Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 16.01.2024 № 19 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297" (із змінами і доповненнями)

, опубліковано 01 березня 2024 о 16:17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2024                      м. Київ                       № 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2024 р. за № 164/41509

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2024 року № 51

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення ефективної організації роботи під час розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2020 року за № 969/35252, слова "в засобах масової інформації" замінити словами "у медіа".

2. Внести до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2020 року за № 969/35252, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу I слова "в засобах масової інформації" замінити словами "у медіа";

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці другому слова "надійшла до ДПС" замінити словами "надійшла до органів ДПС";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі отримання звернень громадян (крім заяв і скарг громадян, на порядок розгляду яких згідно зі статтею 12 Закону не поширюється дія Закону) на загальну електронну поштову адресу органу ДПС, офіційні електронні поштові адреси керівництва органів ДПС та керівників самостійних структурних підрозділів ДПС такі звернення перенаправляються на електронну поштову адресу, створену в органах ДПС відповідно до Закону, для попереднього опрацювання та реєстрації у СЕД підрозділом з роботи зі зверненнями громадян.";

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2024 р. № 51)

абзац п'ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

""ЗВГ_Особистий прийом" - звернення отримано під час запису на особистий прийом.";

3) у пункті 12 розділу III:

доповнити абзац другий новим реченням такого змісту: "Також у відповіді зазначаються посилання на дати та реєстраційні індекси документів, надісланих від інших органів державної влади, якими пересилаються звернення громадян.";

(абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2024 р. № 51)

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідь може надаватися одним листом на декілька звернень громадянина.";

4) у розділі VII:

доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:

"За рішенням керівництва органів ДПС особистий прийом громадян може бути призупинено на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.";

доповнити пункт 11 після абзацу сьомого абзацом восьмим такого змісту:

"питання, порушене громадянином, не належить до компетенції ДПС та її територіальних органів.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати абзацами дев'ятим, десятим відповідно.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр                                                                     Сергій МАРЧЕНКО