Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів у 2020 році

, опубліковано 12 лютого 2020 о 17:18

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Плата) відсутня у переліку загальнодержавних, місцевих податків та зборів визначених ст.ст. 9 та 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Законодавство, яким передбачено справляння платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів:

1. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Інструкція), затвердженої спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та ДПА України від 24.12.1999 № 167/156/299/300/650, зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2000 за № 17/4238.

2.  Порядок справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 449 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №449).

3. Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-111 «Про тваринний світ».

4. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ ”Про охорону навколишнього природного середовища”.

Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Збір) – це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5 відсотків вартості квоти, щоквартальний збір за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів (абз.2 п. 5 Порядку №449).

 

Довідково: Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 482 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 449” (далі – Постанова № 482) внесено зміни до Постанови № 449 та Порядку № 449, які набрали чинності з 20 травня 2011 року, зокрема, змінено назву платежу і замість плати він став збором за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

До 19 травня 2011 року (включно) застосовуються нормативи плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджені Постановою № 449, а з 20 травня 2011 року діють нові розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджені Постановою № 482.


Звертаємо увагу! З метою правильності визначення задекларованих платниками зобов’язань з Збору та достовірного відображення нарахувань у інтегрованій картці платника податків, а також враховуючи, що Розрахунок затверджено у 2000 році і в ньому відсутня строка (колонка) «нарахування з початку року за попередній звітний період», а зазначено лише колонку «нараховано за звітний період, грн.», то платникам необхідно подавати звітність за квартал, а не з початку року, тобто поквартально, а не наростаючим підсумком.

Отже, основні аспекти, які повинні знати платники збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів:

 

Інформаційна пам’ятка для платника

збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

Платники

Платниками збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів є підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення за наявності дозволів.

Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів не справляється з (п.4 Порядку №449):

- користувачів, які використовують рибні та інші водні живі ресурси для подальшого відтворення, в тому числі штучного,інтродукції, акліматизації та реакліматизації, а також тих, що здійснюють вилучення рибних та інших водних живих ресурсів під час проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних та інших ловів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю та поліпшенням довкілля, а також ловів, пов'язаних з проведенням дослідно-конструкторських робіт із створення нових конструкцій знарядь лову;

- спеціальних господарств, що займаються розведенням т а вирощуванням рибних та інших водних живих ресурсів у переданих їму користування водних об'єктах.

Довідково: Статтею 38 Закону України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ ”Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами та доповненнями встановлено, що в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

До спеціального використання належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з природного середовища (п. 2 Порядку №449).

Спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами за наявності дозволів та за відповідний збір (п. 3 Порядку №449).

Подання звітності

Користувач зобов’язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок за встановленою формою згідно з додатком. Один примірник розрахунку подається державному податковому органу за місцем реєстрації користувача як суб’єкта господарської діяльності, другий - органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом (п. 2.2 Інструкції).

Форму Розрахунку затверджено додатком до пункту 2.2 Інструкції.

РОЗРАХУНОК платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (Завантажити)

Розмір збору

Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об’єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України (згідно з частиною п’ятою статті 18 Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894-111 «Про тваринний світ»).

Розмір збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів збору, визначених Кабінетом Міністрів України, і квоти вилову.

Розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів затверджено постановою КМУ від 06.04.1998р. №449 (зі змінами та доповненнями).

Після отримання квоти користувач перераховує збір до бюджету авансовим платежем у розмірі 5 відс. від вартості квоти.

Квоти визначаються Державним агентством рибного господарства шляхом поділу ліміту на частки між користувачами.

У разі спеціального використання рибних та інших водних живих ресурсів, для яких не встановлено ліміти (квоти) на їх спеціальне використання, а також коли вилов зазначених ресурсів здійснюється без квотування в межах загального ліміту, розмір збору обчислюється на основі нормативів збору та фактичних обсягів вилову у звітному періоді.

Порядок сплати збору

Збір справляється щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом (п. 2.6 розд. 2 Інструкції) до місцевого бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 13070200 «Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів» відповідно до бюджетної класифікації, визначеної наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

 -Довідково: бюджетні рахунки для сплати податків, зокрема збору за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів розміщено на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Де дізнатися більше про збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

1. Офіційний вебпортал ДПС - Головна / Податки, збори, платежі / Загальнодержавні збори / Плата за використання інших природних ресурсів - https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-zbori-/plata-za-vikoristannya-inshi/.

2. Законодавство:

Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі – Інструкція), затвердженої спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та ДПА України від 24.12.1999 № 167/156/299/300/650, зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2000 за № 17/4238 - ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (Завантажити).

Порядок справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 449 із змінами та доповненнями.

3. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) - http://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

(обрати категорію 133 «Інші збори (плата, внески), не встановлені Податковим кодексом України як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов’язкові платежі»);

4. Контакт-центр – т. 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі). Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до Контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44-454-16-13.

 

Граничні терміни подання Розрахунку та сплати платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів у 2020 році:

Податковий (звітний) квартал

Останній день подання Розрахунку (включно)

Останній день сплати збору (включно)

 ІV квартал 2019 року

20 січня 2020 року

24 січня 2020 року

 I квартал 2020 року

17 квітня 2020 року

24 квітня 2020 року

 ІІ квартал 2020 року

20 липня 2020 року

24 липня 2020 року

 ІІІ квартал 2020 року

20 жовтня 2020 року

23 жовтня 2020 року

ІV квартал 2020 року

20 січня 2021 року

25 січня 2021 року