Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Зміни щодо порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

, опубліковано 11 липня 2018 о 16:16

08 червня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2018 за № 498/31950 (далі – Наказ № 393).

Наказом № 393 внесені зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/263301, зі змінами (далі – Порядок).

Основні зміни, внесені Наказом № 393, полягають у наступному.

 

Щодо взяття на облік фізичної особи – члена фермерського господарства

Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесені зміни до статей 4, 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та встановлено, що:

платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

взяття на облік таких осіб здійснюється не пізніше робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

Пунктом 1 розділу III Порядку визначено, що взяття на облік платника єдиного внеску – члена фермерського господарства контролюючим органом здійснюється за місцем проживання у день отримання від платника заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ (додаток 2 до Порядку).

У заяві про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ зазначаються наступні відомості щодо члена фермерського господарства:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- найменування контролюючого органу, до якого подається заява;

- місце проживання;

- основний вид діяльності за КВЕД, який є одним із видів діяльності фермерського господарства, відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- податковий номер та найменування фермерського господарства

Заява за формою № 12-ЄСВ підписується членом фермерського господарства та Головою фермерського господарства.

Відповідно до пункту 4 розділу III Порядку встановлено, що у разі зміни прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

 

Щодо заміни повідомлення про взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755)

Згідно з пунктом 5 розділу III Порядку у разі внесення змін у дані, що вказуються у повідомлені за формою № 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку, тощо), повідомлення за формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.

Контролюючий орган протягом двох робочих днів після отримання такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.

У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.

 

Особливості обліку відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій

Відповідно до пункту 4 розділу VI Порядку якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, що відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, то таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску, і такий платник обліковується в контролюючому органі з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік».