Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Щодо ПДВ і нових кодів УКТ ЗЕД відповідно до нового Закону України «Про Митний тариф України»

опубліковано 07 серпня 2020 о 15:42

1. З якої дати застосовуються вимоги Закону № 674?

Державна митна служба України повідомила про те, що Закон «Про Митний тариф України» набирає чинності з 00 годин 03 липня 2020 року*. Відповідно до цього Закону українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності приведена у відповідність до сучасної редакції гармонізованої системи опису і кодування товарів Всесвітньої митної організації (версії 2017 року).

Митний тариф України, який є невід’ємним додатком до Закону № 674, містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (стаття 1 Закону № 674). При цьому застосовується нове, шосте видання Гармонізованої системи, яке набрало чинності з 1 січня 2017 року (УКТ ЗЕД версії 2017 року).

Таким чином, починаючи з 3 липня 2020 року, для товарів, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, застосовується Митний тариф України відповідно до Закону № 674. Важливо враховувати, що окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, зазначені у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, відрізняються від кодів аналогічних товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, які були визначені у Митному тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII, що діяв до 2 липня 2020 року (включно).

Для правильної класифікації товарів платниками, органами державної влади та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності наказом Державної митної служби України від 1 липня 2020 року № 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року. Цей документ доступний за посиланням:

https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142

*Лист Держмитслужби «Про Митний тариф України» від 02.07.2020 року № 08-4/16-01-02/7/7302 (роз’яснення щодо дати набрання чинності новим Митним тарифом).

 

2. Застосування норм Закону № 674 для цілей Кодексу: на що звернути увагу

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307.

При здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V Кодексу).

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначається підпунктами «а» − «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу. Зокрема, одним з таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу). Тому, починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України для дотримання вимогу Кодексу слід враховувати вимоги нової редакції Митного тарифу України.

 

3. Як складати податкову накладну починаючи з 3 липня 2020 року?

Починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні оподатковуваних операцій на митній території України (в тому числі і у разі, якщо першою подією операції з постачання товару є одержання авансу), графу 3.1 (в якій має бути вказаний код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної слід заповнювати з урахуванням таких особливостей:

- у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

- у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з 00 годин 03.07.2020, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що визначений у Митному тарифі України, встановленому Законом № 674;

-  у разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 (включно), так і починаючи з 03.07.2020 (тобто товару з однаковим найменуванням, але різними кодами згідно з УКТ ЗЕД різних версій), у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема, у графі 3.1 зазначається:

–  в одному рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);

– у другому рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, придбаного/ввезеного, починаючи з 00 годин 03.07.2020.

При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником податку. За такого підходу товар, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, 5 липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату оплати авансу до 3 липня 2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій накладній, отриманій від постачальника такого товару.

 

4. Як складати розрахунок коригування до податкової накладної, починаючи з 3 липня 2020 року?

Якщо, починаючи з 03.07.2020, відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податковій накладній, складеній  до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року (застосовувався для цілей Митного тарифу, що діяв до 3 липня 2020 року) і який зазначено у податковій накладній, що коригується.

Якщо ж  відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податкових накладних, складених починаючи з 03.07.2020, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначати код відповідного товару, який вказано у податковій накладній, що коригується (або згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, або згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року).

 

5. На які коди УКТ ЗЕД посилатися для цілей звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX Кодексу для ввезення та постачання електромобілів?

Згідно з пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні).

Відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що використовуються у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, зазначені у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема, в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

- 8703 80 10 10;

- 8703 80 90 10.

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у зазначених товарних підкатегоріях 8703 80 10 10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.