Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо порядку подання декларації акцизного податку за новою формою за серпень 2022 року

опубліковано 08 вересня 2022 о 17:48

Декларації акцизного податку за новою формою за серпень 2022 року мають бути подані в терміни не пізніше 20 вересня поточного року.

Нагадуємо, що 12.07.2022 за № 763/38099 Міністерством юстиції зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2022 № 151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі - наказ № 151).

Пунктом 3 наказу № 151 визначено, що він  набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.07.2022 наказ № 151 опубліковано в Офіційному віснику України №56.

Метою прийняття наказу № 151 є приведення положень декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841), у відповідність до положень законів України  від 30.11.2021-IX № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі – Закон № 1914) від 15.02.2022 № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», від 01.04.2022 № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2173) щодо:

перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який сплачується ритейлом;

удосконалення, починаючи з 2022 року, механізму припинення накопичення залишків тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну за зниженими ставками шляхом впровадження оподаткування із застосуванням коефіцієнта 1,5 обсягів реалізації тютюнових виробів, які перевищують середньомісячні обсяги перед підвищенням ставки податку;

встановлення, що зіпсовані, знищені товари, або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання – з метою оподаткування 5% акцизним податком з роздрібного продажу;

запровадження на 2022 рік касового методу визначення податкових зобов’язань для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», а з квітня 2022 року на усіх виробників електричної енергії розповсюджено визначення податкових зобов’язань за касовим методом.

У зв’язку з цим Державна податкова служба України повідомляє.

Згідно з абзацом другим п.46.6 ст.46 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Відповідно до п.49.21 ст.49 Кодексу платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 Кодексу), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

Тобто декларацію акцизного податку за новою формою, затвердженою наказом № 151, платники податку, визначені п.223.2 ст. 223 з урахуванням положень  п.49.21 ст.49 Кодексу, подають до контролюючого органу за місцем реєстрації за серпень 2022 року в терміни не пізніше 20 вересня поточного року.

При цьому, платникам акцизного податку необхідно здійснювати декларування податкових зобов’язань таким чином.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)

Оскільки з 01 травня 2022 року виробники та імпортери є платниками 5 відс. акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені з 01 квітня 2022 року та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з 01 січня 2022 року, то, починаючи з 01 травня 2022 року слід дотримуватися рекомендацій, зазначених у листі ДПС від 08.06.2022 № 4820/7/99-00-21-03-03-07, який було надіслано Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідковому департаменту ДПС.

Звертаємо увагу, що за серпень 2022 року виробники та імпортери - платники 5 відс. акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені з 01 квітня 2022 року та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з 01 січня 2022 року, подають до контролюючого органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку, затверджену наказом МФУ від 23.01.2015 №14 (із змінами, внесеними наказом № 151) (далі – Декларація) з заповненням додатку 61 та розділу Д, чітко дотримуючись розділу IV Порядку заповнення Декларації.    

Акцизний податок з реалізації тютюнових виробів із застосуванням коефіцієнта 1,5 у разі перевищення 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку тютюнових виробів за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби

Платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) заповнюється розділ Б Декларації «Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)» та відповідні додатки до нього.

Для розрахунку акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну із застосуванням коефіцієнта 1,5 у разі перевищення 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку тютюнових виробів за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби заповнюються Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» та Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» Декларації.

Зазначаємо, що детальний опис порядку заповнення додатків Д1 та Д2 Декларації в частині визначення податкових зобов’язань акцизного податку у разі перевищення 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби передбачено в розділі V Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку.

Так, акцизний податок із застосуванням коефіцієнта 1,5 з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну розраховується:

для підприємств-виробників – з обсягів реалізації на внутрішньому ринку в кожному звітному місяці (жовтень, листопад, грудень 2022 року), які перевищують 115 відсотків середньомісячного обсягу такої реалізації за січень-вересень 2022 року;

для імпортерів – з обсягів ввезення на митну територію України імпортером в кожному звітному місяці (жовтень, листопад, грудень 2022 року), які перевищують 115 відсотків середньомісячного обсягу ввезення таким імпортером за січень-вересень 2022 року. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який сплачується суб’єктами роздрібної торгівлі (з алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які виготовлені до 01 квітня 2022 року) (розділ Д декларації акцизного податку, додаток 6)

Відповідно до п. 40 підрозділу 5 розділу XX Кодексу тимчасово, до 1 січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року.

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого п. п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зіпсовані, знищені товари або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено таким суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з п.п. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 Кодексу під час перевірки контролюючим органом), вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Ця норма не застосовується до випадків, передбачених п. 216.3 ст. 216 Кодексу (товар втрачено за форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим, або з причини, пов’язаної з природним результатом).

Податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у разі виявлення платником втрат (нестач), зазначених у абзаці дев’ятнадцятому п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, виникають у такого платника податку з дати складення відповідного документа, що засвідчує такі факти (п. 216.9 ст. 216 Кодексу).

Розрахунок податкових зобов’язань здійснюється платником податку у додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарі» до декларації акцизного податку.

При складанні додатка 6 до декларації акцизного податку за звітний період, у якому складено документ, що засвідчує факт зіпсування, знищення товарів або не підтвердження наявності чи місцезнаходження товарів (нестача), з метою оподаткування вартість такого товару (товару за яким виявлено нестачу) додається до вартості відповідного підакцизного товару, який реалізовано у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування. Наприклад, за результатами інвентаризації у магазині виявлено нестачу 10 пляшок пива на суму 225 гривень. Відповідні документи за результатами інвентаризації складено у січні місяці. Отже, зазначена нестача товару (пива) відображається у декларації, яка складається платником податку за січень місяць. Вартість пива 2250 грн, нестача якого виявлена, додається у додатку 6 до вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у звітному періоді у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування (гр. 3) по рядку 1.3 «Пиво».

