, викликає сумніви правомірність нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, які не впливають на податковий кредит покупця, та зведених податкових накладних (п. 198.5 ПКУ).

Запропонував звернутись до Експертної ради при Міністерстві фінансів України та ініціювати підготовку Узагальнюючої податкової консультації (далі – УПК) з цього питання.

Потопальську Т.В., яка розповіла про позицію Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики і Міністерства фінансів з цього питання. Також звернула увагу на необхідність врегулювання питання щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію Розрахунків коригування (Далі – РК), які зменшують податкові зобов’язання продавця.

Онищенко Л,А., яка звернула увагу на необхідність враховувати судову практику з цього питання при проведенні контрольно-перевірочної роботи.

Єфімчука О.М., який повідомив про практичні приклади вимушених затримок реєстрації ПН підприємствами.

Дроговоз Ю.С., яка повідомила, що дана норма направлена на захист прав покупців, та висловила побажання аналогічно захистити права постачальників та звільнити їх від штрафних санкцій за ситуації, які не створюють реальної загрози інтересам контрагентів та держави. Наприклад, при затримці реєстрації ПН/РК при виникненні технічних збоїв у Системі електронного адміністрування ПДВ ( Далі - СЕА ПДВ).

Антоненко І.Л., Дроговоз Ю.С., Шевцову Т.С., Бричко О.С., які зазначили про необхідність нормативного врегулювання порядку надання доказів при виникненні технічних збоїв в СЕА ПДВ та інших форс-мажорних обставин, а також про необхідність передбачити відповідальність посередників за несвоєчасну доставку ПН/РК до серверів ДФС.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозицію звернутись до Міністерства фінансів України та ДФС України за роз’ясненнями щодо застосування штрафних санкції за несвоєчасну реєстрацію РК, які зменшують податкові зобов’язання та ПН/РК, які не видаються покупцям.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

звернутись до Міністерства фінансів України та ДФС України за роз’ясненнями щодо застосування штрафних санкції за несвоєчасну реєстрацію РК, які зменшують податкові зобов’язання та ПН/РК, які не видаються покупцям.

 

З питання 2.1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Наумова С.М., який розповів, що у зв’язку із проведенням загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки (далі –НГО) сільськогосподарських земель за межами населених пунктів, технічну документацію щодо якої затверджено наказом Мінагрополітики від 16.11.2018 № 552, дані про НГО сільгоспугідь змінилися, починаючи з 01.01.2019.

У зв’язку з неоднозначним тлумаченням норм законодавства органами державної влади, платники єдиного податку 4 групи стикнулись з проблемами при визначенні бази оподаткування єдиним податком при складанні Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Бескидевича С.А., який зазначив, що ДФС України не має повноважень визначати, яка НГО діє у 2019 році. З цього питання слід звертатись до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Дроговоз Ю.С., Наумова С.М., Шумського О.О., які озвучили спірні положення методології визначення бази оподаткування Єдиним податком 4 групи у 2019 році.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозицію звернутись до ДФС України з запитом щодо порядку визначення бази оподаткування єдиним податком (4 група) у 2019 році.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

звернутись до ДФС України з запитом щодо порядку визначення бази оподаткування єдиним податком (4 група) у 2019 році.

 

 

З питання 2.2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Бескидевича С.А., який повідомив, що ДФС підготовлені та направлені до Міністерства фінансів України проекти нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», зокрема щодо нових правил адміністрування акцизного податку. Підготовлені документи найближчим часом будуть оприлюднені для обговорення та врахування зауважень платників податків в рамках регуляторної політики.

Потопальську Т.В., яка озвучила питання, що виникають у платників податків у зв’язку із прийняттям змін до ПКУ щодо адміністрування акцизного податку, а саме:

зміна визначень «платник акцизного податку», «акцизний склад» та збільшення витрат платників податку на придбання обладнання для акцизних складів;

запровадження ліцензування операцій з пальним, зокрема, зберігання пального;

сумніви у технічній спроможності контролюючого органу забезпечити щоденну роботу Системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та реєстрацію акцизних накладних «день в день»;

збільшення кількості штрафних санкцій.

Бричка О.С., який зазначив, що підприємства хімічної промисловості зараз звільнені від сплати акцизного податку, але на них поширюється загальний порядок адміністрування акцизного податку.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозицію:

прийняти інформацію до відома;

долучитись до підготовки підзаконних актів та роз’яснень ДФС України щодо адміністрування акцизного податку;

делегувати Потопальську Т.В. для роботи спільно з представниками ДФС України по підготовці нормативних актів та роз’яснень з питань адміністрування акцизного податку.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

прийняти інформацію до відома;

долучитись до підготовки підзаконних актів та роз’яснень ДФС України щодо адміністрування акцизного податку;

делегувати Потопальську Т.В. для роботи спільно з представниками ДФС України по підготовці нормативних актів та роз’яснень з питань адміністрування акцизного податку.

 

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Антоненко І.Л., яка повідомила про статистику розгляду скарг платників податків на рішення податкових органів у 2018 році.

Шевцову Т.С., яка сказала про доцільність включення до складу Комісії з розгляду спірних питань при ДФС України представника Податкового комітету Громадської ради при ДФС України.

Нараєвську І.Л., Потопальську Т.В., Антоненко І.Л., які сказали про правове та технічне забезпечення виконання податковими органами рішень судів на користь платників податків.

