Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Опис API Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет»

API – прикладний програмний інтерфейс.

Інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;

Кабінет – доопрацьований ІТС «Електронний кабінет» у вигляді електронного сервісу забезпечення взаємодії органів державної фіскальної служби та платників податків та системи публікації даних в мережі Інтернет;

Вихідна інформація – інформація, отримана в результаті виконання функцій ІТС;

Вхідна інформація – інформація, що надходить до ІТС у вигляді документів, повідомлень сигналів та є необхідною для виконання функцій ІТС;

Дані – інформація, подана у формалізованому вигляді, придатному для пересилання, інтерпретування чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами;

1. Опис REST API

1.1. Загальна інформація

API або прикладний програмний інтерфейс (англ. Application Programming Interface,) - це набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення. У ІТС «Електронний кабінет» за допомогою АРІ забезпечується взаємодія з Кабінетом різноманітного існуючого програмного забезпечення щодо подання звітності та забезпечення документообігу між ДФС і іншими органами влади, наприклад Міністерством юстиції України.

 

1.2. Взаємодія через програмний інтерфейс REST АРІ

REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передача репрезентативного стану») — підхід до архітектури мережевих протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів.

Дані передаються у вигляді стандартного формату JSON (до якого вкладено зашифрований Base64 XML документ). REST протокол підтримує кешування, не залежить від мережевого прошарку та не зберігає інформацію про стан між парами «запит-відповідь». Такий підхід забезпечує масштабовність системи і дозволяє їй еволюціонувати з новими вимогами.

Робота АРІ Кабінету організована наступним чином:

Розташування у мережі Internet:

Вузол: cabinet.sfs.gov.ua

Основной шлях: /cabinet/public/api/exchange

Повний шлях: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/public/api/exchange/

Використані теги:

• report-controller: Report Controller

1.2.1. Надсилання звіту за допомогою REST АРІ

Метод, що використовується: POST.

Додатковий шлях (додається до основного або повного шляху): /report

Використані теги:

• report-controller: incomingReport

Параметри:

 

Тип

 

Ім'я

 

Опис

Обов'язковість

Схема

 

За замовчанням

BodyПараметр

list

list

true

InReportDao

array

 

 

Відповіді:

HTTP код

 

Опис

Схема

200

OK

ReturnReport

201

Created

No Content

401

Unauthorized

No Content

403

Forbidden

No Content

404

Not Found

No Content

 

Приймає - application/json

Повертає - json за тим же шляхом

 

1.2.2. Надсилання архіву зі звітами (пакету) за допомогою REST АРІ

 

Метод, що використовується: POST

Додатковий шлях (додається до основного): /reportzip

Використані теги:

• report-controller: incomingReportZip

Параметри:

 

Тип

 

Ім'я

 

Опис

Обов'язковість

Схема

 

За замовчанням

BodyПараметр

zipBase64

zipBase64

true

InReportDao

array

 

 

Відповіді:

HTTP код

 

Опис

Схема

200

OK

ReturnReport

201

Created

No Content

401

Unauthorized

No Content

403

Forbidden

No Content

404

Not Found

No Content

Приймає - application/json

Повертає - application/json

 

1.2.3. Отримання квитанцій за допомогою REST АРІ

Метод, що використовується: POST

Додатковий шлях (додається до основного): /kvt_by_id

Використані теги:

• report-controller: ІncomingReport

Параметри:

 

Тип

 

Ім'я

 

Опис

Обов'язковість

Схема

 

За замовчанням

BodyПараметр

encryptedId

encryptedId

true

string

 

 

Відповіді:

HTTP код

 

Опис

Схема

200

OK

ReturnReport

201

Created

No Content

401

Unauthorized

No Content

403

Forbidden

No Content

404

Not Found

No Content

Приймає -• application/json

Повертає - json за тим же шляхом

 

1.2.4. Визначення

 

InReportDao

Ім’я

Опис

Обов’язковість

Схема

За замовчанням

contentBase64

зміст

false

string

 

fname

назва файлу

false

string

 

 

ReturnKvt

Ім’я

Опис

Обов’язковість

Схема

За замовчанням

finalKvt

ознака

false

integer (int32)

 

kvtBase64

зміст

false

string

 

kvtFname

назва файлу квитанції

false

string

 

numKvt

Номер квитанції

false

integer (int32)

 

status

статус

false

integer (int32)

 

 

ReturnReport

Ім’я

Опис

Обов’язковість

Схема

За замовчанням

id

ідентифікатор

false

integer (int64)

 

kvt1Base64

зміст

false

string

 

kvt1Fname

назва файлу квитанції

false

string

 

kvtList

перелік квитанцій

false

ReturnKvt array

 

message

сповіщення

false

string

 

status

статус

false

enum (OK, ERROR,

ERROR_DECRYPT,

ERROR_STRUCT_R

EPORT,

ERROR_LINKED_D

OCS, ERROR_DB,

ERROR_SERTIF_O

RG,

ERROR_SERTIF,

ERROR_XSD,

NOT_KVT)