Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 11.01.2020 № 442/7/99-00-04-04-01-07 "Щодо справляння екологічного податку у 2020 році"

опубліковано 27 січня 2020 о 15:24

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

11.01.2020                                  № 442/7/99-00-04-04-01-07

 

ГУ ДПС в областях, м. Києві

Управлінням адміністрування податків з юридичних осіб

Офіс великих платників податків ДПС

 

Державна податкова служба України направляє для використання у роботі рекомендації щодо справляння у 2020 році екологічного податку (далі – Податок), в умовах дії Податкового кодексу України (далі – Кодекс). 

Порядок справляння Податку регламентується статтями 240-250 Розділу VІІІ Кодексу і у 2020 році не змінився.  

Статтею 250 Кодексу для Податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники Податку складають податкові декларації Податку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (далі – Декларація), та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії   строк – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

При цьому, до внесення змін до форми Декларації, слід врахувати пропозиції, які викладені у листах ДФС:

від 16.01.2019 № 1422/7/99-99-12-03-04-17, стосовно обов’язковості складання платниками Податку окремого  додатка  1  до  Декларації,  в  частині  

зобов’язань за викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (далі – Викиди двоокису вуглецю) за кодом 19011000;

від 26.04.2019 № 13932/7/99-99-12-03-04-17 щодо особливостей податкового адміністрування Податку за Викиди двоокису вуглецю з умовним прикладом розрахунку (обчислення) обсягів Викидів двоокису вуглецю.

Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:

45 відсотків екологічного податку – до загального фонду Державного бюджету України (крім Податку, що справляється за Викидів двоокису вуглецю, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; Податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);

55 відсотків – до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім Податку, що справляється за Викидів двоокису вуглецю та за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – 25 відсотків;

обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 відсотків;

бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 відсотків.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з Податку вважаються за:

 ІV квартал 2019 року – 10 лютого 2020 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2020 року;

 I квартал ц.р. – 12 травня та 20 травня 2020 року відповідно;

 ІІ квартал ц.р. – 10 серпня та 19 серпня 2020 року відповідно;

 ІІІ квартал ц.р. – 9 листопада та 19 листопада 2020 року відповідно;

 ІV квартал ц.р. – 9 лютого та 19 лютого 2021 року відповідно.

Зобов’язуємо довести цей лист для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам.

Інформацію, наведену у листі, використовувати при проведенні роз’яснювальної роботи з платниками Податку.

 

В. о. директора Департаменту

адміністрування податків                                 Лариса ДРЕВАЛЬ