Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Задання і функції

Основні завдання і функції Департаменту оподаткування юридичних осіб:

1. організація та контроль за своєчасністю подання податкової звітності, нарахування та сплати податків, зборів, платежів:

1.1. податку на додану вартість юридичними особами;

1.2. податку на прибуток підприємств;

1.3. частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність;

1.4. дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;

1.5. єдиного податку юридичними особами;

1.6. екологічного податку;

1.7. податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю);

1.8. збору за місця для паркування транспортних засобів;

1.9. туристичного збору;

1.10. рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

1.11. рентної плати за користування надрами;

1.12. рентної плати за спеціальне використання води;

1.13. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

1.14. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

1.15. збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

1.16. плата за спеціальне використання водних біоресурсів;

1.17. здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів;

2. організація проведення камеральних перевірок (у межах компетенції Департаменту);

3. застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків;

4. організація та контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

5. організація та контроль за дотриманням чинного законодавства в частині своєчасності і повноти нарахування та сплати ПДВ особами – нерезидентами;

6. організація та контроль за дотриманням законодавства при адмініструванні резидентів Дія Сіті - платників податку на особливих умовах

7. аналіз фінансової та податкової звітності платників податків;

8. організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами;

9. методологічне супроводження адміністрування платежів, закріплених за Департаментом;

10. підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та розробка проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДПС, а також подання Міністрові фінансів України на погодження позицій щодо проєктів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші ЦОВВ щодо:

екологічного податку, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитного транспортування трубопроводами аміаку територією України, рентної плати за користування надрами, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

місцевих податків і зборів;

11. надання консультацій з питань податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;

12. забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України.