Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

До уваги платників, які здійснюють передачу пального на потреби Збройних сил України та іншим військовим формуванням, а також відображення операцій з втрати пального

опубліковано 11 березня 2022 о 15:38

Відповідно до норм Податкового кодексу України (підпункт 14.1.6 пункту 14.1 статті 14) не є розпорядниками акцизного складу та відповідно платниками акцизного податку з реалізації пального суб’єкти господарювання, які зберігають пальне з метою його використання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки за умови не здійснення операцій з реалізації іншим особам, а також того, що:

приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) – власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів;

або

приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії).

Такі суб’єкти господарювання повинні отримати лише ліцензію на зберігання пального відповідно до статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а у разі здійснення такими суб’єктами оптової або роздрібної торгівлі  пальним без отримання відповідної ліцензії на право її проведення вважатиметься безліцензійною діяльністю, за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу.

Разом з тим, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні запроваджено воєнний стан.

Торгово-промисловою палатою України повідомлено про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), яке розміщено на офіційному сайті https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022, а також сторінці у фейсбуці https://www.facebook.com/1780981079/posts/10216868915793444/?d=n.

Положеннями пункту 69.5 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом від 03.03.2022 р №2118–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та  інших законодавчих актів України  щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану», який набрав чинності 07.03.2022р. (далі Закон № 2118–IX), передбачено, зокрема, що операції з добровільної передачі або відчуження товарів, у тому числі підакцизних, на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного  відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Враховуючи зазначене, в умовах настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – протягом дії воєнного стану на території України, операції з безоплатної передачі пального на потреби Збройних сил Українита іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, не є операціями з реалізації такого пального у суб’єктів господарювання, які отримували таке пальне  виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, і відповідно при здійсненні таких операцій у суб’єктів господарювання, які не є платниками з реалізації пального,не виникатимуть обов’язки:

отримувати ліцензію на право здійснення оптової або роздрібної  торгівлі  пальним;

реєструватися платниками акцизного податку та реєструвати акцизні склади;

враховувати обсяги пального, безоплатно переданого на зазначені потреби, при обрахунку обсягів, які суб’єкти господарювання мають право отримати протягом року на зберігання з метою використання виключно для потреб власного споживання (1000 кубічних метрів та платників єдиного податку четвертої групи –10000 кубічних метрів).

Суб'єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, зобов’язані скласти акцизну накладну на операції з безоплатної передачі пального на потреби Збройних сил Українита іншим військовим формуванням (у тому числі передачі пального відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»)  для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації як на операції з передачі (фізичного переміщення) пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання (код операції для складання в одному примірнику 6). При цьому обов'язок отримання додатково ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі для здійснення таких операцій не виникає.

У випадку, якщо пальневтрачене, зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин,відповідно до підпункту 216.3 статті 216 Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального,   зобов’язані скласти акцизну накладну на такі операції (код операції для складання в одному примірнику 2).

Відповідно до пункту 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом №2118–IX, у випадку відсутності у платника податків під час дії воєнного стану можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового,такий обов’язок підлягає виконанню протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Відповідно до поданих платниками податків електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового відповідно до пункту 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, контролюючим органом буде здійснено автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового за період дії правового режиму воєнного стану.

Що стосується відображення суб’єктами господарювання операцій із втрати пального внаслідок військової агресії Російської Федерації, то такі операції підлягають відображенню на підставі первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням положень статті 231 Кодексу (на обсяги пального, зокрема, зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин платниками акцизного податку з реалізації пального складаються також акцизні накладні на обсяги втраченого пального, які підлягають подальшій реєстрації після завершення дії воєнного стану).

 

Слава Україні!