Акцизний податок з електричної енергії (розділ Е декларації акцизного податку, додаток 7)

Пунктом 38 підрозділу 5 розділу XX Кодексу для платників податку, визначених у п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу, що є виробниками електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – виробники електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки), датою виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії визначено:

тимчасово з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно – дата  зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію;

з 01 січня 2023 року – дата підписання акта приймання-передачі електроенергії згідно з п. 216.10 ст. 216 Кодексу (для електричної енергії, реалізованої починаючи з 01 січня 2023 року) та дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсації (для електричної енергії, реалізованої у період з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно).

Відповідно до додатка 1 до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 року № 859), до виробників електричної енергії., на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, належать відповідні платники податку.

Такі платники податку у порядку, встановленому п. 49.21 ст. 49, ст. 223 Кодексу, у складі декларації акцизного податку подають до контролюючих органів розділ Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії», додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» та додаток 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою»  (за необхідності).

У додатку 7 виробники електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки, відображають оподатковувані операції окремими рядками відповідно до періоду виникнення податкових зобов’язань:

оподатковувані операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до п. 216.10 ст. 216 розділу VI Кодексу;

оподатковувані операції з реалізації електричної енергії, виробленої у 2022 році виробником електричної енергії, в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до п. 38 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу.

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з реалізації електричної енергії виробникам електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки, необхідно подавати додаток 7 до декларації акцизного податку.

Додаток 7 до декларації акцизного податку містить два розділи:

у розділі І відображаються операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою датою виникнення податкових зобов’язань є дата підписання акта прийому-передачі електроенергії (п. 216.10 ст. 216 розділу VI Кодексу);

у розділі ІІ відображаються операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за якою датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію. У графі 5 цього розділу зазначаються суми попередньої оплати (аванс), інших видів компенсації, що одержані у звітних періодах до 01 січня 2022 року та за якою на останній день відповідного звітного періоду  не виконанні зобов’язання з постачання електроенергії.

Із набуттям 16 квітня 2022 року чинності Закону України № 2173-ІХ «касовий метод» визначення податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку окрім виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії розповсюджено на усіх виробників електричної енергії.

А саме слід враховувати положення пункту 381 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу, яким тимчасово, з 1 березня 2022 року  до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, датою виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію, з урахуванням дати набрання чинності року Закону України № 2173-ІХ норма діє, починаючи  зі звітного періоду  квітень 2022 року.

У подальшому, по закінченню тимчасової дії наведених вище норм передбачено, що для усіх виробників електричної енергії:

з першого податкового періоду, наступного за періодом припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України – дата складання документа, що засвідчує факт постачання електричної енергії згідно з пунктом 216.10 статті 216 цього Кодексу (для електричної енергії, реалізованої починаючи з першого податкового періоду, наступного за періодом припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України) та дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсації (для електричної енергії, реалізованої у період з квітня 2022 року по останній податковий період в якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан на території України включно).

Крім цього, для усіх виробників електричної енергії змінено дату виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електричної енергії. Такою датою становлено дату складення документа, що засвідчує факт постачання електричної енергії, тоді як раніше це була дата підписання акту прийому-передачі електроенергії. Така норма діятиме і після закінчення періоду воєнного, надзвичайного стану.

З огляду на дату набрання чинності Законом № 2173, з метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з реалізації електричної енергії, починаючи зі звітного періоду квітень-липень 2022 року до набрання чинності новою формою декларації виробники електричної енергії подають додаток 10 декларації акцизного податку, порядок заповнення якого наведеною у додатку 1 до листа ДПС від 02.02.2022 №209/99-00-21-03-03-07, розміщеного за посиланням: «Законодавство» – «Податки, збори, платежі» – «Загальнодержавні податки» – «Акцизний податок» – «Листи»).

З набранням чинності нової форми декларації за податковий період серпень 2022 року виробники електричної енергії подають до контролюючого органу за місцем реєстрації додаток 7 до декларації та розділ Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії», порядок заповнення якого було детально описано в додатку 1 до листа  ДПС від 02.02.2022 №209/99-00-21-03-03-07.

Звертаємо увагу, що оскільки виникнення податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з електроенергії передбачає наявність одночасно двох подій: зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або отриманих інших видів компенсацій та реалізація електричної енергії, як операції на митній території України, що передбачає відвантаження, у даному випадку відпуск, електричної енергії, то податкове зобов’язання визначається у тому звітному періоді, в якому відбулися:

зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або отриманих інших видів компенсацій, а реалізація – відпуск електричної енергії у попередніх звітних періодах дії пункту 381 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ;

реалізація – відпуск електричної енергії, а зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або отриманих інших видів компенсацій у попередніх звітних періодах;

одночасно зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або отриманих інших видів компенсацій та реалізація – відпуск електричної енергії.

Акцизний податок з пива (розділ А декларації акцизного податку, додаток 1)

Згідно із змінами до п.п. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 розділу VI Кодексу ставка акцизного податку на пиво змінюється з 2,78 гривні за 1 літр на 59,82 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту (з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік – 5 відс.). Відповідно до абзацу шостого п. 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1914 зміни до п.п. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої набрали чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01 березня 2022 року.

Платники акцизного податку – виробники (імпортери в частині маркованої продукції) пива у складі декларації акцизного податку подають до контролюючих органів розділ А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше», додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» та додаток 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою» (за необхідності).