Шевцову Т.С., яка за результатами обговорення внесла пропозиції:

взяти до уваги інформацію про результати розгляду скарг платників податків;

звернутись до керівництва ДФС України з проханням включити
Шевцову Т.С. до складу Комісії з розгляду спірних питань при ДФС України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

взяти до уваги інформацію про результати розгляду скарг платників податків;

звернутись до керівництва ДФС України з проханням включити

Шевцову Т.С. до складу Комісії з розгляду спірних питань при ДФС України.

 

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Перепелицю В.В., який розповів про позицію Української федерації убезпечення (Далі - УФУ) щодо необхідності скасування змін до Податкового кодексу України, внесених Законом України №2628-УІІІ від 23.11.2018, про оподаткування податком на прибуток частини витрат страховика на виплату винагород страховим посередникам, як таких, що призведуть до збільшення адміністративних витрат страховиків, зменшення фінансового результату до оподаткування і, як наслідок, недоотримання податку на прибуток. УФУ підготувала відповідний проект закону про внесення змін до ПКУ.

Шевцову Т.С., яка запропонувала звернутись до Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ з листом на підтримку позиції УФУ.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

звернутись до Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ з листом на підтримку позиції УФУ.

 

З питання 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ: 

Дроговоз Ю.С., яка запропонувала обрати головою Податкового комітету Громадської ради при ДФС Шевцову Т.С.

Красовського О.О., який запропонував обрати головою Податкового комітету Громадської ради при ДФС Дроговоз Ю.С. Оскільки членами Комітету було висунуто дві кандидатури, запропонував обрати голову Податкового комітету Громадської ради при ДФС шляхом рейтингового голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за Шевцову Т.С.

„за” – 32;

„проти” – 0;

„утрималися” – 2 

 

за Дроговоз Ю.С.:

„за” – 12;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Податкового комітету Громадської ради при ДФС
Шевцову Т.С.

 

СЛУХАЛИ: 

Дроговоз Ю.С., яка запропонувала обрати заступником голови Податкового комітету Громадської ради при ДФС Потопальську Т.В. Запросила присутніх надавати пропозиції. Оскільки інших пропозицій не надійшло, поставила на голосування кандидатуру Потопальської Т.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступником голови Податкового комітету Громадської ради при ДФС Потопальську Т.В.

 

СЛУХАЛИ: 

Шевцову Т.С., яка запропонувала обрати секретарем Податкового комітету Громадської ради при ДФС Проніну В.І. Запросила присутніх надавати пропозиції. Оскільки інших пропозицій не надійшло, поставила на голосування кандидатуру Проніної В.І.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Податкового комітету Громадської ради при ДФС Проніну В.І.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував обрати уповноваженим представником Податкового комітету Громадської ради при ДФС у Правління Громадської ради при ДФС Проніну В.І.

Дроговоз Ю.С., яка запросила присутніх надавати пропозиції. Оскільки інших пропозицій не надійшло поставила на голосування кандидатуру Проніної В.І.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 41;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати уповноваженим представником Податкового комітету Громадської ради при ДФС у Правлінні Громадської ради при ДФС
Проніну В.І.

 

СЛУХАЛИ: 

Шевцову Т.С., яка підбила підсумки та закрила засідання Комітету.

 

Голова Податкового комітету
Громадської ради при ДФС                                                                  Т.С. Шевцова

 

 

Секретар Податкового комітету
Громадської ради при ДФС                                                                  В.І. Проніна

 

 

Додаток до

Протоколу № 1 засідання

Податкового комітету Громадської ради
 при Державній фіскальній службі України

 

 

Список присутніх (зареєстрованих)

від інститутів громадянського суспільства:

 

 1. Артемчук Н.О.

2. Базилевич Ю.О.

3. Благодир О.С. (за довіреністю Циганок Ю.В.)

4. Богданова О.С. (за довіреністю Смердов В.Ю.)

5. Бричко О.С.

6. Волощук Л.В.

7. Годовська Т.Б.

8. Грищишин Л.М. (за довіреністю Копич О.П.)

9. Демчик О.І. (за довіреністю Яцишин У.М.)

10. Дроговоз Ю.С.

11. Єфімчук О.М.

12. Жукова О.В.

13. Зацерковна Т.М.

14. Зеленецька Н.С.

15. Калінчук Л.А.

16. Карпик О.А.

17. Крамаренко К.В.

18. Красовський О.О.

19. Кривошеєв С.С.

20. Липовський В.В.

21. Мельничук Б.В.

22. Мніщенко В.М.

23. Нараєвська І.Л.

24. Наумов С.М.

25. Нетудихата В.В. (за довіреністю Кульченко В.П.)

26. Оджиковський В.О.

27. Олексієнко Д.В.

28. Онищенко Л.А.

29. Опалько Л.В.

30. Остапенко Л.В.

31. Перепелиця В.В.

32. Плигун Н.М.

33. Попівняк О.І.

34. Потопальська Т.В.

35. Проніна В.І.

36. Усенко А.І.

37. Хотенко О.А.

38. Циганок Ю.В.

39. Ченцов Д.А.

40. Шевкун Т.В.

41. Шевцова Т.С.

 

Запрошені:

Згурьева О.А. (ГС «Бізнес Хелп»)

Ясмоловський Д.Ю. (ГС «Бізнес Хелп»)