Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 лютого 2022 року № 58

опубліковано 18 березня 2022 о 16:30

Державна податкова служба України інформує,що 15 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10 лютого 2022 року № 58 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2022 року за № 265/37601 (далі – Наказ № 58).

Цей наказ виданий з метою реалізації положень Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі – Закон № 1914), які набрали чинності 1 січня 2022 року.

Які зміни передбачені Наказом № 58?

1. Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897,доповнено новим рядком 06.2МПЗ «Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання» та відповідно новим додатком МПЗ, в якому платниками податку – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь,здійснюватиметься,відповідно до пункту 141.9 статті 141 Податкового кодексу України (далі − Кодекс), розрахунок загального мінімального податкового зобов’язаннята різниці між сумою такого зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.У заголовній частині Декларації також передбачено окрему особливу відмітку–«платника податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання».

Звертаємо увагу, що розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання та заповнення додатку МПЗ має вперше здійснюватися за результатами звітного 2022 року.

Довідково: Згідно зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», зокрема, пунктом 69.15 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу відтерміновано податкові (звітні) роки нарахування та сплату загального мінімального податкового зобов’язання (за 2022 та 2023 роки) за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди за переліком територій, визначених Урядом.

2. У Декларації уточнено редакцію рядків 35-37 щодо доповнення їх посиланням на пункт 57 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, яким відповідно до Закону № 1914 запроваджено тимчасове, до 1 січня 2027 року звільнення від оподаткування прибутку сільськогосподарськихтоваровиробників, що здійснюють діяльність з розведення та вирощування свійської птиці (крім курей), перепелів та страусів, виробництва м’яса свійської птиці та реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (крім м’яса курей) за умови цільового використання вивільнених коштів.

У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний нарахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з суми використаних не за призначенням вивільнених коштів, штрафні санкції та пеню відповідно до норм Кодексу.

Такі податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення та відображаються у відповідних рядках 35-37 Декларації.

3. Додаток РІ до Декларації доповнено новими рядками 4.1.22, 4.1.23, 4.2.24 та 4.2.25, в яких виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом зможуть,відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу,відобразити відповідні різниці щодо збільшення та зменшення фінансового результату до оподаткування на вартість поставленої електричної енергії, за яку такі виробники електричної енергії не отримали оплату на кінець звітного періоду (застосувати «касовий метод» визначення податкових зобов’язань).Ці різниці застосовуються тимчасово, в період з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року.

Враховуючи, що зміни, внесені Наказом № 58, вперше застосовуватимуться при поданні Декларації за звітний період – півріччя 2022 року, платник податків при поданні Декларації за звітний період – перший квартал 2022 року зможе відобразити ці нові різниці, визначені пунктом 58 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, у будь-яких рядкахпідрозділу «Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України» розділу 4 «Інші різниці» додатка РІ до Декларації, якими передбачено, відповідно, зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування і які не застосовуються платником податків для відображення інших різниць. Також слід буде проставити позначку (х) у спеціальному полі декларації (графа «Наявність доповнення») та зазначити коди використаних рядків додатка РІ до Декларації та посилання на відповідні норми Кодексу – «пункт 58підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України» у графі «Зміст доповнення». При цьому подавати інші доповнення до декларації з цієї підстави не потрібно.

4. Додаток РІ до Декларації також доповнено новим рядком 3.1.10.1, який передбачений для збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до підпункту 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Кодексу на суму безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) пов’язаним особам, які були збитковими в минулому році.

Платники, які надавали таку безповоротну фінансову допомогу у першому кварталі 2022 року при поданні Декларації за такий звітний (податковий) період відображають зазначені суми у будь-якому рядку розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)» додатка РІ до Декларації, який не застосовується платником для відображення інших різниць, та проставляють позначку (х) у спеціальному полі декларації (графа «Наявність доповнення») із зазначенням коду використаного рядка додатка РІ до Декларації та посилання на відповідну норму Кодексу – «абзац перший підпункту 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України» у графі «Зміст доповнення». При цьому подавати інші доповнення до декларації з цієї підстави не потрібно.

5. Наказом № 58 визнано такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 1999 року № 155 «Про затвердження Порядку обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за № 327/3620;

наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1529/20267;

наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2012 року № 1032 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1741/22053.

Починаючи з якого звітного періоду необхідно подавати Декларацію за оновленою формою (з урахуванням змін внесених Наказом № 58)?

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, Декларацію за оновленою формою (з урахуванням змін внесених Наказом № 58) платники податків мали б подавати, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2022 року.


Слава Україні!