Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС України від 17.02.2015 №5556/7/99-99-17-03-01-17 "Щодо добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"

опубліковано 22 лютого 2016 о 14:13

 

 ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.02.2016                                              №5556/7/99-99-17-03-01-17

 

 

                                                                               Головні управління

                                                                               ДФС в областях, м. Києві

 

Щодо добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2016 року Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року     № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), повідомляє таке.

З 01.01.2016 встановлено єдиний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на рівні 22 відс. для всіх платників єдиного внеску, у т.ч. для тих, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина п'ята статті 8 Закону   № 2464). 

Частиною 1 статті 10 Закону № 2464 визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, та передбачено одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону № 2464 з 01.01.2016 платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

члени фермерського господарства, особистого селянського господарства (одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності);

особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, – на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно із внесеними змінами, з 01.01.2016 фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої статті 10 Закону № 2464 виключено).

З огляду на викладене органи доходів і зборів зобов’язані в односторонньому порядку достроково розірвати укладені з фізичними особами-підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Договір), строк дії яких закінчується у 2016 році, з обов’язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого договору.

Причина розірвання Договору – розірвано контролюючим органом у зв’язку із виникненням обставин, що не відповідають визначеним        Законом № 2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дострокове розірвання Договору у зазначеному випадку не є підставою вважати Договір таким, умови якого не виконано. У подальшому така особа, у разі бажання, матиме право на укладення Договору, якщо буде належати до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

За заявами про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, поданими фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, Договори не укладаються.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені Договором, є грудень 2015 року.

Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до фіскальних органів обов’язкову звітність за 2015 рік, відображаючи у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Порядок), ставку відповідно до обраного виду страхування (36,6 відс., 36,21 відс., 38,11 відс.).

Сплачені суми єдиного внеску у зазначеному випадку поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту (пункт 8 розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953 (далі – Інструкція).        Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства до 01.01.2016 мали право на добровільну сплату єдиного внеску за такими видами соціального страхування:

 1) пенсійне страхування – 34,3 відс.;

 2) страхування на випадок безробіття – 0,5 відс.;

 3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності –           1,7 відс.;

 4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 1,61 відс.;

 5) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття – 34,8 відс.;

 6) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 36,5 відс.;

 7) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 36,41 відс.;

 8) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 38,11 відсотка.

З 01.01.2016 члени фермерського господарства, особистого селянського господарства мають право на добровільну сплату єдиного внеску одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

        З огляду на викладене Договори, строк дії яких закінчується у 2016 році, укладені з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства на:

 1) страхування на випадок безробіття – 0,5 відс.;

 2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,7 відс.;

 4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 1,61 відс.;

 5) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття – 34,8 відс.;

 6) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 36,5 відс.;

 7) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 36,41 відс.;.

органами доходів і зборів  в односторонньому порядку достроково розриваються, з обов’язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого Договору.

Причина розірвання Договору – розірвано контролюючим органом у зв’язку із виникненням обставин, що не відповідають визначеним Законом  № 2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дострокове розірвання Договору у зазначеному випадку не є підставою вважати Договір таким, умови якого не виконано. У подальшому така особа, у разі бажання, матиме право на укладення Договору, якщо буде належати до кола платників які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Громадяни України, які працюють за межами України, до 01.01.2016 мали право на добровільну участь за такими видами соціального страхування:

1) пенсійне страхування – 34,3 відс.;

2) страхування на випадок безробіття – 0,5 відс.;

3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,7 відс.;

4) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття – 34,8 відс.;

5) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 36,5 відсотка.

З 01.01.2016 зазначені громадяни мають право на добровільну сплату єдиного внеску виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

З огляду на викладене Договори, строк дії яких закінчується у  2016 році, укладені з громадянами України, які працюють за межами України на

1) страхування на випадок безробіття – 0,5 відс.;

2) на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,7 відс.;

 3) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття – 34,8 відс.;

 4) пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 36,5 відс.,    органами доходів і зборів в односторонньому порядку достроково розриваються, з обов’язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого Договору.

Причина розірвання Договору – розірвано контролюючим органом у зв’язку із виникненням обставин, що не відповідають визначеним Законом  № 2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дострокове розірвання Договору у зазначеному випадку не є підставою вважати Договір таким, умови якого не виконано. У подальшому така особа, у разі бажання, матиме право на укладення Договору відповідно до чинного законодавства.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені Договором, є грудень 2015 року.

Отже, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, з якими розірвано Договори у зв’язку зі зміною видів соціального страхування з 01.01.2016, на яке зазначені особи мають право, подають до фіскальних органів самі за себе протягом 30 календарних днів після розірвання Договору таблицю 1 звіту про суми добровільних внесків, передбачених Договором, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів за формою згідно з додатком 6 до Порядку.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання Договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту (пункт 8 розділу V Інструкції).

Договори, укладені у 2015 році на строк не менше одного року, строк дії яких припадає на 2016 рік, з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства, одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 38,11 відс. та з громадянами України, які працюють за межами України, на пенсійне страхування – 34,3 відс., залишаються діючими.

Відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 розділу 3 додатка 4 до Інструкції орган доходів і зборів в місячний строк з моменту виникнення змін повідомляє особу, з якою укладено Договір, про зміну показників, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 додатка 4 до Інструкції, а особа, з якою укладено Договір, сплачує його у новому розмірі на підставі Повідомлення про зміну показників (додається). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору. Новий Договір у цьому випадку не укладається.

Додатково повідомляємо, що фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, з якими розірвано Договори, продовжують сплачувати єдиний внесок на рахунки, що були передбачені такими Договорами.

 

Голова                                                                                      Р.М. Насіров